| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

·   توسعه و تولید نیمه صنعتی سه پروتئین نوترکیب بیوژنریک به عنوان دارو (خسرو خواجه)
·   بررسی اثرات ضدسرطانی و آنتی‌اکسیدانتی ترکیبات میکروآلگ‌های جدا شده از خلیج فارس ایران (سیده ملیحه صفوی)
·   شناسایی و استخراج ترکیبات جاذب اشعه ماوری بنفش از سیانوباکتری‌های چشمه‌های آب گرم (مرتضی یوسف زادی )

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

·   سنتز مشتقات پپتیدی نوین محتوی پایه RGD و پل دی سولفیدی و بررسی خواص ضدسرطانی (سعید بلالایی)
·   ایمنوتراپی تومور با توسعه آنتی‌بادی‌های منوکلونال علیه پروتئین‌های فاکتور1 PD- و لیگاند آن (مهدی بهدانی )

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

·   یافتن داروهای جدید ضد سرطان با استفاده از روش های مولکولی وسلولی  (امیدرضا فیروزی )
·   ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری و ضد التهابی جینجرون، جینجرول، شوگول، پارادول و 1-دهیدرو-10-جینجردیون در مدل حیوانی انسفالومیلیت خود ایمنی تجربی (EAE) (عبداله جعفرزاده )
·   ارائه روش دقیق و آسان برای تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی به تفکیک نوع گوشت بکار رفته (علی اکبر موسوی موحدی )
·   طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی2H -کرومنو[2,3-d] پیریمیدین ها به عنوان مهار کننده های جدید هیستون داستیلاز انسانی (مهدی ادیب )
·   طراحی، ساخت و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده برای آنزیمهای اینتگراز و ترانسکریپتاز معکوس ویروس HTLV-1 (براتعلی مشکانی )
·   ارتقائ روشهای شناسایی و اعتبارسنجی گیاهان دارویی منتخب مورد استفاده در فراورده های دارویی (حمیدرضا ادهمی)
·   سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات 1و2و4- تریازولو -1و2و4-تری آزین به عنوان مهارکننده های بالقوه c-Met tyrosine kinase -گرنت پژوهشگر جوان (حمید ایران نژاد )
·   ارزیابی اثر داروی کلاریترومایسین بر اصلاح اثرات ضد سرطان داروی دوکسوروبیسین و مطالعه مکانیسم اثر آن-گرنت پژوهشگر جوان  (فاطمه شکی )
·   تولید فاکتور رشد مشتق شده از پلاکت -گرنت پژوهشگر جوان (مریم حمزه میوه رود )
·   کشف و طراحی بر پایه غربالگری مجازی، سنتز و توسعه پیش بالینی دارویی با عملکرد چند گانه موثر در درمان بیماری آلزایمر -گرنت پژوهشگر جوان (نجمه ادراکی )

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

·         آنالیز ماتریکس متالوپروتئاز 9 در سلولهای بنیادی سرطانی کلورکتال مقاوم با استفاده از تکنولوژی تشدید پلاسمای سطحی: نقش Nrf2  و طراحی دارو )بهاره دبیر منش )
·         تهیه و ارزیابی پلی مرهای ایمن (مورد تایید سازمان غذا داروی امریکا) به منظور ساخت ایمپلنت برای دارو رسانی به تومور مغزی (حمید اکبری جور )
·         ارزیابی تأثیر (impact evaluation) مرکز کاکرین ایران و شبکه مرور ساختارمند ایران (ISYREN) در پیاده‌سازی مراقبت‌های دارویی مبتنی بر شواهد(حمید رضا برادران عطار )
·         سنتز و فعالیت آنتی اکسیدانی و بازدارندگی آنزیم ACE پپتید (VL-9) شناسایی شده از محصول هیدرولیز پروتئین های مخمر کلاورومایسس مارکسیانوس(سعید میردامادی )
·         طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مهار کننده های جدید تیروزین کیناز EGFR به عنوان ترکیبات ضد سرطان(سید عباس طباطبائی)
·         مطالعه اثرات عامل مقلد هیپوکسی (دفروکسامین ) برای احیا مکانیسم های رگزایی تضعیف شده در سلول های پیش ساز اندوتلیال در موشهای دیابتی القا شده با اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮسین   علی محمد شریفی )
·         فاز1: طراحی و سنتز نسل جدیدی از ترکیبات ضدسرطان با خاصیت مهارکنندگی  EGFR (علیرضا فرومدی )
·         کشف مولکولهای پپتیدی جدید بر اساس دومین های عملکردی پروتئین های مهار کننده توموریFHIT Runx.   (محمد حسین قهرمانی)
·         بررسی مکانیسم‌های اپی‌ژنتیک دخیل در دیابت ناشی از بیسفنول آ و توسعه یک سیستم انتقال میکرو آر ان آ بر پایه اگزوزوم‌های استخراج‌شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمال، بعنوان یک رویکرد ژن‌درمانی برای دیابت: مطالعات درون‌تنی و برون‌تنی   (محمد عبداللهی)
·         بررسی اثر گیاه سیاه دانه و جینسینگ به تنهایی و در ترکیب باهم، بر روی پارامترهای سیستم ایمنی(  محمود رفیعیان کوپائی)
·         کشف کاربرد درمانی-بالینی جدید (ریپوزیشنینگ) داروهای مورد تایید FDA علیه مسیرهای سیگنالینگ مرتبط با RAS بااستفاده از محاسبات و روش های مدلسازی ملکولی و مطالعات برون تنی (هما عزیزیان)
·         اثر تنظیمی اسیدچربهای پلی انساتوریت امگا 3 بر میزان بیان اینفلامازوم عصبی در مدل ضایعه نخاعی- گرنت پژوهشگر جوان( ادیب زنده دل)
·         مهار کننده های جدید آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول به عنوان عوامل ضد فشار خون قوی: طراحی و سنتز و ارزیابی بیولوژیکی- گرنت پژوهشگر جوان(الهام رضایی)
·         بررسی اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کریسپاتوس و ورزش بر مسیرهای التهابی، آپوپتوز ، اتوفاژی و حافظه فضایی در مدل موشی بیماری  MS- گرنت پژوهشگر جوان(الهه متوسلی)
·         طراحی و سنتز آنتاگونیست‌های PD-L1 و بررسی اثر مهاری آن‌ها بر اتصال PD-1 با PD-L1 به منظور دستیابی به داروهای جدید ضد سرطان به روش ایمونوتراپی- گرنت پژوهشگر جوان ((حمید صادقیان)

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم

·         کشف و تکامل ترکیبات جدید ضد ویروس HIV-1 با بهره گیری از فارماکوفور آنزیم اینتگراز  (افشین زرقی)
·         جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثره با خواص ضد سرطان از باکتریهای همزیست با اسفنج های خلیج فارس ( امیر رضا جاسبی )
·         جداسازی و شناسایی فاژهای موثر بر جدایه های سودوموناس ائروجینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک  (ضرغام سپهری  زاده )
·         بهینه سازی PTM و تولید کلون پایدار تولید کننده یک آنتی بادی جدید نوترکیب انسانی شده (هرسینتوزوماب) (محمود جدی تهرانی)
·         تهیه فرمولاسیون داروئی مرفین بر پایه پلیمرکیتوزان به عنوان یک سامانه دارورسانی نمونه جهت دارورسانی طیف وسیعی از داروها از مسیر بینی به شکل اسپری تک دوز- گرنت پژوهشگر جوان (جعفر مسافر)
·         سنتز ترکیبات ضد سرطانی جدید بر پایه پلاتین با خاصیت سمیت کلیوی کمتر- گرنت پژوهشگر جوان  (رویا صالحی)
·         ارزیابی احتمال و میزان ناسازگاری دارو-اکسی پیان در فرمولهای دارویی Fampiridne، Fingolimode و  Dimethyl fomarate؛ کاربرد در مطالعات پیش فرمولاسیون  و نظارت  پس از بازاریابی- گرنت پژوهشگر جوان (فرناز منجم زاده )
·         شناسایی اکتشافی اهداف داروی سلکوکسیب با استفاده از روش پروفایل گیری پروتئومیک دمایی در بافت مغز رت- گرنت پژوهشگر جوان(محی الدین جعفری)
·         طراحی بیوانفرماتیکی، سنتز و ارزیابی عملکرد پپتید های ضد میکروبی بر پایه CM۱۱ و بررسی سمیت آن بر روی سلولهای جانوری- گرنت پژوهشگر جوان(مهدی فصیحی رامندی)
 


   
دفعات مشاهده: 3205 بار   |   دفعات چاپ: 650 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر