| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۵ | 
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرجع در زمینه مقاومت به آفت کش ها در بندپایان مهم از نظر پزشکی در ایران
 • اثر زعفران و مواد موثره ان کروسین و سافرانال بر نیتروگلیسیرین ایجاد کننده تحمل به نیترات و اختلال اندوتلیال
 • اثر نارنیجنین بر یادگیری  و حافظه، استرس اکسیداتیو،  آستروگلیوز و التهاب بدنبال تجویز لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
 • اثر جنیستئین بر اختلال یادگیری و حافظه، استرس اکسیداتیو و مسیرهای سیگنالینگ التهاب القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
 • ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانوساختارهای اصلاح شده  برای اندازه گیری سریع و حساس داروی ریفامپیسین در نمونه های دارویی و بیولوژیکی
 • آلرژی شغلی
 • بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان روده در استان گلستان
 • توسعه  و ارزیابی  روش  تشخیصی مبتنی بر probe-based real time PCR چند گانه برای ردیابی و شناسایی گونه های لیشمانیای غالب ایران
 • سنتز و مدل سازی مولکولی مشتقات جدید ایندول-۳-کربوکسامید به عنوان بازدارنده‌های رنین
 • بررسی اثر مواجه موش صحرایی با مورفین مزمن در نوجوانی بر تحمل، وابستگی و پاسخ نورونی به مورفین در بزرگسالی: مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژی
 • بررسی خصوصیات درون تنی نانوذرات کاربامازپین-PVP K۳۰تهیه شده به روش الکترواسپری در مدل موش سوری
 • مقایسه ی اثرات درمانی نانوذرات کارودیلول_اودراجیت  RS۱۰۰ تهیه شده به روش الکترواسپری با مخلوط فیزیکی دارو و پلیمر در مدل موش صحرایی
 • بررسی نقش هیپوکامپ در پاتوژنز افسردگی پس از سکته مغزی از طریق توسعه یک مدل جدید و تایید دارویی: بررسی نقش التهاب
 • حذف بقایای دارویی و سموم از آب‏های آلوده با استفاده از کربن فعال شده به روش شیمیایی
 • بررسی طیف اثر باکتریوفاژ های  ضد سودوموناس آئروژینوزا بر علیه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از منابع کلینیکی
 • بررسی نقش سولفید هیدروژن در اثرات حفاظتی ورزش طولانی برفشارخون، شاخصهای ساختمانی و عملکردی کلیوی در نارسایی مزمن کلیوی القاء شده توسط مدل ۶/۵ نفرکتومی در موش های صحرایی نر
 • تهیه نانوپارتیکهای هوشمند حساس به pH و هدفمند شده دوسه تاکسل جهت نشانه گیری سلولهای CD۴۴سرطان ریه غیر کوچک
 • بررسی دیدگاه شهروندان تهران پیرامون طرح " بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم"
 • بررسی وضعیت فعلی ناقلین و مخازن لیشمانیوز جلدی روستائی در کانون های اندمیک بیماری در استان فارس
 • بررسی اثرات ضد سرطانی و سایتوتوکسیک فراکسیون‌های سموم منجم ماهی(Uranoscopus guttatus)  وحلزون دریایی توربو(Turbo coronatus) بر سلول‌ها و میتوکندری‌های ایزوله شده از تومور انسانی اپیتلیال تخمدان و ملانومای القا شده در موش C۵۷Bl/۶
 • اثرات نانوذرات منیزیوم اکساید بر بهبود عملکرد آیلت های جداشده از پانکراس موش صحرایی نر، با اثر بر روی مسیرهای آپوپتوز و استرس اکسیداتیو
 • ساخت و مشخصه یابی سیستم ژل-ذره ای تحریک کننده تمایز سلولهای بنیادی با قابلیت بازدارندگی التهاب در بازسازی غضروف
 • اثر evolocumab بر پروفایل چربی در بیماران با کلسترول بالای خون: متاآنالیز مطالعات بالینی
 • بررسی اثرات tivozanib، مهار کننده pan گیرنده VEGF، بر روی پتانسیل رشد و تهاجم درسلول های مقاوم به درمان کارسینومای تخمدان
 • بررسی شیوع انتقال عفونت مخفی هپاتیت B وعوامل ویروسی موثردراین انتقال ازوالدین به فرزندان درکودکان واکسینه شده
 • طراحی نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص ژنوم انتروکوکوس فکالیس
 • بررسی اثرعصاره  گیاه نعنای وحشی بر تکثیر لنفوسیتهای خون انسان و تولید سیتوکاین از سلولهای T
 • بارگذاری  نانوذرات  حاوی فاکتور رشد رگ زای اندوتلیالی بر روی داربست ابریشم/ ونکومایسین و بررسی تاثیر رهایش ان بر رشد و تکثیر باکتری  MRSA
 • سنتز و ارزیابی اثرات ضدلیشمانیایی مشتقات جدید ۵-(۵-نیترو-۲-تینیل)-۱و۳و۴-تیادیازول-۲-ایل تیو)استامید
 • سنتز دی آریل هتروسیکل ها بعنوان ترکیبات جدید آنتی توبولین با پتانسیل ضدسرطان
 • پروژه ارزیابی سلامت مناطق حاشیه شهر بندرعباس: پروژه شماره ۱۰- کوهورت بررسی مواجهات دوران بارداری بر وزن تولد نوزادان در منطقه چاهستانیها
 • ارزیابی اثرات مکمل های طبیعی مختلف بر هموگلوبین  گلیکوزیله (HbA۱c): مطالعه مروری
 • محلول سازی بودنوزاید با استفاده از روش های مختلف
 • افزایش بقای سلولهای بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت آدیپوز از طریق اثرات ضد اکسیدانی و ضد التهابی داربست نانوفیبری بر پایه کرایزین
 • ژن درمانی سیستیک فیبروزیس در حیوان مدل
 • ارتباط بین بیان  CD۱۴۷ کلیوی با علایم بالینی و شکل های مختلف IgA نفروپاتی در تقسیم بندی OXFORD
 • بررسی اثرات ضد دیابتی و ضد آپوپتوزی مواد با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا برعملکرد آیلت های جدا شده از پانکراس موش صحرایی نر نژاد ویستار
 • بررسی  ;کیفیت شیمیایی و شاخص ها خورندگی و رسوب گذاری آب شرب در شبکه آبرسانی
 • تأثیر مراقبت تسکینی بر کاهش هزینه‌های مستقیم بیمارستانی سرطان
 • بررسی اثر محافظت پرتوی سیناپیک اسید در برابر آسیب ژنتیکی و اپوپتوزیز ناشی از اشعه یونیزان روی لنفوسیتهای خونی انسان
 • سنتز نانوگونژوگه  پارتنولید و ملفالان و بررسی قدرت و مکانیسم سمیت سلولی آن
 • بررسی مکانیزمهای ملکولی محافظتی مواد مترشحه (Conditioned Medium) سلولهای بنیادین مشتق شده از چربی انسان  بر مرگ سلولی ناشی از گلوکز بالا در سلولهای غضروفی: در راستای فهم بهتر  مکانیزمهای تضیف شده در بیماری و سلول درمانی افراد مبتلا به استئو آرتریت بهمراه دیابت
 • بررسی قابلیت آنتی اکسیدانی و حفاظتی زعفران؛ ملاتونین، و فاموتیدین به تنهایی یا به صورت ترکیبی در مقابل مرگ سلولی ناشی از تشعشع
 • محلولیت بوسنتان در مخلوط حلالها در دماهای مختلف و داده های ترمودینامیکی آن
 • اقتباس و بومی سازی گایدلاین های درمان عفونت های دندانپزشکی
 • بررسی collateral sensitivity و موتاسیون در ژن ۱۲بوسیله ARMS-PCR در سویه های م سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به جنتامایسین
 • بررسی تاثیرات داروی buparlisib  بر رشد و متاستاز رده های سلولی نوروبلاستومای انسانی
 • اثرات ترکیبی کاسپوفانجین، ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین ب برعلیه گونه های مقاوم آسپرژیلوس فومیگاتوس با موتاسیون های نقطه ای در ژن cyp۵۱A
 • طراحی و فرمولاسیون تک دوز شناور و آهسته رهش دیلتیازم
 • غربالگری بیولوژیکی و تجزیه فیتوشیمیایی دو گیاه از جنس مریم گلی ایرانی Slavia brachysiphon و S. compressa
 • بررسی نقش گیرنده های کانابینوییدی در مدل لیتیوم -پیلوکارپین تشنج پایدار در موش صحرایی
 • ردیابی اثر ترمیمی پیوند سلولهای بنیادی پالپ دندان نشاندار شده با ذرات نانو اکسید آهن در ضایعه تجربی سندرم تششعی حاد
 • بررسی اثر شستشو بر روند پایداری پتوی  Skintex® MR III  علیه Anopheles stephensi  به روش بیواسی  در شرایط آزمایشگاهی
 • استخراج الکتروغشایی برای تعیین مقدار تئوفیلین در نمونه های بیولوژیک
 • تعیین شرایط بهینه برای آسیب آکسونی ناشی از تحلیل میلین، ایجاد یک مدل غیر ترانسژن برای شکل پیشرونده بیماری ام اس
 • طراحی، سنتز، ارزیابی بیولوژیک و شبیه سازی مولکولی مشتقات جدید هگزاهیدروکینولین -۳ کاربوکسامید به عنوان ترکیبات ضد سرطان و مهارکننده مقاومت دارویی
 • ارتباط میان بیان CD۱۴۷ کلیوی با علایم بالینی و شکل های مختلف لوپوس نفروپاتی در تقسیم بندی جدید
 • محاسبه ی مقادیر Cut-off بر اساس نمره ی شدت بیماری پوستی تاولی خودایمنی (ABSIS) و شاخص سطح بیماری پمفیگوس (PDAI)  و ارتباط آن با تیتر اتوآنتی بادی های Anti-DSG‌ و کیفیت زندگی بیماران
 • بررسی اهمبت اپی ژنتیک درتشخیص زودرس بیماران مبتلابه سرطان مثانه ازطریق ادرار
 • بررسی اثرات اکسی توسین و اتوسیبان بر تثبیت و بازتثبیت حافظه ترس در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
 • تولید باکتری های نوترکیب تولید کننده ملیتین زهر زنبور عسل جهت استفاده در مبارزه پاراترانسژنیک با بیماری های ناقل زاد
 • بررسی تاثیر آنتی اکسیدان تائورین در طی انجماد شیشه ای اسپرم مردان نرمواسپرمیک بر پروتئین شوک حرارتی A۲ غشا ، واکنش آکروزومی ودرزد اتصال به اسید هیالورونیک
 • جداسازی یک سویه باکتریایی هالوفیل تولیدکننده آنزیم  لکاز، بهینه سازی شرایط تولید و تعیین ویژگی های  آنزیم
 • بررسی جمعیت های مجزای اعضای گروه ماکولیپنیس با استفاده از صفات ریخت-رده بندی ژنیتالیای نر و روش ملکولی در مناطق منتخب کشور
 • ارزیابی اهمیت بالینی miR-۱۳۷ و miR۱۵و ارتباط آنها با شاخص شناخته شده سلول بنیادی سرطان کولورکتال DCLK۱
 • اثر اینترلوکین ۴ در پیشگیری از اکتساب صرع متعاقب تروما در موشهای آزمایشگاهی
 • بررسی اثر اسید کارنوزیک بر چاقی و اختلالات متابولیک الانزاپین در رت
 • بررسی رابطه ی بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی و مصرف سیگار و قلیان در جامعه ایرانی بر اساس داده های STEP سال۱۳۹۱
 • مقایسه  کارآیی و ایمنی لیزرهای دیود و آلکساندرایت  برای حذف موهای زائد در ناحیه آگزیلا: کار آزمایی بالینی تصادفی شده، موازی، کنترل راست-چپ، یک سوکور (ارزیابی کننده)
 • بررسی مقایسه ای تاثیربخشی ژن درمانی با استفاده از پپتیدهای نافذ سلولی (cell penetrating petides)  و نانوساختار صفحات گرافن اکسیدکانژوگه در انتقال ژن  TBX-۱۸ به سلولهای میوسیت دهلیزی و بطنی در راستای تشکیل ضربان ساز زیستی
 • مقایسه اثر رژیم کاهش وزن غنی از امگا-۳ با منبع گیاهی و دریایی بر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی
 • تاثیر نانوذرات پلیمری و لیپوزومی VEGF و FGF بر آنژیوژنز بافت اندوکرینی پانکراس مهندسی شده
 • فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر  EpCAM از جنس داکسی ریبونوکلوئیک اسید (DNA) ، و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومور
 • بررسی بعضی خواص فیتوشیمیائی و اثرات عصاره های هیدروالکلی گیاه زرشک، آنیسون و بادرشبو در پیش گیری و درمان نفروتوکسیسیتی حاد ناشی از کنتراست مدیا در موش های نر نژاد ویستار
 • فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزوم های پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر  EpCAM از جنس ریبونوکلوئیک اسید (RNA)، و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موش های دارای تومور
 • قابلیت استفاده ازاگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان برای رسانش دارو به سلول های توموری سینه MDA-MB-۲۳۱ و سلول های بنیادی سرطانی مشتق از آن
 • طراحی بسیج اطلاع رسانی پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در کشور
 • ساخت وارزیابی محلول ۱۰ درصد افیناکونازول در درمان قارچ ناخن ورزشکاران به صورت موضعی
 • بررسی پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین ۱ آلفا با استعداد ابتلا به اندومتریوز
 • افزایش محلولیت در آب و فراهمی زیستی رالوکسیفن با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزوپور
 • تشخیص ژن های مقاومت آنتی بیوتکی در بروسلا در جمعیت ایران
 • تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی کارآیی نانولیپوزوم حاوی  هیدروکینون برای دارورسانی به پوست
 • بررسی میزان نیتریک اکساید و فاکتور رشد اندوتلیال در افراد آسمی با توده بدنی بالا و وزن نرمال
 • به کارگیری الگوریتم های داده کاوی جهت بررسی ارتباط بین شاخص تغذیه سالم و شاخص تغذیه سالم متناوب با ریسک فاکتورهای سنتی و جدید بیماری های قلبی عروقی
 • نقش گیرنده ها وازودیلاتوری  ( AT۲ , Mas) سیستم رنین آنژیوتانسین در عملکرد کلیوی در مدل آسیب ایسکمی / ری پرفیوژن در راتهای نر و ماده
 • سنتز مشتق جدید آنتاگونیست محیطی رسپتور اوپیوئیدی µ و بررسی اثر آن در رگزایی تومورهای جامد
 • نقش گیرنده های اورکسینی ۱ و ۲ در ناحیه هیپوکمپ بر اثر تعدیلی هیپوتالاموس جانبی بر درد دهانی صورتی در موش بزرگ سفید آزمایشگاهی
 • مطالعه مولفه های اضطراب در فرهنگ ایرانی
 • بررسی تنوع ژنی اینترلوکینهای ۲ و ۱۰ در کودکان مبتلا به بیماری کاوازاکی
 • طراحی،سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات آریلیدین هیدرازون به عنوان مهارکننده آنزیم تیروزیناز
 • بررسی اثرات آنتی هیپرلیپیدمیک و آنتی  آتروسکلروتیک کورکومین
 • سلول زدایی بیضه ی انسانی و پیوند داربست آسلولار شده  به mice جهت سلول دار شدن مجدد داربست بافت بیضه
 • بررسی تنوع ژنی اینترلوکین ۲ و اینترفرون گاما در کودکان مبتلا به لوپوس اریتماتوز
 • عنوان طرح پژوهشی: بررسی تأثیر ترانس-پالمیتولئیک اسید بر تجمع لیپید و بیان ژن Fatty acid synthase، sirtuin ۱ و PPARγ  در سلول های HepG۲  کبد
 • پیاده سازی سیستم جامع  ملی الکترونیکی جمع آوری، ثبت و استخراج اطلاعات کامل سرطان های توپرو بیماری های خونی بدخیم و غیربدخیم
 • ساخت داربست توبولار بیومیمتیک کامپوزیتی دو لایه ای پلی گلیسرول سباسیت/پلی کاپرولاکتون با استفاده از تکنیک مواد هدفمند و اصلاح سطح و بررسی رفتار سلول اندوتلیال بر سطح آن  تحت تنش برشی در محیط بیوراکتور
 • کاربرد Liver Fatty Acid Binding Protein سرمی و ادراری به عنوان ابزاری برای تشخیص آسیب کلیوی حاد در دریافت کنندگان پیوند
 • مقایسه  روشهای انجماد دو فازی ، میکرواستخراج مایع-مایع انتشاری و استخراج فاز جامد برای استخراج مالاتیون از شیر، میوه جات  و آبهای کشاورزی و اندازه گیری آن با گاز کروماتوگرافی و آشکار ساز جرمی
 • تغییرات متابولیکی و هیستولوژیک در قشر پری‌فرونتال در موشهای صحرایی افسرده شده مزمن بدنبال درمان با الکتروشوک
 • اثر حفاظتی دیوسجنین در آسیب کبدی القا شده با تتراکلرید کربن در موش صحرایی
 • ثبت بیماری هایپرکلسترولمی فامیلی در ایران: غربالگری، درمان، پیگیری
 • مقایسه اثربخشی درمان گروهی ماتریکس و رفتار درمانی دیالکتیک با گروه درمانی معنوی در افراد معتاد به مواد مخدر ( محرک)
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی  پروتکل آموزشی ارایه خدمات مشاوره کوتاه مدت  در ایران
 • بررسی تاثیر درمان با سلولهای مزانشیمال بر روی بیان ژنهای BRCA۱, P۵۳, c-Myc , Ki۶۷ در موش مدل سرطان پستان
 • تکثیر و تمایز سلول های بنیادی خون ساز بر روی داربست سه بعدی تقلید کننده مغزاستخوان
 • بررسی ارتباط حذف دو نوکلئوتیدی در ژن NOTCH۱ (c.۷۵۴۴_۷۵۴۵delCT) و جایگزینی تک نوکلئوتیدی در ژن SF۳B۱ (c.۲۰۹۸A>G) با ابتلا به لوسمی لنفوئید مزمن (CLL)  و پیش آگهی آن
 • شناسایی تعهدات احتمالی ایران در بخش صنعت داروسازی در الحاق به سازمان جهانی تجارت
 • تعیین وزن شاخص های بیماری که می تواند با اثرگذاری روی دوگانه عدالت و کارآمدی اولویت گذاری ها را تغییر دهد
 • بررسی اثر(efficacy)وایمنی (safety) سلول بنیادی مزانشیمی آلوژن با منشا جفت در درمان استئوآرتریت زانو، مطالعه اولیه
 • طراحی و اجرای بسته روان درمانی معنوی  برای درمان افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی (GID)
 • سنتز سبز نانوذرات نقره و بررسی خواص ضدباکتریایی، سمیت و فتوکاتالیستی آنها در ضدعفونی کردن بیمارستانها  و تصفیه آبهای فاضلاب
 • بررسی اثرات ضد افسردگی زعفران در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان
 • سنتز و بررسی اثر ترکیبات جدید دارای عملکرد تلفیقی ضد مالاریا
 • بررسی مولکولی دیابت تک ژنی در نوزادان و کودکان خردسال در جمعیت ایرانی
 • مطالعه ‏ دو سوکور کارآزمایی بالینی بی خطری/بی ضرری و اثربخشی گرما درمانی و نانو لیپوزوم های حاوی آمفوتریسین بی در درمان سالک با عامل انگل ‏لیشمانیا ماژور                ‏
 • بررسی میزان شیوع  دیابت در مبتلایان سل و ایدز
 • استفاده بالینی از نمونه ی ایرانی دستگاه قابل حمل تعیین درجه حرارت بدن
 • تمایز به رده اریتروئیدی سلولهای بنیادی جنینی knock out شده ژن گلوبین  توسط سیستم CRISPR
 • مطالعه ‏ باز اثربخشی نانو لیپوزوم های حاوی آمفوتریسین بی در مقایسه با درمان استاندارد تزریق گلوکانتیم درمان سالک با عامل انگل لیشمانیا ‏ماژور"
 • کاهش سمیت سلولی ناشی از نانوذرات آهن  بوسیله پروتئین: هموگلوبین و سلولهای سفید خونی به عنوان هدف
 • طراحی و سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مشتقات جدید ایمیدازوپیریدینی به عنوان مهارکنندگان انتخابی آنزیم سیکلواکسیژناز II
 • بررسی فعالیت کارباپنماز در اشرشیاکلی، کلبسیلا و اسینتوباکتر های جداشده  از نمونه های بالینی با استفاده از روش مهاری کارباپنم
    
کلیدواژه ها: طرح تحقیقاتی | گرنت | طرح تحقیقاتی | دانشجو | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | دانشجو | طرح تحقیقاتی | گرنت | گرنت | گرنت | طرح تحقیقاتی | پژوهشگر فرهیخته | پژوهشگر فرهیخته | طرح تحقیقاتی | گرنت | طرح تحقیقاتی | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | دانشجو | طرح تحقیقاتی | گرنت | طرح تحقیقاتی | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | گرنت | پژوهشگر فرهیخته | دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | گرنت | پژوهشگر فرهیخته | پژوهشگر فرهیخته | گرنت | دانشجو | دانشجو | گرنت | طرح تحقیقاتی | پژوهشگر فرهیخته | طرح تحقیقاتی | دانشجو |

دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر