| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 

طرح‌های مصوب کمیته علوم اعصاب و بهداشت روان 
(به روزشده در تاریخ ۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۹)

 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در کل کشور و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی محمدرضا محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران 10729.04 1395/1/21 1397/1/21 100
بالا بردن سطح نروتروفین ترشح شده از مغز با استفاده از مولکول‌های خرد شیمیایی و یا گیاهی در نرون‌های اولیه محمد علی فقیهی دانشگاه میامی آمریکا 3975 1395/1/14 1398/1/14 100
راه‌اندازی شبکه اینترنتی حاوی داده‌های اعتیاد ایران؛ فاز اول طراحی و راه‌اندازی یک «ابزار مبتنی بر شبکه اینترنتی» برای مدل‌سازی تاثیر و هزینه اثربخشی جهت سیاست گذاری در امر اعتیاد در ایران و جهان آفرین رحیمی موقر دانشگاه علوم پزشکی تهران 3506.2 1395/2/14 1396/10/14 75


 

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بومی و استادندارد نمودن روش مداخله‌ای رویکرد درمانی موارد رایج (بیماری‌های روانی) (CETA) در ایران معصومه دژمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3965.4 1395/9/7 1398/2/7 70
بررسی شکل‌پذیری سیناپسی در هسته لوکوس سرولئوس حاصل از درد نوروپاتیک و نقش این هسته بر اختلال کاهش توجه متعاقب آن سعید سمنانیان دانشگاه تربیت مدرس 4130 1395/10/1 1398/10/1 80
پروفایل ژنومیکس و پروتئومیکس در بیماران سکته مغزی و دمانس در کوهورت گلستان غلامرضا روشندل  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 14260 1395/10/1 1400/6/1 25
 


طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی نقش فرونتال پل قشر مغز در شناخت پریمات‌های غیرانسان وحید شیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2835 1396/6/27 1400/6/27 0
آپنه انسدادی خواب و بار ناشی از ناتوانی‌های مرتبط در جمعیت بزرگسال در ایران خسرو صادق نیت حقیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران 6500 1396/6/7 1398/6/7 40
کوهورت اختلالات سایکوتیک با شروع اخیر: به سوی طب فرد محور سارا فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4000 1396/6/21 1401/6/21 15
بررسی جامع فاکتورهای کلینیکی و اپیدمیولوژیکی کودکان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در ایران محمد مهدی ناصحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2542.5 1396/5/30 1401/5/30 40
بررسی تاثیر تکنیک‌های اموزشی جهت کاهش خشونت‌های خانگی به صورت ترکیب با برنامه اموزشی قبل از ازدواج بر کاهش بروز انواع خشونت‌های خانگی و احتمال طلاق آروین هدایتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 858.6 1396/5/23 1399/2/23 50
تشخیص بیومارکرهای دخیل در بیماری میگرن دوره‌ای و مزمن در مدل‌های حیوانی و انسان منصوره تقا دانشگاه علوم پزشکی تهران 3793.6 1396/5/16 1401/5/16 73
بررسی نقش گیرنده‌های دوپامین در اثرات ضدتشنجی و عملکرد بهبودی بخش تحریک عمقی مغز بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از تشنج سید جواد میرنجفی زاده دانشگاه تربیت مدرس 1700 1396/5/22 1400/5/22 55
بررسی آینده‌نگر وضعیت شناخت سالمندان شهر تهران از سال 1396 تا 1400 شهرام اویس قرن دانشگاه علوم پزشکی تهران 5000 1396/5/28 1401/5/28 20
ساخت یک حامل جدید حاوی ژن‌های کشنده به منظور کاهش دادن رشد تومور مغزی (گلیوبلاستوما مولتی فرم) محمودرضا حاجی قاسم  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1087.59 1396/5/17 1399/5/17 70
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مراقبت مشارکتی برای ارائه خدمات سلامت روان به کودکان و نوجوانان در ایران: یک کارآزمایی ترکیبی زهرا شهریور دانشگاه علوم پزشکی تهران 4271 1396/12/8 1399/4/8 75
تجزیه و تحلیل منابع EEG مغزی جهت ردیابی کانون‌های صرع‌‌زایی رضا شروین بدو دانشگاه علوم پزشکی تهران 633 1396/12/14 1397/12/14 90
ارتباط پاسخدهی بالینی و رادیولوژیک بیماران دچار ایسکمیک استروک به تجویز وریدی فاکتور فعال کننده بافتی (tPA) با الگوی پروتئوم پلاسمایی و قدرت فیبرینو لیز در آزمایشگاه: یک فرآیند جامع بالینی- آزمایشگاهی،جهت غربالگری افراد مقاوم به tPA  پوران کریمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1100 1396/11/11 1400/5/11 0
تجزیه و تحلیل میکروبیوم دستگاه گوارش و دریافت‌های غذایی در افراد تازه تشخیص داده شده با ام.اس سوده رازقی جهرمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1939 1396/10/13 1401/6/13 0
اثرات درمانی سلول‌های بنیادی عصبی بیان کننده ژن اینترلوکین 24 و حامل ویروس انکولیتیک آدنوویروس کد کننده میکرو RNA 128 در مدل اورتوتوپیک زنوگرافت گلیوبلاستومای انسانی امیر قائمی انیستیتو پاستور ایران 1950 1396/10/13 1399/2/13 50
طراحی و تشکیل مجموعه داده‌های ساختاری مغز انسان با تصاویر تشدید مغناطیسی با هدف استانداردسازی خصوصیات فیزیکی مغز افراد نرمال و ایجاد اطلس کمی سید امیر حسین بتولی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2183 1396/10/13 1399/4/13 85
بازبرنامه‌ریزی فیبروبلاست‌های بیماران مبتلا به ام. اس به سلول‌های پیش‌ساز الیگودندروسیت به وسیله miR-7-a و بررسی توان سلول‌های القا شده بر ترمیم میلین در مدل‌ تجربی دمیلیناسیون مریم قاسمی کاسمان دانشگاه علوم پزشکی بابل 400 1396/11/15 1399/1/15 35
بررسی اثر ترمیمی و حفاظتی تزریق وریدی وزیکول‌های خارج سلولی در آسیب تروماتیک عصب بینایی موش کوچک آزمایشگاهی لیلا ستاریان پژوهشگاه رویان 635.62 1396/10/16 1398/10/16 90
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم


عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
پیش آگهی صدمات زبانی ناشی از جراحی مغز با استفاده از تهیه نقشه عملکردی (fMRI و DTI) قبل از عمل، و مقایسه نتایج با نقشه تحریکی کورتکس (CSM) محمدعلی عقابیان دانشگاه علوم پزشکی تهران 2425 1398/4/3 1400/4/3 0
بررسی تأثیرتزریق فیبرینوژن در کاهش عوارض پس از ترومای شدید سر در مراکز آموزشی درمانی اصفهان سال 97-99 مسیح صبوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 536.79 1397/10/1 1400/2/1 10
ارزیابی جامع موانع سرویس‌های درمان اعتیاد در ایران علی فرهودیان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1284.01 1397/8/5 1399/7/5 25
بازتوانی عصبی شناختی در اختلالات مصرف مواد در مراکز اقامتی: یک کارآزمایی تصادفی چندمرکزی حامد اختیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 700 1397/11/24 1400/11/24 0
آنالیز اتوماتیک دادههای OCT و MRI برای تفکیک بیماری ام اس و دویک در حضور التهاب عصب بینایی راحله کافیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 696.17 1397/11/22 1399/11/22 45
بررسی سطح استرس اکسیداتیو در کورتکس پری فرونتال مغز افراد وابسته به مواد مخدر قربانگل اصحابی دانشگاه علوم پزشکی تهران 251.5 1397/6/1 1399/10/1 100
بررسی تاثیر هیدرالازین در تعویق عوارض بیماری آلزایمر در مراحل اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده مسعود میرزایی دانشگاه عاوم پزشکی شهید صدوقی یزد منتظر عقد قرارداد
گرنت پژوهشگر جوان
اثر میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر اختلالات شناختی ناشی از تشنج های کیندلینگ در موش های صحرایی نر خدیجه اسماعیل‌پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان 300 1397/7/30 1399/7/30 50
 

طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی اثر القای دوک‌های خواب بر روی حافظه با استفاده از تحریک صوتی حلقه بسته حین مرحله 2 خواب و خواب نوسانات آهسته مریم قربانی  دانشگاه فردوسی مشهد 1470 1398/03/27 1401/03/27 10
آسیب‌پذیری‏‌های شناختی در افسردگی و رفتار خودکشی‏: یک مطالعه با روش تصویربرداری عصبی سید کاظم ملکوتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 2300 1398/07/01 1401/01/01 0
مقایسه‌ی اثربخشی درمان پلی‌فارماسی آنتی سایکوتیکی با منوتراپی آریپیپرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت و ارتباط آن با متغیرهای شناختی، بیومارکرهای خونی، بیان ژن، fMRI  و  SPECT آرش میراب زاده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 183.11 1398/12/28 1400/06/28 0
بررسی اثر نمایه‌ی توده‌ی بدنی، ترکیب بدن، فعالیت بدنی و اندازه‌های بدن بر روی ویژگی‌های بالینی و همچنین خطر ابتلا به نورومیلیتیس اپتیکا عبدالرضا ناصر مقدسی  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1314 1398/07/01 1399/07/01 40
ارزیابی چند مودالیته الکوئنت کورتکس و حافظه در صرع لوب تمپورال محمدرضا آی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2160 1398/06/20 1401/06/20 0
بررسی تغییرات پیشرونده ساختاری و عملکردی مغز در اختلال بیخوابی: یک مطالعه طولی بالینی-تصویربرداری مسعود طهماسیان دانشگاه شهید بهشتی - - - مسکوت
گرنت با اعتبار محدود
بررسی نقش تعامل سیسنم کانابینوئیدی و ارکسینی در ناحیه پیش پیشانی بر روند تصمیم گیری در موش صحرایی غلامعلی حمیدی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 497.32 1398/5/16 1400/9/16 0
طراحی و اجرای پروتکل غربالگری و درمان افسردگی پری‌ناتال در شهرستان بابل محبوبه فرامرزی دانشگاه علوم پزشکی بابل 499.2 1398/2/14 1401/2/14 0
گرنت مقاله برتر
بررسی اثرتغییردر سیستم گابائرژیک در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس فرشته پورعبدالحسین دانشگاه علوم پزشکی بابل 440 1398/3/27 1400/3/27 25
ررسی اثرات سبک زندگی والدین و عوامل زیست محیطی و برهمکنش انها بر اختلالات طیف اوتیسم: یک مطالعه‌ی ریسک فاکتوری محمد علی منصورنیا دانشگاه علوم پزشکی تهران 500 1398/1/24 1399/1/24 55
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی تاثیر تجویز مزمن کوتینین بر شاخص‌های شناختی، استرس اکسیداتیو، آپوپتوز، التهاب عصبی، انعطاف‌پذیری سیناپسی و سطح عوامل رشد مغزی در هیپوکمپ موش‌های پیر: نقش احتمالی گیرنده های نیکوتینی آلفا 7 سعید صدیق اعتقاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز 300 1398/2/11 1399/8/11  0
بررسی تاثیر افزایش بیان پروتئین کیناز ام زتا (PKMz) در هیپوکامپ بر بهبود عملکرد شناختی در یک مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی حمید غلامی‌پور بدیع انستیتو پاستور 301 1398/2/1 1399/8/1  55
اثر ویتامین D بر فرکانس تشنجات، پارامترهای سلامت روانی و پروفایل متابولیک و ژنتیک بیماران مبتلا به صرع حمید رضا بنفشه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 300 1398/2/10 1400/8/10 0
پایش زیستی مواجهه با عناصر فلزی و شبه فلزی در ساکنین شهر تهران و ارزیابی تاثیر آن بر عملکرد ادراکی محمد حسینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 300 1398/2/4 1398/8/4  100
(با ارایه تعهدات)
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
کارازمایی بالینی تصادفی و اینده‌نگر بررسی میزان تبدیل پلاک‌های GAD انهانسمنت بدون علامت به black hole با یا بدون کورتیکوسترویید پالس‌تراپی در بیماران مبتلا به ام اس فرم عود کننده فروکش کننده سید محمد باغبانیان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مصوب: نهایی‌سازی
علت ژنتیکی مولتیپل اسکلروزیس خانوادگی: خانواده‌هایی با چند فرد و خواهر برادر مبتلا مریم ایزد دانشگاه علوم پزشکی تهران 1030 1398/7/17 1401/8/17 10
طراحی، پیاده‌سازی و ارزشیابی یک برنامه چندبخشی و جامعه‌نگر برای ارتقای سلامت روان و درمان زودرس اختلالات روانپزشکی در یک منطقه از شهر تهران همایون امینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 8986 1398/7/17 1401/1/17 0
بررسی تاثیر ویتامین‌های D و A بر بیان micro RNAهای موثر در تمایز لنفوسیت‌های T و پیشگیری روند التهابی در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس علی اکبر صبوریراقی دانشگاه علوم پزشکی تهران 553.58 1398/9/24 1399/11/24 0
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی اثر اعمال جریان هوای بینی بر فعالیت قشر مغز و پتانسیل های وابسته به رخداد حسی در بیماران تحت تهویه مکانیکی محمد رضا رئوفی دانشگاه تربیت مدرس 300 1398/07/01 1399/07/01 0
بررسی مقایسه‌ای اتر تحریک الکتریکی انودال و کاتودال بر روی ناحیه خلفی خارجی پره‌فرونتال بر کنترل پاسچر در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با ترس از درد بالا فاطمه احسانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 300 1398/08/04 1400/01/04 25


 

طرح‌های مصوب فراخوان هشتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی و بار بیماری پارکینسون در سال 1399 محمد روحانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 4000 1398/12/18 1399/12/18 0
بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی و بار بیماری آلزهایمر در جمعیت سالمندان در ایران در سال 1399 مریم نوروزیان دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب: نهایی‌سازی
بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی و بار بیماری سکته مغزی در سال 1399 محمدرضا قینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 4000 1398/12/18 1399/12/18 0
بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی و بار بیماری سردرد در سال 1399 سمانه حقیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتظر عقد قرارداد
بررسی علایم وسیر بالینی ، اطلاعات دموگرافیک و یافته های رادیولوژیک در کودکان مبتلا به بیماری های ارثی ماده سفید مغز علیرضا توسلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال داوری مالی
بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی و بار بیماری صرع در سال 1399 حسین پاکدامن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 4000 1398/12/18 1399/12/18 0
بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی و بار بیماری کمردرد در سال 1399 رامین کردی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتظر عقد قرارداد
یک مطالعه‌ی چند مرکزی هیبرید نوع 2 کارآزمایی بالینی تصادفی به منظور تعیین کارایی مداخله‌ی زودهنگام برای نوپایان دچار اتیسم شناسایی شده در سیستم مراقبت‌های اولیه بهداشتی تهران فرید ابوالحسنی شهرضا مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منتظر عقد قرارداد
یک مطالعه هم گروهی از انسفالیت خودایمن در سایکوز بار اول: شیوع و سیر 6 ماهه جواد علاقبندراد دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب: نهایی‌سازی
گرنت با اعتبار محدود
مطالعه برون تنی اثر مهاری داروی ترازودون بر تشکیل تجمعات آمیلوئیدی ایزوفرم 1N4Rپروتئین تاو (Tau) و مقایسه رفتار تجمع واریانت های طبیعی و موتانت در موتیف RTPPK رضا خدارحمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 350 1399/01/02 1400/01/02 0


   
دفعات مشاهده: 3689 بار   |   دفعات چاپ: 806 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر