| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 

طرح‌های مصوب کمیته علوم اعصاب و بهداشت روان 
(به روزشده در تاریخ اول آبان ۹۸)

 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در کل کشور و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی محمدرضا محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395/1/21 1397/1/21 100
بالا بردن سطح نروتروفین ترشح شده از مغز با استفاده از مولکول‌های خرد شیمیایی و یا گیاهی در نرون‌های اولیه محمد علی فقیهی دانشگاه میامی آمریکا 1395/1/14 1398/1/14 100
راه‌اندازی شبکه اینترنتی حاوی داده‌های اعتیاد ایران؛ فاز اول طراحی و راه‌اندازی یک «ابزار مبتنی بر شبکه اینترنتی» برای مدل‌سازی تاثیر و هزینه اثربخشی جهت سیاست گذاری در امر اعتیاد در ایران و جهان آفرین رحیمی موقر دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395/2/14 1396/10/14 75


 

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
عنوان: بومی و استادندارد نمودن روش مداخله‌ای رویکرد درمانی موارد رایج (بیماری‌های روانی) (CETA) در ایران معصومه دژمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1395/9/7 1398/2/7 70
بررسی شکل‌پذیری سیناپسی در هسته لوکوس سرولئوس حاصل از درد نوروپاتیک و نقش این هسته بر اختلال کاهش توجه متعاقب آن سعید سمنانیان دانشگاه تربیت مدرس 1395/10/1 1398/10/1 80
پروفایل ژنومیکس و پروتئومیکس در بیماران سکته مغزی و دمانس در کوهورت گلستان غلامرضا روشندل  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395/10/1 1400/6/1 25
 


طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی نقش فرونتال پل قشر مغز در شناخت پریمات‌های غیرانسان وحید شیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1396/6/27 1400/6/27 0
آپنه انسدادی خواب و بار ناشی از ناتوانی‌های مرتبط در جمعیت بزرگسال در ایران خسرو صادق نیت حقیقی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/6/7 1398/6/7 40
کوهورت اختلالات سایکوتیک با شروع اخیر: به سوی طب فرد محور سارا فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1396/6/21 1401/6/21 15
بررسی جامع فاکتورهای کلینیکی و اپیدمیولوژیکی کودکان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در ایران محمد مهدی ناصحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/5/30 1401/5/30 40
بررسی تاثیر تکنیک‌های اموزشی جهت کاهش خشونت‌های خانگی به صورت ترکیب با برنامه اموزشی قبل از ازدواج بر کاهش بروز انواع خشونت‌های خانگی و احتمال طلاق آروین هدایتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1396/5/23 1399/2/23 50
تشخیص بیومارکرهای دخیل در بیماری میگرن دوره‌ای و مزمن در مدل‌های حیوانی و انسان منصوره تقا دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/16 1401/5/16 63
بررسی نقش گیرنده‌های دوپامین در اثرات ضدتشنجی و عملکرد بهبودی بخش تحریک عمقی مغز بر اختلال حافظه و یادگیری ناشی از تشنج سید جواد میرنجفی زاده دانشگاه تربیت مدرس 1396/5/22 1400/5/22 35
بررسی آینده‌نگر وضعیت شناخت سالمندان شهر تهران از سال 1396 تا 1400 شهرام اویس قرن دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/28 1401/5/28 20
ساخت یک حامل جدید حاوی ژن‌های کشنده به منظور کاهش دادن رشد تومور مغزی (گلیوبلاستوما مولتی فرم) محمودرضا حاجی قاسم  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/17 1399/5/17 50
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مراقبت مشارکتی برای ارائه خدمات سلامت روان به کودکان و نوجوانان در ایران: یک کارآزمایی ترکیبی زهرا شهریور دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/12/8 1399/4/8 60
تجزیه و تحلیل منابع EEG مغزی جهت ردیابی کانون‌های صرع‌‌زایی رضا شروین بدو دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/12/14 1397/12/14 90
ارتباط پاسخدهی بالینی و رادیولوژیک بیماران دچار ایسکمیک استروک به تجویز وریدی فاکتور فعال کننده بافتی (tPA) با الگوی پروتئوم پلاسمایی و قدرت فیبرینو لیز در آزمایشگاه: یک فرآیند جامع بالینی- آزمایشگاهی،جهت غربالگری افراد مقاوم به tPA  پوران کریمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1396/11/11 1400/5/11 0
تجزیه و تحلیل میکروبیوم دستگاه گوارش و دریافت‌های غذایی در افراد تازه تشخیص داده شده با ام.اس سوده رازقی جهرمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/10/13 1401/6/13 0
اثرات درمانی سلول‌های بنیادی عصبی بیان کننده ژن اینترلوکین 24 و حامل ویروس انکولیتیک آدنوویروس کد کننده میکرو RNA 128 در مدل اورتوتوپیک زنوگرافت گلیوبلاستومای انسانی امیر قائمی انیستیتو پاستور ایران 1396/10/13 1399/2/13 50
طراحی و تشکیل مجموعه داده‌های ساختاری مغز انسان با تصاویر تشدید مغناطیسی با هدف استانداردسازی خصوصیات فیزیکی مغز افراد نرمال و ایجاد اطلس کمی سید امیر حسین بتولی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/10/13 1399/4/13 85
بازبرنامه‌ریزی فیبروبلاست‌های بیماران مبتلا به ام. اس به سلول‌های پیش‌ساز الیگودندروسیت به وسیله miR-7-a و بررسی توان سلول‌های القا شده بر ترمیم میلین در مدل‌ تجربی دمیلیناسیون مریم قاسمی کاسمان دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396/11/15 1399/1/15 35
بررسی اثر ترمیمی و حفاظتی تزریق وریدی وزیکول‌های خارج سلولی در آسیب تروماتیک عصب بینایی موش کوچک آزمایشگاهی لیلا ستاریان پژوهشگاه رویان 1396/10/16 1398/10/16 90
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم


عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
پیش آگهی صدمات زبانی ناشی از جراحی مغز با استفاده از تهیه نقشه عملکردی (fMRI و DTI) قبل از عمل، و مقایسه نتایج با نقشه تحریکی کورتکس (CSM) محمدعلی عقابیان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/4/3 1400/4/3 0
بررسی تأثیرتزریق فیبرینوژن در کاهش عوارض پس از ترومای شدید سر در مراکز آموزشی درمانی اصفهان سال 97-99 مسیح صبوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1397/10/1 1400/2/1 10
ارزیابی جامع موانع سرویس‌های درمان اعتیاد در ایران علی فرهودیان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1397/8/5 1399/7/5 25
بازتوانی عصبی شناختی در اختلالات مصرف مواد در مراکز اقامتی: یک کارآزمایی تصادفی چندمرکزی حامد اختیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397/11/24 1400/11/24 0
آنالیز اتوماتیک دادههای OCT و MRI برای تفکیک بیماری ام اس و دویک در حضور التهاب عصب بینایی راحله کافیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1397/11/22 1399/11/22 30
بررسی سطح استرس اکسیداتیو در کورتکس پری فرونتال مغز افراد وابسته به مواد مخدر قربانگل اصحابی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397/6/1 1399/10/1 75
بررسی تاثیر هیدرالازین در تعویق عوارض بیماری آلزایمر در مراحل اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده مسعود میرزایی دانشگاه عاوم پزشکی شهید صدوقی یزد
گرنت پژوهشگر جوان
اثر میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر اختلالات شناختی ناشی از تشنج های کیندلینگ در موش های صحرایی نر خدیجه اسماعیل‌پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1397/7/30 1399/7/30 20
 

طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی اثر القای دوک‌های خواب بر روی حافظه با استفاده از تحریک صوتی حلقه بسته حین مرحله 2 خواب و خواب نوسانات آهسته مریم قربانی  دانشگاه فردوسی مشهد 1398/3/27 1401/3/27 10
آسیب‌پذیری‏‌های شناختی در افسردگی و رفتار خودکشی‏: یک مطالعه با روش تصویربرداری عصبی سید کاظم ملکوتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398/7/1 1401/1/1 0
مقایسه‌ی اثربخشی درمان پلی‌فارماسی آنتی سایکوتیکی با منوتراپی آریپیپرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت و ارتباط آن با متغیرهای شناختی، بیومارکرهای خونی، بیان ژن، fMRI  و  SPECT آرش میراب زاده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی اثر نمایه‌ی توده‌ی بدنی، ترکیب بدن، فعالیت بدنی و اندازه‌های بدن بر روی ویژگی‌های بالینی و همچنین خطر ابتلا به نورومیلیتیس اپتیکا عبدالرضا ناصر مقدسی  دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/7/1 1399/7/1 0
ارزیابی چند مودالیته الکوئنت کورتکس و حافظه در صرع لوب تمپورال محمدرضا آی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/6/20 1401/6/20 0
بررسی تغییرات پیشرونده ساختاری و عملکردی مغز در اختلال بیخوابی: یک مطالعه طولی بالینی-تصویربرداری مسعود طهماسیان دانشگاه شهید بهشتی
گرنت با اعتبار محدود
بررسی نقش تعامل سیسنم کانابینوئیدی و ارکسینی در ناحیه پیش پیشانی بر روند تصمیم گیری در موش صحرایی غلامعلی حمیدی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1398/5/16 1400/9/16 0
طراحی و اجرای پروتکل غربالگری و درمان افسردگی پری‌ناتال در شهرستان بابل محبوبه فرامرزی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1398/2/14 1401/2/14 0
گرنت مقاله برتر
بررسی اثرتغییردر سیستم گابائرژیک در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس فرشته پورعبدالحسین دانشگاه علوم پزشکی بابل 1398/3/27 1400/3/27 25
ررسی اثرات سبک زندگی والدین و عوامل زیست محیطی و برهمکنش انها بر اختلالات طیف اوتیسم: یک مطالعه‌ی ریسک فاکتوری محمد علی منصورنیا دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/1/24 1399/1/24 38
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی تاثیر تجویز مزمن کوتینین بر شاخص‌های شناختی، استرس اکسیداتیو، آپوپتوز، التهاب عصبی، انعطاف‌پذیری سیناپسی و سطح عوامل رشد مغزی در هیپوکمپ موش‌های پیر: نقش احتمالی گیرنده های نیکوتینی آلفا 7 سعید صدیق اعتقاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/2/11 1399/8/11  0
بررسی تاثیر افزایش بیان پروتئین کیناز ام زتا (PKMz) در هیپوکامپ بر بهبود عملکرد شناختی در یک مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی حمید غلامی‌پور بدیع انستیتو پاستور 1398/2/1 1399/8/1  30
اثر ویتامین D بر فرکانس تشنجات، پارامترهای سلامت روانی و پروفایل متابولیک و ژنتیک بیماران مبتلا به صرع حمید رضا بنفشه دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1398/2/10 1400/8/10 0
پایش زیستی مواجهه با عناصر فلزی و شبه فلزی در ساکنین شهر تهران و ارزیابی تاثیر آن بر عملکرد ادراکی محمد حسینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1398/2/4 1398/8/4  100
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
کارازمایی بالینی تصادفی و اینده‌نگر بررسی میزان تبدیل پلاک‌های GAD انهانسمنت بدون علامت به black hole با یا بدون کورتیکوسترویید پالس‌تراپی در بیماران مبتلا به ام اس فرم عود کننده فروکش کننده سید محمد باغبانیان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علت ژنتیکی مولتیپل اسکلروزیس خانوادگی: خانواده‌هایی با چند فرد و خواهر برادر مبتلا مریم ایزد دانشگاه علوم پزشکی تهران 0
طراحی، پیاده‌سازی و ارزشیابی یک برنامه چندبخشی و جامعه‌نگر برای ارتقای سلامت روان و درمان زودرس اختلالات روانپزشکی در یک منطقه از شهر تهران همایون امینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی تاثیر ویتامین‌های D و A بر بیان micro RNAهای موثر در تمایز لنفوسیت‌های T و پیشگیری روند التهابی در مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس علی اکبر صبوریراقی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی اثر اعمال جریان هوای بینی بر فعالیت قشر مغز و پتانسیل های وابسته به رخداد حسی در بیماران تحت تهویه مکانیکی محمد رضا رئوفی دانشگاه تربیت مدرس 0
بررسی مقایسه‌ای اتر تحریک الکتریکی انودال و کاتودال بر روی ناحیه خلفی خارجی پره‌فرونتال بر کنترل پاسچر در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با ترس از درد بالا فاطمه احسانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان   
دفعات مشاهده: 3354 بار   |   دفعات چاپ: 712 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر