| تاریخ ارسال: 1399/2/6 | 
تذکر: این صفحه صرفا برای اطلاع‌رسانی از فرصت‌های بین‌المللی حمایت از پژوهش راه‌اندازی شده و مؤسسه نیماد هیچ تفاهم‌نامه یا تعاملی برای همکاری در این فرصت‌ها ندارد. لذا توضیحات بیشتر در مورد هریک از این فراخوان‌ها را با ارسال ای‌میل‌ به نشانی معرفی شده در هر فراخوان استعلام کنید. 

فراخوان‌های بین‌المللی حمایت از پژوهش‌های COVID-۱۹

اتحادیه اروپا
DG Research & Innovation


دومین فراخوان  بیان علایق در حیطه Coronavirus ((H۲۰۲۰-SC۱-PHE-CORONAVIRUS-۲۰۲۰-۲ هم اکنون در پرتال Funding and Tenders موجود است. ثبت پروپوزال‌ها برای متقاضیان از طریق لینک‌های زیر امکان پذیر است:
 • SC۱-PHE-CORONAVIRUS-۲۰۲۰-۲A  بازبینی تولید و ساخت اقلام و تجهیزات پزشکی حیاتی
 • SC۱-PHE-CORONAVIRUS-۲۰۲۰-۲B فناوری‌های پزشکی، ابزارهای دیجیتال و تحلیل‌های هوش مصنوعی (AI) جهت بهبود بخشیدن مراقبت و نگهداری در سطوح آمادگی فناوری بالا (TRL)
 • SC۱-PHE-CORONAVIRUS-۲۰۲۰-۲C اثرات رفتاری، اجتماعی و اقتصادی در پاسخ به همه‌گیری کرونا
 • SC۱-PHE-CORONAVIRUS-۲۰۲۰-۲D کوهورتهای COVID-۱۹ سرتاسری اروپا
 • SC۱-PHE-CORONAVIRUS-۲۰۲۰-۲E شبکه یابی کوهورتهای مرتبط با COVID-۱۹ موجود در اروپا و یا بصورت بین المللی

دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت (EMRO)

دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت یازدهمین فراخوان خود را در رابطه با طرح‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مورد توجه و در اولویت سلامت همگانی (Public Health) اعلام نموده است. هدف این صندوق کمک مالی، ارتقای تحقیقات سلامت به عنوان ابزاری جهت برنامه‌ریزی برای توسعه ملی و افزایش اقدامات مبتنی بر شواهد و برنامه‌ریزی برای فراهم آوردن سلامت به صورت عادلانه می‌باشد.
تمرکز این مرحله از کمک‌های مالی ویژه تحقیقاتی در زمینه‌های مورد اولویت سلامت همگانی بر روی مسیرهای استراتژیک مشخص شده در استراتژی سازمان جهانی بهداشت برای منطقه مدیترانه شرقی، ۲۰۲۰-۲۰۲۳ تبدیل دیدگاه به اقدامات عملی؛ می‌باشد. زمینه‌های اولویت‌دار شامل موارد زیر می‌باشند:
 
پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر
 • رابطه تردید در واکسن با پوشش ایمن‌سازی تکمیلی
 • کیفیت داده در دیجیتالیزاسیون و ایمن‌سازی (مطالعات مقایسه‌ای منطقه‌ای)
 • فاکتورهای موثر بر عدم عدالت در ایمن‌سازی در کشورهای با پوشش ایمن‌سازی پایین در منطقه

بیماری‌های غیرواگیر (NCDs) و سلامت ذهنی
 • سدها و راه‌حل‌های احتمالی برای اجرای اقدامات چندبخشی روی پیشگیری و کنترل NCD
 • وضعیت بار سرطان دوران کودکی و ظرفیت مدیریت
 • ارزیابی دانش،‌ شیوع و مصرف محصولات جدید تنباکو

جمعیت‌های سالم‌تر
 • اجرای اقدامات چندبخشی جهت تعیین ریسک‌فاکتورهای NCD در متن برنامه شهرهای سالم
 • مرور نظام‌مند روشهای نوین جهت ارتقای مشارکت جامعه در اقدامات سلامت همگانی
 • سدهای منع دسترسی بزرگسالان به خدمات سلامت تولیدمثل

سلامت محیط و ایمنی غذا
 • پیامدهای سلامت تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی
 • منابع آلودگی هوا (مطالعات تسهیم منابع)
 • آمادگی بیمارستان‌ها جهت مقابله با حوادث شیمیایی، بیولوژیک،‌ رادیولوژیک و هسته‌ای

توسعه سیستم‌های سلامت
 • مدلهای مراقبت برای اطمینان از خدمات سلامت مردم محور در منطقه طی حرکت به سوی پوشش سلامت همگانی (UHC)
 • الگوی مهاجرتی کارکنان سلامت در منطقه
 • الگوهای مصرف و دسترسی به داروها میان گروه‌های اقتصادی‌اجتماعی مختلف شامل جمعیت‌های بیمه شده در برابر جمعیت بیمه نشده در منطقه
علم،‌ اطلاعات و انتشار
 • روش‌های هزینه اثربخش جهت بهبود کیفیت داده از سیستم‌های ملی اطلاعات سلامت یا سیستم‌های زیر-اطلاعاتی آن
 • ارزیابی و بهبود کیفیت گزارش‌ها/اعلامیه‌های علل مرگ که توسط اداره/بخش پزشکی قانونی صادر شده باشد (مطابق با طبقه‌بندی بین‌المللی قوانین اعتباربخشی (ICD))
 • پیش‌نیازهای ضروری برای داده‌های امکانات سلامت که از وجود اطلاعات معتبر و پایا اطمینان حاصل شود
 
اورژانس‌های سلامت
 • مقایسه خدمات در برابر نیازهای ارائه شده به جمعیت آسیب دیده در شرایط اضطراری
 • ارزیابی کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به جمعیت با استفاده از ابزارهای استاندارد در شرایط اضطراری
 • اثربخشی و پذیرش واکسن های خوراکی وبا در منطقه
این دور از فراخوان شامل یک فراخوان ویژه برای تحقیقات COVID-۱۹ در پاسخ به بیماری همه‌گیر فعلی است. حوزه‌های اولویت پیشنهادی COVID-۱۹ شامل موارد زیر است:
 
اپیدمیولوژی و نظارت
 • اپیدمیولوژی (بروز، نرخ مرگ و میر و غیره) ویروس COVID-۱۹ در ارتباط با NCDها، سلامت روان و عصبی و مصرف مواد و ریسک فاکتورهای  NCD در کشورهای منطقه
 • شناسایی و رسیدگی به گروه‌های پرخطر در جمعیت منطقه
 • نقش جانوران وحشی، اهلی و همراه (خانگی) در انتقال COVID-۱۹ به انسان.
 • آیا COVID-۱۹ می تواند در محیط‌های خانگی غیر از محیط‌های ارائه خدمات سلامت منتقل شود؟
 • ارزیابی‌های فاصله‌گذاری فیزیکی: اثرات روی صاف کردن منحنی اپیدمی COVID-۱۹
 • ریسک فاکتورها برای شدت عفونت COVID-۱۹، از جمله بیماریهای زیمنه‌ای، داروها، مصرف دخانیات، منبع عفونت (مطالعه مورد-شاهدی)
 • ارتباط بین مصرف دخانیات، سیستم‌های حمل نیکوتین الکترونیکی (ENDS) و COVID-۱۹ در منطقه
 • تأثیر COVID-۱۹ بر افرادی که با سوء تغذیه در کشورهای کم درآمد زندگی می کنند
 • مدل سازی فضایی-مکانی برای پیش بینی توزیع جغرافیایی COVID-۱۹ با کشورهای منطقه
 • اجرای مداخلات چند بخشی برای پرداختن به ریسک فاکتورهای COVID-۱۹ در متن برنامه شهرهای سالم
 • استفاده از یادگیری ماشین در نظارت و ارزیابی پاسخ به COVID-۱۹
 • استفاده از machine learning در نظارت و ارزیابی پاسخ به COVID-۱۹
 • ارزیابی و تعدیل چالش های اخلاقی در تحقیقات در یک وضعیت همه گییری
 
تعامل جامعه، پیشگیری و کنترل عفونت
 • نقش آگاه‌سازی در مورد ریسک و تعامل جامعه در پاسخ به اقدامات پیشگیری و کنترل عفونت COVID-۱۹ در مراقبت‌های بهداشتی تولید مثل، مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان در زمینه COVID-۱۹
 • ضد عفونی خیابان ها و فضاهای باز چقدر اثربخش است؟
 
سیستم‌ها و خدمات سلامت
 • مقایسه خدمات بهداشتی و درمانی اساسی اساسی /ضروری (هم از نظر کمیت و هم کیفیت) که طی همه گیری COVID-۱۹ در پاسخ به نیازها، در شرایط شکننده، دارای تعارض منافع و دارای خشونت، به جمعیت ها ارائه شده اند
 • پذیرش و مؤثر بودن تحویل از راه دور خدمات بهداشت روان و اختلالات عصبی و مصرف مواد
 • تقویت سیستم بهداشتی برای پاسخ بهتر و آمادگی بهتر در زمینه COVID-۱۹
 • سازمان‌دهی مجدد مراقبت و خدمات سلامت جهت اطمینان از ادامه‌دار بودن خدمات (برای مثال، مادر و کودک، NCDها، ایمن‌سازی و غیره) طی موارد اضطراری اعم از موارد شیوع بیماری(outbreaks) و همه‌گیری ها (pandemics)
 • گسترش UHC، اطمینان از اینکه هیچ کس دور از چشم نماند، به عنوان مثال پناهندگان، آوارگان داخلی، مهاجران و سایر گروههای آسیب پذیر، از جمله در مواقع اضطراری و شیوع بیماری
 • استفاده از علت مرگ و/ یا داده‌های معمول سیستم اطلاعات سلامت برای شناسایی و تأیید موارد COVID-۱۹ و کنترل شیوع
 • فرآیندهای تصمیم گیری در سطح ملی و استفاده از شواهد در یک وضعیت همه گیری
 • مؤثر بودن و قابلیت اجرایی استفاده از راه‌حلهای سلامت دیجیتال در پاسخ به نیازهای COVID-۱۹

آمادگی و پاسخ به فاجعه (به روز شده ۲۷ آوریل ۲۰۲۰)
 • خطرات انتقال و الگوهای COVID-۱۹ در مراکز قرنطینه در کشورهای منطقه
 • مؤثربودن مدل‌های ردیابی تماس در کشورهای منطقه
 • تأثیر بیماری همه‌گیر COVID-۱۹ در کشورهایی که فوریت‌های طولانی دارند
 • ارزیابی اثربخشی سیستم EWARN در تشخیص و پاسخ به COVID-۱۹
 • عملکرد سیستم‌های نظارت بر نقاط ورود در تشخیص COVID-۱۹
 • مطالعه آگاهی، نگرش و اقدامات در مورد پذیرش و پیروی از مداخلات بهداشت عمومی غیردارویی برای مهار، پیشگیری و کنترل COVID-۱۹
 • پاسخ نظارت بر همه‌گیری COVID-۱۹ در منطقه
 • بررسی مولکولی و سرولوژیکی بیماران مبتلا به COVID-۱۹ برای شناسایی مسیرهای انتقال چندگانه
 • تشخیص IgG و خنثی‌سازی آنتی‌بادی‌ها علیه COVID-۱۹ در بین افراد بهبود یافته از COVID-۱۹ (مطالعات کوهورت طولی)
 • شناسایی وضعیت حامل بدون علامت COVID-۱۹ از طریق برنامه های غربالگری ملی
 • ارزیابی شیوه ها و اقدامات پیشگیری وکنترل عفونت COVID-۱۹ در بین کارکنان حوزه سلامت
 • آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در مورد مدیریت بالینی بیماران مبتلا به COVID-۱۹
 • مدل‌های پیش‌بینی برای ارزیابی ظرفیت مراقبت های سلامت برای مدیریت موارد COVID-۱۹ در منطقه
 • اجرای IHR (۲۰۰۵) و COVID-۱۹: این دو چقدر مرتبط هستند؟
 • تقویت آمادگی کشور: درس‌هایی که از COVID-۱۹ آموخته شده است
 • ارزیابی اقدامات مدیریت/ پاسخ به فاجعه COVID-۱۹، تجربیات و گرفتن درس‌های به دست آمده
 • چالش‌های پاسخ به شیوع بیماری‌ها/ اپیدمی‌ها/ پاندمی‌ها در مناطقی که تحت تأثیر منازعات با بیش از یک مقام حاکمیتی می‌باشند
 • رسانه‌های اجتماعی و نقش آن در هشدار، آگاه‌سازی و پاسخ زودهنگام

لطفاً هنگام تهیه طرح‌های پژوهشی خود، نیازهای بهداشتی جمعیت به حاشیه‌ رانده شده و کمتر دارا و همچنین تفکیک داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس جنس، سن و معیارهای شرایط اجتماعی اقتصادی را در برنامه تحلیلی خود در نظر بگیرید.
فرم دستورالعمل ها و درخواست را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نمایید.

آخرین مهلت ارسال طرح: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ (۱ ژوئن ۲۰۲۰)
آخرین مهلت ارسال طرح‌های مرتبط با COVID-۱۹: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۵ می ۲۰۲۰)بنیاد تحقیقات آلمان (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) با انتشار اطلاعیه‌ای از برنامه این بنیاد در خصوص حمایت مالی از طرح‌های علمی و پژوهشی مرتبط با بیماری کرونا از جمله پیشگیری، تشخیص به موقع، غربالگری، مهار و تحقیق بر روی دلایل اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها خبر داده است. در طرح‌های علمی و پژوهشی گزاره‌های زیر می‌بایست مورد توجه پژوهشگر قرار گیرد:
 • چالش‌ها و اثرات اپیدمی‌ها و پاندمی‌ها بر روی سیستم‌های بهداشتی، عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در بروز بیماری کرونا، گسترش و درمان بیماری‌های پاندمی و همچنین پیامدهای قانونی و اخلاقی آن
 • تأثیر بیماری کرونا بر توسعه اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، زنجیره‌های تولید و ارزش، حمل و نقل و ارتباطات
 • اصول بیولوژیکی و پزشکی یک پاتوژن و تصویر بالینی مربوطه و همچنین روش‌های درمانی یا اقدامات پیشگیرانه در بیماری کرونا
براساس اعلام DFG همکاری متقاضی و یا گروه تحقیقاتی یا مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی به ویژه مراکز علمی و تحقیقاتی آلمان، شانس پذیرش درخواست را افزایش خواهد داد. متقاضیان می‌بایست طرح اولیه تحقیق خود به زبان انگلیسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) را تا تاریخ اول جولای ۲۰۲۰ به آدرس الکترونیکی Ausschreibung-Coronavirusdfg.de  ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال طرح تحقیق اول سپتامبر ۲۰۲۰ خواهد بود. محقق اصلی این پژوهش‌ها می‌بایست ساکن آلمان باشد. سایر جزئیات مربوط به تکمیل و ارسال فرم‌های مرتبط با این فراخوان از اینجا قابل دسترس است.


مؤسسات  Bill and Melania Gates Foundation، Wellcome و Mastercard

این مؤسسات طی طرحی مشترک اقدام به تخصیص ۱۲۵ میلیون دلار بودجه پژوهشی جهت افزایش سرعت پاسخ موثر به اپیدمی کووید-۱۹ نموده‌اند. این مؤسسات در راستای فراهم‌سازی عادلانه و برابر محصولات درمانی در نقاط مختلف جهان اعلام تعهد کرده‌اند. برنامه شتاب دهنده به درمان CVID-۱۹ (COVID-۱۹ Therapeutics Accelerator) اقدامی جهت تسریع ارزیابی و آزمایش داروها‌ و روش‌های بیولوژیک نوین در زمینه درمان کووید-۱۹ در کوتاه مدت و درمان سایر پاتوژن‌های ویروسی در طولانی مدت می‌باشد. درحال حاضر هیچ درمان ضدویروسی و یا ایمونوتراپی وسیع الطیفی جهت مبارزه با پاتوژن‌های جدید وجود نداشته و هیچ کدام نیز جهت استفاده در برابر COVID-۱۹ تأیید نشده‌اند.
مؤسسات Gates و Wellcome هرکدام به اندازه ۵۰ میلیون دلار و صندوق Matercard impact نیز برابر با ۲۵ میلیون دلار از مبلغ فوق الذکر را جهت تسریع برنامه شتاب‌دهنده تقبل کرده‌اند. صندوق موسسه Gate بخشی از تعهد این مرکز به مبالغ تا ۱۰۰ میلیون دلار در راستای COVID-۱۹ است که در ماه قبل اعلام گردید. در این طرح درمانهای COVID-۱۹ در بخشهای درون‌سازمانی و یا برون‌سازمانی موسسات علمی جهت پیشرفت و تکامل در جنبه‌های مختلفت این مسیر از محصولات پیشنهادی درمان گرفته تا ارزیابی‌های بالینی، استفاده و تولید را در بر‌می‌گیرد. جهت شناسایی ترکیبات پیشنهادی، این شتاب‌دهنده طی سه مرحله اقدام می‌کند: تست کردن محصولات تأیید شده جهت فعالیت ضدویروسی، ارزیابی منابع هزاران ترکیب دارای داده‌های اثربخشی و درنظرگرفتن ترکیبات جدید تحقیقاتی و آنتی‌بادی‌های مونوکلونال. داروها و آنتی‌بادی‌های مونوکلونالی که فاز اولیه ارزیابی را با موفقیت سپری کنند، سپس توسط یک شریک صنعتی به تولید می‌رسند. شرکت‌های دارویی به موازات این تحقیقات، داده‌های بالینی و منابع ترکیباتی خود را جهت تولید سریعتر محصولات موفقیت‌آمیز فراهم می‌کننند. برنامه‌های شتاب دهنده برای رساندن محصولات و ترکیبات دارویی مؤثر (دارای داده بالینی موفق) به بیماران، با وجود قوانین نظارتی و ارزیابی کنونی، حدود ۱ سال طول می‌کشد.
محدودیت زمانی و شرایطی برای طرح‌های تحقیقاتی پیشنهادی از طرف سازمان‌های تحقیقاتی، جهت گرفتن Research grant در این برنامه عنوان نشده است.
جهت اطلاعات بییشتر به ایمیل های زیر مکاتبه کنید
:
mediagatesfoundation.org
m.strattonwellcome.ac.uk
casey.stavropolousmastercard.comبنیاد ملی علم آمریکا (NSF)
بنیاد ملی علم یا NSF آمریکا طی یک اعلامیه، تمام مؤسسات و سازمان‌های پژوهشی و محققین دانشگاهی را به استفاده از مکانیسم تسهیلات تحقیقاتی پاسخ سریع (RAPID)، تشویق می‌نماید.
بنیاد از این طریق می‌تواند به ارزیابی و مرور پروپوزال‌های با اهمیت بالا در رابطه با دسترسی به داده، تسهیلات و یا تجهیزات، و یا تحقیقات مرتبط با پاسخ سریع در رابطه با فجایع طبیعی یا انسانی و سایر وقایع غیرمترقبه بپردازد. تقاضا برای پروپوزال‌های سریع ممکن است تا ۲۰۰ هزار دلار برسد و حداکثر طی یک سال انجام شود. پرپوزال‌های تأیید شده که این شرایط را داشته باشند، احتمالاً در نظر گرفته خواهند شد.
تمام سؤالات باید از مسئول مدیریت برنامه در بنیاد پرسیده شوند تا طرح تحقیقاتی اصلاح و مدیریت شود. همچنین جهت پرسش سوالات بیشتر می‌توانید با ادرس ایمیل rapid-covid۱۹nsf.gov مکاتبه نمایید. 
ممکن است جهت بررسی پروپوزال‌های این دسته از تحقیقات، نیاز به استفاده از منابع محاسباتی پیشرفته بنیاد ملی علم از جمله Frontera، Stampede۲، Bridges، Comet و یا JetStream باشد. جهت اطمینان از دسترسی به این منایع و پایگاه‌ها محققان باید به اداره زیرساخت سایبری پیشرفته ( Office of Advanced Cyberinfrastructure) یا نشانی ای‌میل زیر مکاتبه کنند.
covid۱۹-oacnsf.gov
راهنمای کامل ثبت یک پروپوزال RAPID را می‌توان در فصل II.E.۱ در NSF Proposal and Award and Procedures Guide مشاهده نمود. مؤسسه اسپانیایی ISCIII

این مؤسسه اسپانیایی طی فراخوانی از تمام پژوهشگران، مؤسسات علمی، مؤسسات تجاری تحقیقاتی و مؤسسات غیرانتفاعی در راستای ارسال طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های تشخیص، روش‌های درمانی، ساخت واکسن، اپیدمیولوژی ملکولی، اثرات اقتصادی و اجتماعی، هوش مصنوعی و آنالیز داده در سطح کلان، دعوت به همکاری نموده است. اعتبار حدودی این حمایت مالی از طرح‌های مرتبط با کووید-۱۹ مبلغ ۲۴ میلیون یورو ذکر شده و تاریخ مشخصی جهت اتمام مهلت ارسال طرح‌هامشخص نشده است. فرم زیر به زبان اسپانیایی جهت توضیح بیشتر و جواب به سؤالات معمول است:

فرم راهنمایی 
جهت ارسال فرم و کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل 
mailto:covid۱۹isciii.es ارتباط برقرار نمایید. مؤسسه NOVARTIS
 
این مؤسسه نیز جهت حمایت از پژوهش در زمینه درمان COVID-۱۹، به اقدام برنامه شتاب دهنده به درمان COVID-۱۹ (از طرف Bill and Melinda Gates Foundation، Wellcome و Mastercard) و همچنین مشارکت مبنی بر COVID-۱۹ با مدیCOVID-۱۹ریت IMI پیوسته است. هدف این طرح‌ها، تسریع در معرفی ملکول‌ها و درمان‌های موفق جهت معرفی سریعتر به بازار بدون عبور از سدهای مؤسساتی می‌باشد. همچنین، در پاسخ به اعلامیه فوری برای پژوهش‌های مبتنی بر ویروس COVID-۱۹ از طرف فدراسیون صنایع دارویی و سازمان‌های وابسته اروپایی، Novartis  نیز با در دسترس قرار دادن چندین ترکیب از مجموعه ترکیبات خود، که جهت تست‌های آزمایشگاهی ضدویروسی مناسب هستند، در این طرح مشارکت می‌نماید. گرنت‌های پژوهشی برای هر پروژه تا سقف ۱ میلیون دلار در نظر گرفته شده و تاکنون محدودیت زمانی برای ارسال طرح‌ها مشخص نشده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه نمایید:
ngcs.novartis.com/grt.jsp

انتشارات مجلات علمی Emerald

این انتشارات برای مقالات با موضوع کوروناویروس هزینه چاپ دریافت نمی‌کند. مبلغ این کمک هزینه در کل ۲۰ هزار پوند بوده و جهت در نظر گرفتن محققین محدودیتی در نظر گرفته نشده است.
جهت اطلاعات بیشتر و مشهاده اعلامیه به وبسایت زیر مراجعه فرمایید:

https://www.emeraldpublishing.com/coronavirus/

آکادمی جهانی علوم در سازمان ملل و بانک توسعه تحقیقات اسلامی

فراخوان مشترک آکادمی جهانی علوم در سازمان ملل  (TWAS) و بانک توسعه تحقیقات اسلامی (IsDB) در حوزه اپیدمیولوژی، تشخیص و درمان در رابطه با بیماری کورونا ویروس برای تمامی محققین در حوزه کشورهای عضو بانک توسعه تحقیقات اسلامی اعلام شده است. در این فراخوان، محققین واجد شرایط بصورت دوبه‌دو از ۵۷ کشور عضو IsDB دعوت شده و مشترکاً روی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با COVID-۱۹ تحقیق می‌کنند.
 این برنامه سالانه یک برنامه مشترک را بین دو گروه از محققین با ارزش کل ۱۰۰ هزار دلار برای کل پروژه تصویب می‌نماید. یکی از این دو تیم تحقیقاتی باید در لیست کشورهای کمتر توسعه یافته عضو IsDB باشد و نیز مسئول اصلی طرح (مسئول پرکردن فرمهای ارسالی به موسسه) باید از داخل این کشورها فرمها را ارسال نماید. آخرین مهلت ارسال طرح تحقیقاتی، ۴ ژوئن ۲۰۲۰ بوده و حداقل سطح تحصیلات مورد نیاز محققین مسئول اصلی طرح PhD می‌باشد و همچنین باید عضو یکی از دانشگاه‌های رسمی و یا موسسات تحقیقاتی باشند. ادرس زیر برای پیگیری شرایط اپلای و اطلاعات بیشتر در دسترس می‌باشد:
http://onlineforms.twas.org/apply/۱۳۶
جهت مشاهده فرم مورد نیاز به ادرس زیر مراجعه نمایید:

https://twas.org/opportunity/twas-isdb-research-grant


بانک توسعه تحقیقات اسلامی

بانک توسعه تحقیقات اسلامی (IsDB) ، طی اعلامیه ای جهت آماده سازی هرچه بیشتر کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان از محققین سراسر جهان دعوت به همکاری نموده است. طرح کمکهای مالی Transform با ارزش ۵۰۰ ملیون دلار آمریکا، از سال ۲۰۱۸ در راستای ارتقای تکنولوژی و کمک به تجاری سازی ایده های نوآورانه در IsDB شروع شده است. گرنتها و جایزه‌هایی به طرحهای تحقیقاتی با موضوعات کاربرد تکنولوژی پیشرفته، سیستمهای خلاقانه مدیریت فراورده‌های سلامت، تولید تستهای تشخیصی با هزینه پایین و کارایی بالا و اقدامات ظرفیت ساز، در زمینه همه گیری کوروناویروس تعلق خواهد گرفت. دسته بندی درخواست گرنت بصورت زیر است:
 • ایده های جدید به همراه اثبات مفاهیم، با شانس کمک مالی: گرنتها بین ۵۰ هزار الی ۱۰۰ هزار دلار آمریکا
 • ظرفیت سازی در علم، تکنولوژی و نوآوری با شانس کمک مالی: گرنتها بین ۱۰۰ هزار الی ۱۵۰ هزار دلار آمریکا
 • ارتقای پروژه های نوآورانه با شانس کمک مالی: سهیم شدن در راستای عدالت به مبلغ سقف ۳۰۰ هزار دلار آمریکا
 • تجاری سازی تکنولوژی با شانس کمک مالی: سهیم شدن در راستای عدالت به مبلغ سقف ۱ میلیون دلار
آخرین مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۰ می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط کسب کمک مالی و نحوه ارسال طرح، راهنمای زیر را مطالعه بفرمایید:
https://s۳-eu-west-۱.amazonaws.com/skipsolabs-idb/frontend/challenge/Enhanced%۲۰Operational%۲۰Guidelines%۲۰English%۲۰%۲۸۱%۲۹.pdf- - - - - - - - - - - - - - - - -
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹
تاریخ
 آخرین به‌روزرسانی: ۳ خردادماه ۱۳۹۹
 


   
دفعات مشاهده: 3195 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر