| تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 • توسعه و تولید نیمه صنعتی سه پروتئین نوترکیب بیوژنریک به عنوان دارو (در حال اجرا)
 • بررسی اثرات ضدسرطانی و آنتی‌اکسیدانتی ترکیبات میکروآلگ‌های جدا شده از خلیج فارس ایران (در حال اجرا)
 • شناسایی و استخراج ترکیبات جاذب اشعه ماوری بنفش از سیانوباکتری‌های چشمه‌های آب گرم (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 • سنتز مشتقات پپتیدی نوین محتوی پایه RGD و پل دی سولفیدی و بررسی خواص ضدسرطانی (در حال اجرا)
 • ایمنوتراپی تومور با توسعه آنتی‌بادی‌های منوکلونال علیه پروتئین‌های فاکتور1 PD- و لیگاند آن (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 • کشف و طراحی بر پایه غربالگری مجازی، سنتز و توسعه پیش بالینی دارویی با عملکرد چند گانه موثر در درمان بیماری آلزایمر (در حال اجرا)
 • سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات 1و2و4- تریازولو -1و2و4-تری آزین به عنوان مهارکننده های بالقوه c-Met tyrosine kinase (در حال اجرا)
 • ارزیابی اثر داروی کلاریترومایسین بر اصلاح اثرات ضد سرطان داروی دوکسوروبیسین و مطالعه مکانیسم اثر آن (در حال اجرا)
 • یافتن داروهای جدید ضد سرطان با استفاده از روش های مولکولی وسلولی  (در حال اجرا)
 • ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری و ضد التهابی جینجرون، جینجرول، شوگول، پارادول و 1-دهیدرو-10-جینجردیون در مدل حیوانی انسفالومیلیت خود ایمنی تجربی (EAE) (در حال اجرا)
 • ارائه روش دقیق و آسان برای تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی به تفکیک نوع گوشت بکار رفته (در حال اجرا)
 • طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی2H -کرومنو[2,3-d] پیریمیدین ها به عنوان مهار کننده های جدید هیستون داستیلاز انسانی (در حال اجرا)
 • طراحی، ساخت و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده برای آنزیمهای اینتگراز و ترانسکریپتاز معکوس ویروس HTLV-1 (در حال اجرا)
 • تولید فاکتور رشد مشتق شده از پلاکت (در حال اجرا)
 • ارتقائ روشهای شناسایی و اعتبارسنجی گیاهان دارویی منتخب مورد استفاده در فراورده های دارویی (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 • طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مهار کننده های جدید تیروزین کیناز EGFR به عنوان ترکیبات ضد سرطان(در حال اجرا)
 • کشف مولکول‌های پپتیدی جدید بر اساس دومین های عملکردی پروتئین های مهار کننده توموری FHIT, Runx3, p16INK4(در حال اجرا)
 • بررسی اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کریسپاتوس و ورزش بر مسیرهای التهابی، آپوپتوز ، اتوفاژی و حافظه فضایی در مدل موشی بیماری MS MS(در حال اجرا)
 • بررسی اثر گیاه سیاه دانه و جینسینگ به تنهایی و در ترکیب باهم، بر روی پارامترهای سیستم ایمنی(در حال اجرا)
 • بررسی مکانیسم‌های اپی‌ژنتیک دخیل در دیابت ناشی از بیسفنول آ و توسعه یک سیستم انتقال میکرو آر ان آ بر پایه اگزوزوم‌های استخراج‌شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمال، بعنوان یک رویکرد ژن‌درمانی برای دیابت: مطالعات درون‌تنی و برون‌تنی(در حال اجرا)
 • تهیه و ارزیابی پلی مرهای ایمن (مورد تایید سازمان غذا داروی امریکا) به منظور ساخت ایمپلنت برای دارو رسانی به تومور مغزی(در حال اجرا)
 • مطالعه اثرات عامل مقلد هیپوکسی (دفروکسامین ) برای احیا مکانیسم های رگزایی تضعیف شده در سلول های پیش ساز اندوتلیال در موشهای دیابتی القا شده با اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮسین(در حال اجرا)
   
دفعات مشاهده: 2431 بار   |   دفعات چاپ: 518 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر