| تاریخ ارسال: 1398/2/31 | 

راهنمای متقاضیان گرنت‌ محقق جوان به روزشده در ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸


 گرنت محقق جوان برای اولین بار در فراخوان سوم (مهرماه ۱۳۹۵) مؤسسه راه‌اندازی شده است. این گرنت به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها می‌باشد. برای اطلاع از زمان‌بندی ارایه این گرنت به فهرست فراخوان‌ها مراجعه کنید.

  • متقاضی اصلی  (Principle Investigator) این گرنت می‌بایست واجد هر سه شرط زیر باشد:
                            ۱- عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و پروفایل وی در سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی  قابل دسترس باشد.
                           ۲- سن کمتر از ۴۰ سال 
                          ۳- شاخص هیرش (h-index) معادل ۵ یا بالاتر در نمایه نامه Scopus (طبق سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی)
  • هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت می‌بایست حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال باشد. تنها در صورت ارایه نامه رسمی مبنی بر تأمین بخشی از هزینه کل از نهادهای دیگر، هزینه کل می‌تواند بیش از سقف مجاز هزینه درخواستی باشد. 
  • در خصوص مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز تنها مرورهای سیستماتیک کاکرین، مشروط به انتشار پروتکل آن در Cochrane Database of Systematic Reviews در شش ماه گذشته پذیرفته و مورد بررسی قرار می گیرند.
  • حداکثر ۵۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.
  • سایر شرایط و مقررات مشابه گرنت‌ اصلی است.


   
دفعات مشاهده: 12062 بار   |   دفعات چاپ: 533 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر