| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۳۰ | 

دستورالعمل ارسال طرح‌های مرتبط با ایجاد میکروبیوم بومی ایران (Virome, Bacteriome, Fungome)


۱- به منظور هدف‌گذاری طرح‌های حوزه میکروبیوم در قسمت "Significance and Rational" طرح پیشنهادی می‌بایست پاسخ‌گوی یک پرسش اساسی بوده و راهکار حل آن مشکل بالینی را اعلام نماید. همچنین متقاضی طرح اعلام نماید که دستاورد طرح کدامیک از سه مورد زیر می‌باشد:
- تولید                         - کاربردی                          - پایه‌ای
۲- در این مطالعات، می‌بایست حداقل یک محقق بالینی و یک محقق دارای مدرک Ph.D  با یک محقق ایرانی مقیم خارج و یا محقق خارجی با هم همکاری داشته باشند.
۳- طرح‌های ارایه شده حداقل نمونه‌های دو منطقه جغرافیایی را در برگیرند.
۴- طرح‌های پیشنهاد شده‌ای که با طرح‌‌های اجرا شده یا در حال اجرا شناخته شده در کشور دارای یک خروجی قابل ارائه یکسان هستند غیرقابل بررسی تشخیص داده خواهند شد. مهمتر آن که در طرح پیشنهادی توجیهات علمی همراه با ارایه مستندات لازم و نیز با ذکر ضرورت انجام تحقیق در منطقه جغرافیایی موردنظر ارایه گردد.
۵- در قسمت اهداف اختصاصی یا "Specific Aims" طرح پیشنهادی، ذکر عوامل مخدوش کننده، متغیرهای متعدد، معیارهای  inclusive و exclusive الزامی است.
۶- در قسمت "Approach" طرح پیشنهادی، روش تحقیق بالینی و روش تحقیق آزمایشگاهی به طور مجزا توضیح داده شوند. همچنین متدولوژی تحقیق بر روی Composition، Diversity و Activities (proteomix و Metabolomix) به طور دقیق و با جزییات ذکر شوند. بدین ترتیب که، به طور کلی pipeline مربوطه، و به طور جزئی نوع دستگاه NGS و روش مولکولی مورد استفاده و روش‌های بیوانفورماتیک مربوطه و در نهایت نحوه استانداردسازی روش/ها مشخص گردند.
۷- به منظور ایجاد Iranian Microbial Project، تمامی متقاضیان طرح‌ها متعهد بوده تا کلیه اطلاعات خام و نهایی را قبل از تسویه حساب طی یک برنامه نرم‌افزاری در اختیار مؤسسه قرار دهند. بدین ترتیب، در بانک اطلاعات میکروبیوم در افراد بیمار و سالم بر اساس سن، جنس، منطقه و نژاد ذخیره شده و نهایتا با عنوان Geomicrobiota مورد بهره‌برداری قرار گیرند.


   
دفعات مشاهده: 1198 بار   |   دفعات چاپ: 238 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر