| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 • تعیین داده‌های مرجع حداکثر توده عضلانی در افراد جوان ایرانی و تعیین معیارهای تشخیصی بیماری سارکوپنی بر اساس پیامدها و ارائه مدل پیشنهادی به منظور غربالگری بیماری سارکوپنی در جمعیت سالمند(در حال اجرا)
 • بررسی هزینه اثربخشی روش‌های مختلف غربالگری و مدیریت دیابت بارداری(در حال اجرا)
 • بررسی اثر مکمل پروبیوتیک حاوی لاکتو باسیل و بیفیدوباکتر (با تاکید بر سوش‌های Lactobacillus acidophilus LA14،Lactobacillus acidophilus NCFM ،Lactobacillus gasseri و (Bifidiobacterium lactis BI07 بر روی اگزالات ادرار 24 ساعته و supersaturation کلسیم اگزالات در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی کلسیمی عود کننده دچار هایپر اگزالوری(در حال اجرا)
 • هزینه‌های مستقیم ناشی از شکستگی در ایران : تحلیل هزینه بیماری بر اساس جمعیت(در حال اجرا)
 • بررسی تاثیر نانوذرات کربنی طبیعی و مصنوعی بر ترشح برخی از فاکتورهای انعقادی و التهابی از اجسام Weible-Palade سلول‌های اندوتلیال جدا شده از مویرگ‌های میوکاردیوم قلب انسان در vitro(در حال اجرا)
 • ارتباط بین مصرف اپیوم و خطر بروز سرطان‌های سرو گردن، کولورکتال، ریه و مثانه: یک مطالعه مورد شاهدی چند مرکزی در ایران(در حال اجرا)
 • ارزیابی تاثیر آلودگی محیطی در دوران بارداری بر تغییرات اپی ژنتیک در مادر و نوزاد و همراهی آن با پیامدهای بارداری(در حال اجرا)
 • بررسی تاثیر یک مداخله جامع بازتوانی قلبی خانه محور بر ارتقاء سلامت بیماران عروق کرونر قلب(در حال اجرا)
 • رویکرد به سمت کاهش صدمات حوادث جاده‌ای و ارتقای سطح سلامت عمومی از طریق تلماتیک داده بزرگ: یک کارآزمایی میدانی (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 • برنامه پایش ملی کیفیت مراقبت‌های پزشکی در ایران (IQCAMP)(در حال اجرا)
 • طراحی و ساخت سامانه تشخیص و حذف حدواسط های سمی آمیلوئیدی باهدف پایش وجلوگیری از عوارض دیابت(در حال اجرا)
 • بررسی پیامد طولانی مدت بیماران مبتلا به بیماری زودرس عروق کرونر در سه گروه درمانی آنژیوپلاستی،جراحی پیوند عروق کرونر و درمان دارویی بر مبنای نوع درمان و کنترل بودن ریسک فاکتورها; مطالعه ی کوهورت اترواسکلروز زودرس مرکز قلب تهران(در حال اجرا)
 • تعیین الگوی میکروبیوتای روده بزرگسالان ایرانی چاق و غیرچاق و بررسی تغییرات آن پس از مداخله(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 • بررسی شیوع و ارزیابی بیماری مزمن کلیوی پیرو ادغام با طرح Irapen, نقده، آذربایجان غربی(در حال اجرا)
 • طراحی مدل سیاستگذاری برای پیشگیری اولیه از بیماریهای قلبی و عروقی در کشور(در حال اجرا)
 • بررسی تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی ژن های آزاد موجود در سرم بیماران مبتلابه کارسینوم پاپیلاری تیروئید(در حال اجرا)
 • ایجاد تغییرات اپی ژنتیکی هدفمند در سلول های زایگوت دیابتیک با هدف مهار توارث دیابت نوع دو در موش(در حال اجرا)
 • ارزیابی مقایسه ای اثر بخشی محصولات لبنی کم چرب غنی شده با نانو کپسول های ویتامین D بر شاخص های بیوشیمیایی، عملکرد کبدی-کلیوی و قلب و عروق در افراد بزرگسال؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور(در حال اجرا)
 • پیشبینی مرگ ناگهانی در افراد جوان بوسیله هوش مصنوعی بر اساس یافته های نوار قلب(در حال اجرا)
 • اتوفاژی و آسم: چگونه اتوفاژی بازسازی راه هوایی را از طریق اثر بر سلول های مزانشیمی راه هوای تنظیم می کند(در حال اجرا)
 • بررسی تاثیر نظام انگیزشی مبتنی بر نتایج بر سطوح جمعیتی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر: مطالعه کارازمایی عرصه(در حال اجرا)
 • شناسایی، بیان و تولید نترین نوترکیب لارو لوسیلیاسریکاتا بعنوان ترمیم کننده بافت عصبی در بهبود زخم(در حال اجرا)
 • بررسی اثر مکمل یاری ترکیبات اصلی قهوه ( کافئین و اسید کلروژنیک) بر روی برخی از فاکتورهای متابولیکی، التهابی، میزان استئاتوز و فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی دارای دیابت نوع 2(در حال اجرا)
 • اثر پری- کاندیشنینگ با آلفا-لیپوئیک اسید و پست-کاندیشنینگ با ایسکمی بر محافظت قلبی، عملکرد میتوکندری و روند اتوفاژی در آسیب رپرفیوژن قلب رتهای نر مبتلا به دیابت نوع دو - گرنت پژوهشگر جوان (در حال اجرا)
 • تاثیر ارزیابی بیومکانیکی در پیش بینی احتمال ابتلا به زخم پای دیابتی(در حال اجرا)
 • تاثیر دیابت تیپ یک و دو بر فعالیت ایزوآنزیمهای مهم سیتوکروم کبدی در مدل کبد ایزوله شده موش صحرایی- گرنت پژوهشگر جوان (در حال اجرا)
 • بررسی مولکولی چاقی ھای منوژنیک در ایران(در حال اجرا)
 • ارتباط NOS2-c.1823C>T و NOS3-c.894T>G با شدت بیماری آسم همراه با سندرم متابولیک: مطالعه موردی-شاهدی(در حال اجرا)
 • عنوان: بررسی اثر بخشی، عوارض و مکانیسم تعدادی از مواد مؤثر طبیعی در درمان چاقی (در چهار فاز مرور نظام مند- فاز In vitro- فاز In vivo- کارآزمایی بالینی)(در حال اجرا)
 • بررسی میزان بروز سکته های مغزی براساس رویکرد مراقبت سکته های مغزی سازمان بهداشت جهانی در شهرستان ساوه-1396(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 • امکان سنجی غربالگری کانسر کولورکتال با تست ایمونوشیمیایی مدفوع برای ایرانیان در معرض خطر متوسط(در حال اجرا)
 • بررسی پذیرش درمان دارویی وهزینه-اثربخشی استفاده از پلی‌پیل به عنوان پیشگیری ثانویه از بیماریهای قلبی عروقی در مقایسه با مراقبت‌های معمول در بیماران با سابقه سندرم‌های حاد کرونری در اصفهان، ایران، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی(در حال اجرا)
 • اثرات زنجبیل بر تحت گروه های مختلف لنفوسیتی در نوجوانانی که دچارچاقی بوده و یا دارای اضافه وزن هستند(در حال اجرا)
 • بررسی میزان سطح سرمی ویتامین D و A در دانش آموزان 6-18 ساله ایرانی در سال 1394: مطالعه کاسپین 5(در حال اجرا)
 • بیماری های ساختاری قلب در افراد سنین مدرسه بر اساس ارزیابی اکوکاردیوگرافیک(در حال اجرا)
 • پیوند میتوکندری به مدل حیوانی ضایعه کلیوی و مطالعه اثرات درمانی آن(در حال اجرا)
 • استخراج و بیوبانکینگ DNA جمعیت ایرانی به منظور انجام مطالعات ژنومیکس(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم

 • بررسی تأثیر رژیم غذایی محدود از کربوهیدرات های قابل تخمیر بر روی ترکیب میکروبیوم روده و برخی شاخص های التهابی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده بزرگ (در حال اجرا)
 • کارازمایی بالینی، فاز I و II، تصادفی کنترل شده جهت ارزیابی رادیوگرافیک و هیستولوژیک، ماده پیوند استخوان جدید در محل تشکیل شونده، در افزایش عرضی استخوان ( در نواحی دچار مشکل شده) (در حال اجرا)
 • بررسی اثر تجویز ترهالوز بر میزان التهاب عروق در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (در حال اجرا)
 • ارائه مدلی برای ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی بر اساس فاکتورهای رفتاری، روانی اجتماعی و سنتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد: یک مطالعه کوهورت چند مرکزی (در حال اجرا)
 • هزینه-اثربخشی مداخلات پیشگیرانه قلبی عروقی در سطوح پیشگیری اولیه براساس محاسبه خطر ابتلای افراد به بیماری (در حال اجرا)
 • بررسی تاثیر سطح اجتماعی - اقتصادی بیماران مبتلا به درگیری زودرس عروق کرونر بر روی عوارض عمده قلبی آنها (در حال اجرا)
 • برآورد تقاضای القایی ارائه دهندگان خدمات سلامت برای خدمات سرپایی منتخب در نظام سلامت ایران؛ یک مطالعه پانلی ملی (در حال اجرا)
 • ارزیابی غلظت سرطانزا های محیطی (فلزات سنگین، PAH ها و آفت کش ها) در خون و ادرار بالغین ایرانی برای تعیین استانداردهای بومی(ضرایب بومی) با بررسی آب آشامیدنی، هوا استنشاق و مواد غذایی مصرف شده توسط شرکت کنندگان این مطالعه در سال ۲۰۱۸ (در حال اجرا)
 • اختلال در ریتم ساعت شبانه روزی بدن، بیماری های متابولیک و نئوپلاسم های کولون (در حال اجرا)
 • بررسی ارتباط امتیاز کیفیت غذایی با عوامل خطر بیماری قلبی عروقی در زنان تهرانی (در حال اجرا)
 • مطالعه ملی پایش مرگ‌های قابل پیشگیری مصدومین در مراکز ترومای کشور به منظور ارتقای کیفیت درمان (در حال اجرا)
 • بررسی مشکلات بینایی در افراد سالمند تهران (در حال اجرا)
 • مطالعه استعداد به بیماری های زودرس عروق کرونر قلب و نحوه پیشگیری از ان در حاملین موتاسیون در ژن Dyrk1b در کوهورت معز آباد (در حال اجرا)
 • ارزیابی قابلیت اجرای سیستم Fracture Liaison Service و میزان تاثیر آن بر پیشگیری از شکستگی ثانویه در افراد مبتلا به استئوپوروز (در حال اجرا)
 • شناسایی کاندیدهای بیومارکری تشخیصی پلاسمایی لوپوس نفریتیس با استفاده از روش  shotgun proteomics- گرنت پژوهشگر جوان (در حال اجرا)
 • اثر نسفاتین ۱ بر مدل سمیت قلبی القا شده توسط داروی دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر- گرنت پژوهشگر جوان (در حال اجرا)
   


   
دفعات مشاهده: 3261 بار   |   دفعات چاپ: 649 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 2 بار   |   0 نظر