| تاریخ ارسال: 1397/6/11 | 

طرح‌های مصوب کمیته کشف و ارزیابی داروها
(به روز شده در تاریخ
 ۱ تیر‌ماه ۱۳۹۹)

طرح‌های مصوب فراخوان اول

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
توسعه و تولید نیمه صنعتی سه پروتئین نوترکیب بیوژنریک به عنوان دارو خسرو خواجه دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۸۵
شناسایی و استخراج ترکیبات جاذب اشعه ماوری بنفش از سیانوباکتری‌های چشمه های آب گرم مرتضی یوسف زادی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۱۷۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۱۰۰
بررسی اثرات ضدسرطانی و آنتی اکسیدانتی ترکیبات میکروآلگ های جدا شده از خلیج فارس ایران سیده ملیحه صفوی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۴۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۲/۱۷ ۱۰۰


طرح‌های مصوب فراخوان دوم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
سنتز مشتقات پپتیدی نوین محتوی پایه RGD و پل دی سولفیدی و بررسی خواص ضد سرطانی سعید بلالایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۴۶۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱ ۱۰۰
(با ارایه تعهدات)
ایمنوتراپی تومور با توسعه آنتی‌بادی‌های منوکلونال علیه پروتئین‌های فاکتور PD-۱ و لیگاند آن مهدی بهدانی انستیتو پاستور ایران ۶۹۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۵۵

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری و ضدالتهابی جینجرون، جینجرول، شوگول، پارادول و ۱-دهیدرو-۱۰-جینجردیون در مدل حیوانی انسفالومیلیت خود ایمنی تجربی  (EAE) عبداله جعفرزاده دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۴۰.۱ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۱۰
یافتن داروهای جدید ضد سرطان با استفاده از روش‌های مولکولی و سلولی  امیدرضا فیروزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۹۱۴.۲۳ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۴۰۰/۱/۱ ۷۰
طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی ۲H -کرومنو[۲,۳d- ] پیریمیدین‌ها به عنوان مهار کننده‌های جدید هیستون داستیلاز انسانی مهدی ادیب دانشگاه تهران ۲۰۵۰ ۱۳۹۶/۶/۱۵ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ۸۶
ارتقائ روشهای شناسایی و اعتبارسنجی گیاهان دارویی منتخب مورد استفاده در فراورده های دارویی حمیدرضا ادهمی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۱۱۴۰.۴۲ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۳۹۷/۹/۱ ۱۰۰
ارائه روش دقیق و آسان برای تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی به تفکیک نوع گوشت بکار رفته علی اکبر موسوی موحدی دانشگاه تهران ۸۰۳.۲ ۱۳۹۶/۶/۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱۵ ۱۰۰
(ارایه تعهدات)
طراحی ، ساخت و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده برای آنزیمهای اینتگراز و ترانسکریپتاز معکوس ویروس HTLV-۱ براتعلی مشکانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۶۱۳.۷۵ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱ ۸۰
گرنت پژوهشگر جوان
کشف و طراحی بر پایه غربالگری مجازی، سنتز و توسعه پیش بالینی دارویی با عملکرد چند گانه موثر در درمان بیماری آلزایمر نجمه ادراکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۹/۷/۱ ۸۵
ارزیابی اثر داروی کلاریترومایسین بر اصلاح اثرات ضد سرطان داروی دوکسوروبیسین و مطالعه مکانیسم اثر آن فاطمه شکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۰۰
سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات ۱و۲و۴- تریازولو -۱و۲و۴-تری آزین به عنوان مهارکننده‌های بالقوه c-Met tyrosine kinase حمید ایران نژاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰۰ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۸/۷/۱ ۱۰۰
(ارایه تعهدات)
تولید فاکتور رشد مشتق شده از پلاکت مریم حمزه میوه رود دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۳۹۸/۶/۱ ۳۵
طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
ارزیابی تأثیر (impact evaluation) مرکز کاکرین ایران و شبکه مرور ساختارمند ایران (ISYREN) در پیاده‌سازی مراقبت‌های دارویی مبتنی بر شواهد حمید رضا برادران عطار مقدم دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۵۹۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۶۰
کشف کاربرد درمانی-بالینی جدید (ریپوزیشنینگ) داروهای مورد تایید FDA علیه مسیرهای سیگنالینگ مرتبط با RAS بااستفاده از محاسبات و روش های مدلسازی ملکولی و مطالعات برون تنی هما عزیزیان دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۶۴۹.۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ۱۵
کشف مولکول‌های پپتیدی جدید بر اساس دومین های عملکردی پروتئین های مهار کننده توموری FHIT, Runx - محمد حسین قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۰۰۲.۶ ۱۳۹۷/۱/۱ ۱۴۰۰/۳/۱ ۴۰
تهیه و ارزیابی پلیمرهای ایمن (مورد تایید سازمان غذا داروی امریکا) به منظور ساخت ایمپلنت برای دارو رسانی به تومور مغزی حمید اکبری جور دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۵۵۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۴۰
سنتز و فعالیت آنتی اکسیدانی و بازدارندگی آنزیم ACE پپتید (VL-۹) شناسایی شده از محصول هیدرولیز پروتئین های مخمر کلاورومایسس مارکسیانوس سعید میردامادی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۵۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۰۰
فاز۱: طراحی و سنتز نسل جدیدی از ترکیبات ضدسرطان با خاصیت مهارکنندگی EGFR علیرضا فرومدی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۱۷۵۸ ۱۳۹۷/۱/۱ ۱۳۹۸/۷/۱ ۷۰
مطالعه اثرات عامل مقلد هیپوکسی (دفروکسامین) برای احیا مکانیسم‌های رگزایی تضعیف شده در سلول‌های پیش ساز اندوتلیال در موش‌های دیابتی القا شده با اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ علی محمد شریفی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۷۹.۶ ۱۳۹۷/۱/۱ ۱۳۹۹/۶/۱ ۹۸
آنالیز ماتریکس متالوپروتئاز ۹ در سلولهای بنیادی سرطانی کلورکتال مقاوم با استفاده از تکنولوژی تشدید پلاسمای سطحی: نقش Nrf۲ و طراحی دارو بهاره دبیرمنش دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۴۹.۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۶۰
طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مهار کننده‌های جدید تیروزین کیناز EGFR به عنوان ترکیبات ضد سرطان سید عباس طباطبایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۰۰ ۱۳۹۷/۱/۱ ۱۳۹۹/۱/۱ ۱۰۰
بررسی مکانیسم‌های اپی‌ژنتیک دخیل در دیابت ناشی از بیسفنول آ و توسعه یک سیستم انتقال میکرو آر ان آ بر پایه اگزوزوم‌های استخراج‌شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمال، بعنوان یک رویکرد ژن‌درمانی برای دیابت: مطالعات درون‌تنی و برون‌تنی محمد عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۱۲۱۶.۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۰۰
(با ارایه تعهدات)
گرنت پژوهشگر جوان
طراحی و سنتز آنتاگونیست‌های PD-L۱ و بررسی اثر مهاری آن‌ها بر اتصال PD-۱ با PD-L۱ به منظور دستیابی به داروهای جدید ضد سرطان به روش ایمونوتراپی حمید صادقیان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۹/۲/۱۵ ۸۰
بررسی اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کریسپاتوس و ورزش بر مسیرهای التهابی، آپوپتوز، اتوفاژی و حافظه فضایی در مدل موشی بیماری  MS الهه متوسلی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۸/۶/۱۲ متوقف
اثر تنظیمی اسیدچرب‌های پلی انساتوریت امگا ۳ بر میزان بیان اینفلامازوم عصبی در مدل ضایعه نخاعی ادیب زنده دل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۰۰
مهار کننده‌های جدید آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول به عنوان عوامل ضد فشار خون قوی: طراحی و سنتز و ارزیابی بیولوژیکی الهام رضایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۰۰
(با ارایه تعهدات)


طرح‌های مصوب فراخوان پنجم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثره با خواص ضد سرطان از باکتری‌های همزیست با اسفنج های خلیج فارس امیررضا جاسبی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۴۹۸.۶ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۱ ۶۵
جداسازی و شناسایی فاژهای موثر بر جدایه‌های سودوموناس ائروجینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک  ضرغام سپهری‌زاده دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۳۵۸.۰۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۴۰۰/۳/۲۰ ۴۵
کشف و تکامل ترکیبات جدید ضد ویروس HIV-۱ با بهره گیری از فارماکوفور آنزیم اینتگراز افشین زرقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۹۹۹ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ۱۴۰۲/۷/۱۵ ۵۰
بهینه سازی PTM و تولید کلون پایدار تولید کننده یک آنتی بادی جدید نوترکیب انسانی شده (هرسینتوزوماب) محمود جدی تهرانی جهاد دانشگاهی ۴۰۳۷.۱۵ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۱ ۵۰
گرنت پژوهشگر جوان
شناسایی اکتشافی اهداف داروی سلکوکسیب با استفاده از روش پروفایل گیری پروتئومیک دمایی در بافت مغز رت محی الدین جعفری انستیتو پاستور ایران ۳۰۰ ۱۳۹۷/۶/۱ ۱۴۰۰/۷/۱ ۷۰
تهیه فرمولاسیون داروئی مرفین بر پایه پلیمرکیتوزان به عنوان یک سامانه دارورسانی نمونه جهت دارورسانی طیف وسیعی از داروها از مسیر بینی به شکل اسپری تک دوز جعفر مسافر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۳۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱ ۵۰
سنتز ترکیبات ضد سرطانی جدید بر پایه پلاتین با خاصیت سمیت کلیوی کمتر رویا صالحی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۸۰
ارزیابی احتمال و میزان ناسازگاری دارو-اکسی پیان در فرمولهای داروییFampiridne، Fingolimode و Dimethyl fomarate؛ کاربرد در مطالعات پیش فرمولاسیون و نظارت پس از بازاریابی فرناز منجم‌زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۴۰۱/۹/۲۰ ۳۰
طراحی بیوانفرماتیکی، سنتز و ارزیابی عملکرد پپتید های ضد میکروبی بر پایه CM۱۱ و بررسی سمیت آن بر روی سلول‌های جانوری مهدی فصیحی رامندی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ۳۰۰ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۵


طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
طراحی، سنتز و مطالعات برون تن اولیه برای تعدادی از نرکیبات aryl-linker- amino acid به عنوان عوامل سیتوتوکسیک مداخله کننده با DNA و DNA توپوایزومراز سارا رسول امینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۹۴.۰۶ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۴۰۰/۱/۱۱ ۰
توسعه داروهای مبتنی بر عبور از کدون­های پایان ناخواسته به هنگام ترجمه در بیماری‌های نقص ژنتیکی حاوی این نوع جهش­‌های ژنتیکی وحید خدامی ویشته پژوهشگاه رویان ۱۵۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۴۰۱/۴/۳ ۰
ارزیابی ژنوتایپ و تغییرات فنوتایپ ایزوفرم­های مهم سیتوکروم P۴۵۰ در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو، قبل و بعد از درمان، با استفاده از روش کوکتل چند دارویی محمدرضا روئینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۰۴.۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۴۰۲/۸/۱۱ ۶۰
استانداردسازی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان Rheum turkestanicum Janisch. و Rheum ribes L سید احمد امامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۱۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۴۰۰/۴/۱۰ ۱۵
سنتز، کنترل کیفی و ارزیابی بیولوژیک تعدادی نانومواد دارویی کانژوگه شده به بیومولکول‌های As۱۴۱۱ و گلوتامین و نشان­دار شده با ۹۹mTc به منظور تصویربرداری چندمنظوره از بافت سرطان مهدی شفیعی اردستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸۰ ۱۳۹۸/۴/۲ ۱۴۰۰/۴/۲ ۷۰
تولید داروی نوترکیب ضد دیابت exenatide در مقیاس پایلوت سیاوش دستمالچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۵۰ ۱۳۹۸/۸/۲۰ ۱۴۰۱/۸/۲۰ ۰
گرنت با اعتبار محدود
طراحی و سنتز آنالوگ‌های هیبرید کینازولین- بنزوتیوفن به عنوان مهارکننده فعالیت NF-kB و ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک آنها مریم عباسی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۴۴۱.۶۳ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱۴۰۱/۱/۱ ۱۵
طراحی و تولید آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی علیه پروتئین نوکلئولین انسانی به منظور بلاک نمودن انتقال پیام از طریق نوکلئولین سطح سلولی علیرضا رفیعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۵۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳ ۱۴۰۰/۴/۳ ۰
نسل جدید مهارکننده‌های آمینوپپتیداز-N به عنوان ترکیبات موثر ضد سرطان: سنتز و بررسی اثر بیولوژیک آنها شهره محبی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۴۹۹.۹۸ ۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۴۰۰/۲/۱۰ ۲۵
گرنت مقاله برتر
تهیه و مشخصه‌­یابی پماد حاوی شیشه زیست فعال جهت درمان سوختگی سعید کارگذار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۴۰۰/۲/۱۱ ۲۰
گرنت پژوهشگر جوان
ارزیابی ۴- فنیل بوتیریک اسید (۴-PBA) به عنوان تنظیم کننده اتوفاژی وابسته به چاپرون (CMA) در سلول‌های کاردیومیوبلاست H۹C۲ هاله واعظ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۷۶.۸ ۱۳۹۸/۲/۱۵ ۱۴۰۰/۲/۱۵ ۲۰
طراحی، بهینه‌سازی و معرفی پپتیدهای دارویی متصل شونده به پروتئین k-ras موتانت با رویکرد درمانی سرطان الناز مهدی‌زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۲۵
بررسی خاصیت درمانی مهارکننده دوگانه RAS/PI۳K/AKT و RAS/RAF/MEK در جلوگیری از تشکیل رشته‌­های فیبری-چسبنده پس از عمل جراحی سید مهدی حسنیان مهر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۰۰ ۱۳۹۸/۱/۲۰ ۱۳۹۹/۱/۲۰ ۹۰
اثر فرکشن اولیگوساکاریدی Rosa canina روی فاکتورها و miRNAهای درگیر در اتوفاژی در رت­های دیابتی محمد حسین فرزایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۸ ۱۳۹۹/۶/۸ ۹۹
سنتز، ارزیابی فارماکولوژیک و مطالعه داکینگ مشتقات ۱-بنزیل-۴ - ((۴-اکسووبنزو [۱،۲،۳] تریازین ۳ (۴H)-یل) متیل) پیریدیومی به عنوان عوامل چند هدفه در درمان بیماری آلزایمر محمد مهدوی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۲/۱۸ ۹۰
طراحی، سنتز، مطالعات in vitro و داکینگ هیبریدهای ایمیدازول و ۱و۲و۳-تریازول به عنوان مهارکننده های جدید α-گلیکوزیداز مریم محمدی خاناپشتانی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۲ ۱۳۹۹/۲/۱۲ ۱۰۰
بررسی خواص ضدباکتریایی و ضد بیوفیلم نانوذرات روی بیوژنیک سنتز شده به کمک امواج مایکروویو عالیه عامری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۰ ۱۳۹۸/۱/۱۹ ۱۴۰۰/۱/۱۹ ۹۹
فعالیت ضدسرطانی عصاره­‌ها و فراکسیون­‌های گیاه Falcaria vulgaris به تنهایی و فرمول شده در نانوذرات لیپیدی در محیط برون‌­تن (علیه سلول­‌های سرطانی پوست و سینه) و در محیط درون­‌تن (روی موش balb/c) پرینا اصغریان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۸۳.۸۹ ۱۳۹۸/۶/۶ ۱۴۰۰/۱۲/۶ ۴۵
جداسازی ترکیبات سایتوتوکسیک از قسمت­‌های هوایی گیاه آرتمیزیا مارسچالیانا علیه رده سلول­‌های سرطانی سینه فریبا حشمتی افشار دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۹۰ ۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۴۰۰/۸/۲۳ ۳۰ 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
سنتز و ارزیابی کاربرد درمانی پپتیدهای ضد میکروبی (Pexiganan (MSI-۷۸)، Tilapia Piscidin ۴ (TP۴)، Melittin، Nisin-A، Omiganan (MX-۲۲۶ بر روی عفونت های پوست و بافت نرم کیارش قزوینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۶۳۰  ۱۳۹۸/۷/۰۱  ۱۴۰۱/۷/۱۷ ۱۱
بررسی اثرات سمیت سلولی و میتوکندریایی نانو ذرات کوانتوم دات نیکل اکساید بر روی حیوان ملانومایی جلال پوراحمد جکتاجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۰۷.۹۴  ۱۳۹۸/۸/۱  ۱۴۰۱/۳/۱ ۵۰
کشف خاصیت ضد مالاریای ترکیب طبیعی -پرووسکون - با کمک اصلاحات نیمه سنتزی مهدی مریدی فریمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲۷۰  ۱۳۹۸/۸/۱۸  ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۰
تهیه یک رادیوآپتامر با هدف تشخیص عفونت باکتری سل کامبیز ورمیرا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۰۱.۳۶  ۱۳۹۸/۹/۱۲  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۱۵
گرنت مقاله برتر
تصفیه موثر فاضلاب صنایع داروسازی با استفاده از یک سیستم تلفیقی جدید: کاتالیست ZnOFe۳O۴PAC همراه با امواج UV و پروکسی مونوسولفات بابک کاکاوندی دانشگاه علوم پزشکی البرز ۳۸۴.۱ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ۱۴۰۰/۷/۳۰ ۰
گرنت پژوهشگر جوان
Application of human intestinal organoids for studying of drug absorption of some anti-inflammatory drugs سمیه سلطانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹   ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰
تولید نانوبادی دو ظرفیتی با افینیتی بالا بر علیه فاکتور رشد جفتی متصل به نانوبادی بر علیه آلبومین انسانی برای هدفگیری آنژیوژنز رقیه آرزومند دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ۳۰۰  ۱۳۹۸/۱۲/۰۴  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴  ۰
بررسی اثر بوپرنورفین طی دوران بارداری و شیردهی مادر بر تغییرات استرس اکسیداتیو و آپوپتوسیس هیپوکامپ موش‌های صحرائی نوزاد طاهره فرخنده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۷۷.۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۵

طرح‌های مصوب فراخوان هشتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی امکان سنتز اولیگوساکارید موجود در گیاه Rosa canina و مشتقات آن با قابیلیت بازسازی سلول های بتا در مدل سلولی دیابت غلامرضا بهرامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶۱۰.۵۵۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰
گرنت با اعتبار محدود
مهار miR-۳۴a در سلول های اندوتلیال عروق مغزی و تاثیر آن بر عملکرد سد مغزی خونی حسین درخشان خواه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۴۸.۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ منتظر عقد قرارداد
گرنت مقاله برتر
پیاده‌سازی الگوریتم یادگیری عمیق جهت تخمین سمیت مهارکننده‌های Angiogenesis با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک ملکولی به عنوان توصیفگرهای ملکولی فهیمه قاسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۹۹.۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۰
گرنت پژوهشگرجوان
طراحی پپتیدهای نفوذکننده به درون سلول ضد سرطان: طراحی و ارزیابی برون‌تن و درون‌تن سمیرا جعفری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۹۹ در حال داوری مالی
طراحی، سنتز و ارزیابی نمک‌های پیریدینیومی کرومن‌ها به عنوان ترکیباتی با اهداف چند گانه در بیماری آلزایمر مهدی خوبی شورکائی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۴۰
طراحی آنالوگ‌های قوی‌تر داروی teduglutide با استفاده از روش‌های مدل‌بندی مولکولی و محاسبات دینامیک مولکولی علی اکبر علیزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰


   
دفعات مشاهده: 4534 بار   |   دفعات چاپ: 861 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر