| تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 • شناسایی مسیرهای انتقال پیام اتوفاژی به عنوان یک راهکار درمانی برای توسعه دارو در بیماران سرطان خون(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 • اجرای برنامه غربالگری کولونوسکوپیک در بستگان درجه یک بیماران مبتلا به سرطان روده در استان گلستان: قابلیت اجرا و میزان تاثیر(در حال اجرا)
 • ایجاد بیوبانک (خزانه زیستی) و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک مطالعه کوهورت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در ایران(در حال اجرا)
 • مهار آبشار موالونات سلول‌های گلیوبلاستومای انسان را نسبت به تموزولومید از طریق تنظیم اتوفاژی حساس می کند.(در حال اجرا)
 • بررسی اثر یک جلسه تابش لیزر دی اکسید کربن غیرتخریبی در کاهش درد بیماران مبتلا به موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی(در حال اجرا)
 • بررسی ارتباط بین عوامل خطر تغذیه‌ای قابل تعدیل و خطر بروز انواع سرطان ها در زنان: مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده در کوهورت گلستان(در حال اجرا)
 • ارزیابی پایداری و فعالیت ضد لنفوم B سلولهای CAR T اختصاصی CD19 با بیان بالای ژن Bcl-XL در مطالعات پیش بالینی(در حال اجرا)
 • تعیین ژنوتیپ گروه‌های خونی بیماران تالاسمی به منظور جلوگیری از آلوایمنوزاسیون و کاهش دفعات تزریق خون(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 • بررسی DNA فاقد سلول و در گردش در پلاسما در مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی مری در مطالعه کوهورت استان گلستان(در حال اجرا)
 • راه اندازی و مدیریت بانک نمونه های زیستی اطفال مبتلا به سرطان به همراه پایگاه داده های بالینی مربوطه(در حال اجرا)
 • مطالعه پویش کل ژنومی سرطان معده در اردبیل: ناحیه ای با بروز بالای سرطان کاردیای معده در جهان(در حال اجرا)
 • طراحی و ساخت ایمونوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص نشانگر زیستی سرطان سینه مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی(در حال اجرا)
 • بررسی پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید(در حال اجرا)
 • تولید وکتور نوترکیب بیان کننده ژن فاکتور فراگمنته‌کننده DFF40) DNA ) تحت کنترل پروموتور اختصاصی تومور Survivin(در حال اجرا)
 • طراحی واریانت جدید فاکتور 8 خونی به منظور کاهش اثرات ایمنی زایی آن(در حال اجرا)
 • تولید و بررسی ساختاری و عملکردی اولین آنتی بادی با دو ویژگی در ایران برای درمان سرطان پستان(در حال اجرا)
 • تعیین شیوع آلودگی به عفونت هلیکوباکترپیلوری در مناطق با میزان بروز متفاوت سرطان معده در ایران(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 • مهار ترکیبی گیرنده های تنظیمی PD-1 و Tim-3 به منظور فعال نمودن سلول های T-CD8+ فرسوده در لوسمی لنفوسیتی مزمن در شرایط in vitro(در حال اجرا)
 • بررسی سطح سرمی بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت، زیرواحد RRM2 و RRM2B آنزیم ریبونوکلئوتید ردوکتاز ومیزان بیان بافتی ژن‌های آنها در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و ارتباط آن با بروز متاستاز(در حال اجرا)
 • بررسی اثر آسپیرین با دوز پایین بر بروز و مرگ و میر سرطان معده در شمال غرب ایران (مطالعه اردبیل)(در حال اجرا)
 • بازیابی لوکوسیتها از فیلترهای حذف لوکوسیتی کیسه های خون اهدایی به منظور استخراج پپتیدهای ضد میکروبی(در حال اجرا)
 • زندگی درون سلولی هلیکوباکتر پیلوری در مخمر کاندیدا و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی باکتری(در حال اجرا)
 • بررسی شیوع سایر گروه‌های خونی در اهدا کنندگان مستمر به منظور یافتن خون سازگار برای بیماران با تزریق خون مکرر( تالاسمی)(در حال اجرا)
 • آیا PTHrP با تغییر متابولیسم انرژی در ایجاد کاشکسی ناشی از سرطان موثر است(در حال اجرا)


   
دفعات مشاهده: 2525 بار   |   دفعات چاپ: 590 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر