| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 

طرح‌های مصوب کمیته خون‌شناسی و سرطان
(به روزشده در تاریخ اول آبان ۹۸)

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
شناسایی مسیرهای انتقال پیام اتوفاژی به عنوان یک راهکار درمانی برای توسعه دارو در بیماران سرطان خون سید محمد امین موسوی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری 1395/1/17 1397/6/27 100


 

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مهار ابشار موالونات سلولهای گلیوبلاستومای انسان را نسبت به تموزولومیدازطریق تنظیم اتوفاژی حساس می کند پونه مکرم دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1395/9/20 1398/5/20 70
بررسی ارتباط بین عوامل خطر تغذیه ای قابل تعدیل و خطر بروز انواع سرطان ها در زنان: مطالعه مورد-شاهدی لانه گزیده در کوهورت گلستان مرضیه نجومی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1395/9/16 1398/9/16 50
تعیین ژنوتیپ گروه‌های خونی بیماران تالاسمی به منظور  جلوگیری از آلوایمنوزاسیون و کاهش  دفعات تزریق خون ناصر امیری زاده موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون 1395/9/15 1398/4/30 100
ارزیابی پایداری و فعالیت ضد لنفوم B سلولهای CAR T اختصاصی CD19 با بیان بالای ژن Bcl-XL در مطالعات پیش بالینی جمشید حاجتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395/9/15 1398/6/30 80
ایجاد بیوبانک (خزانه زیستی) و ذخیره نمونه‌های بیولوژیک مطالعه کوهورت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در ایران محمد امانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395/10/1 1398/10/1 30
اجرای برنامه غربالگری کولونوسکوپیک در بستگان درجه یک بیماران مبتلا به سرطان روده در استان گلستان: قابلیت اجرا و میزان تاثیر عبدالرضا فاضل دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1395/10/1 1400/10/1 50
گرنت پژوهشگر جوان
اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی کاندیدمی‌یا در ایران حمید بدلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1396/5/23 1397/7/23 90

 
 

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مطالعه پویش کل ژنومی سرطان معده در اردبیل: ناحیه ای با بروز بالای سرطان کاردیای معده در جهان سعید لطیفی نوید دانشگاه محقق اردبیلی 1396/6/12 1400/8/12 70
راه اندازی و مدیریت بانک نمونه های زیستی اطفال مبتلا به سرطان به همراه پایگاه داده های بالینی مربوطه پیمان عشقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/6/20 1399/6/20 50
بررسی پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید سید رسول زکوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396/5/22 1400/1/22 5
طراحی واریانت جدید فاکتور 8 خونی به منظور کاهش اثرات ایمنی زایی آن محمدعلی مظلومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/11 1399/3/11 65
تولید و بررسی ساختاری و عملکردی اولین آنتی بادی با دو ویژگی در ایران برای درمان سرطان پستان محمد مهدی امیری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/11 1398/9/11 70
تعیین شیوع آلودگی به عفونت هلیکوباکترپیلوری در مناطق با میزان بروز متفاوت سرطان معده در ایران محمد صادق مسرت مشهدی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/3 1398/5/3 75
بررسی DNA فاقد سلول و در گردش در پلاسما در مبتلایان به سرطان سلول سنگفرشی مری در مطالعه کوهورت استان گلستان بهنوش عابدی اردکانی آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (فرانسه) 1396/7/4 1399/7/4 70
گرنت پژوهشگر جوان
طراحی و ساخت ایمونوسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص نشانگر زیستی سرطان سینه مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی مهدی رحیمی نصرابادی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1396/6/5 1397/6/5 100
تولید وکتور نوترکیب بیان کننده ژن فاکتور فراگمنته‌کننده DFF40 (DNA ) تحت کنترل پروموتور اختصاصی تومور Survivin وجیهه اکبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1396/5/21 1397/9/21 85
 

 

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
زندگی درون سلولی هلیکوباکتر پیلوری در مخمر کاندیدا و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی باکتری فریده سیاوشی دانشگاه تهران 1396/11/15 1399/11/15 40
آیا PTHrP با تغییر متابولیسم انرژی در ایجاد کاشکسی ناشی از سرطان موثر است میرعلیرضا تکیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/12/15 1398/12/15 10
بررسی اثر آسپیرین با دوز پایین بر بروز و مرگ و میر سرطان معده در شمال غرب ایران (مطالعه اردبیل) فرهاد پورفرضی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1396/10/16 1401/10/16 40
بازیابی لوکوسیتها از فیلترهای حذف لوکوسیتی کیسه های خون اهدایی به منظور استخراج پپتیدهای ضد میکروبی افسانه آقایی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون 1396/10/13 1399/4/13 60
بررسی شیوع سایر گروههای خونی در اهدا کنندگان مستمر به منظور یافتن خون سازگار برای بیماران با تزریق خون مکرر(تالاسمی) آزیتا آذرکیوان موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون 1396/11/9 1398/11/9 60
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی سطح سرمی بالانس اکسیدانت-آنتی اکسیدانت، زیرواحد RRM2 و RRM2B آنزیم ریبونوکلئوتید ردوکتاز ومیزان بیان بافتی ژنهای آنها در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و ارتباط آن با بروز متاستاز ناصر مبرا دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1396/10/24 1397/12/24 65
مهار ترکیبی گیرنده های تنظیمی PD-1 و Tim-3 به منظور فعال نمودن سلول های T-CD8+ فرسوده در لوسمی لنفوسیتی مزمن در شرایط in vitro حسین عسگریان عمران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1396/11/2 1398/11/2 80
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم


عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
ارزیابی سروایوال بیماران کانسر پستان متاستاتیک بوسیله جراحی رزکشن تومور اولیه رامش عمرانی پور دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397/9/3 1402/9/3 15
بررسی کیفیت زندگی طولانی مدت بیماران مبتلا به سرطان پستان در سه مرحله، پس از درمان، یکسال و 5 سال بعد: یک مطالعه چند مرکزی اکرم السادات سجادیان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی 1397/10/22 1402/10/22 0
طراحی مدل پیشبینی خطر بروزحوادث قلبی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و روده نضال صراف زادگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1397/8/12 1401/12/12 10
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی نقش α6β4 اینتگرین در تروپیسم سلولهای توموری در گردش خون بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک به ریه شقایق حق جوی جوانمرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1397/10/1 1400/2/1 0
ارزیابی اهمیت پیش آگهی تغییرات دینامیک بیومارکر MRD-WT1پس از پیوند مغز استخوان بر میزان بقای کلی و بقای عاری از بیماری در بیماران لوسمی حاد، یک مطالعه مدل بندی توام داده‌های زمان تا رخداد و یافته های طولی امیر کسائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397/7/11 1398/5/11 0
بررسی وضعیت عملکردی سلول‌های خاطره CD4+ TSCM در غدد لنفاوی بیماران مبتلا به سرطان پستان زهرا فقیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1397/8/1 1399/8/1 25
 

طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
کارایی درمانی آرژنین بر آنژیوژنز بافت نرمال و متاستاتیک پستان از طریق مطالعه مسیرهای متابولیسم اندوتلیال در شرایط برون و درون تن کامران منصوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1398/3/4 1400/3/4  40
مطالعه IgA deficiency در اهداء کنندگان خون سازمان انتقال خون ایران و بیماران مشکوک به نقص IgA و بستگان این افراد با هدف ایجاد رجیستری سازگار شیوا ثقفی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/3/7 1399/9/7 6
تولید اگزوزوم‌های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی حاوی siRNA ضد VEGF به عنوان داروی آنتی آنژیوژنیک جایگزین برای آنتی بادی مونوکلونال Bevacizumab جهت درمان گلیوم‌های مغزی مهدی نیکوبخت دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398/4/12 1400/4/12  15
شناسایی مسیرهای پیام‌رسانی دخیل در ایجاد مقاومت به ویروس درمانی سرطان سینه و مدل های پیوندی مشتق از بیماران (PDX) آن کیهان آزادمنش انستیتو پاستور ایران منتظر عقد قرارداد
گرنت مقاله برتر
نقش سرکوب بیان ژن گیرنده‌های آلفا هفت نیکوتینی استیل کولین با استفاده از نانو ذرات حاوی RNA کوچک مداخله‌گر (siRNA) بر روند پیشرفت سرطان کبد بهزاد برادران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/2/23 1399/2/23 30
هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در بافت چربی سینه زنان مبتلا به سرطان سینه در استان کرمانشاه مقداد پیرصاحب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه منتظر عقد قرارداد
گرنت پژوهشگر جوان
انتخاب MicroRNA جدید بعنوان بیومارکر تشخیصی سرطان پانکراس با استفاده از روش  Systems Biology یزدان عسگری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/2/4 1399/2/4 50
ارزیابی اثر بخشی کار تیمی در بررسی موارد سرطان غیر معمول در شهر کرمان مینا دانایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1398/2/14 1400/11/14 5
تعیین مقدار بوسولفان با استفاده از نانو جاذب پلیمری جدید و کروماتوگرافی مایع به منظور پیش بینی مدل فارماکوکینتیکی و ارتباط آن با وقوع عوارض جانبی و مرگ و میر در بالغین ایرانی تحت پیوند آلوژن مغز استخوان ثمین حمیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/2/10 1399/2/10 15
تاثیر ایمونونانولیپوزوم‌های پگیله چند دارویی حامل سیسپلاتین، دو سه تاکسل و سیتوکسیمب علیه کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن: مطالعه برون تنی و درون تنی مریم کوه سلطانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/2/1 1398/12/1 5
ایمونوتراپی ترکیبی سرطان بوسیله نانوذرات بارگیری شده با siRNA اختصاصی IL-6 و واکسن سلول دندرتیک پالس شده با لیزات تومور در مدل تجربی  فرهاد جدیدی نیارق دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397/12/25 1399/6/25 0
مطالعه‌ی نقش اگزوزوم‌ها در ایجاد مقاومت دارویی سلول‌های مولتیپل میلوما محمدحسین اصغری دانشگاه علوم پزشکی بابل 1398/2/14 1399/2/14 10
بررسی اثرات درمانی نانو سلنیوم و نانوتلوریوم اینتراوزیکال (داخل مثانه‌ای) در مدل موشی سرطان مثانه و مقایسه با داروی ب ث ژ اینتراوزیکال تولیدی در ایران محمدحسین یزدی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/2/18 1400/2/18 0
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی خصوصیات بالینی و ژنتیکی سندرم‌های ارثی کولورکتال مانند سندرم لینچ و پولیپوز ادنوماتوز فامیلیال کولون و پولیپوز وابسته به mutyh در ایران: مطالعه مقطعی چند مرکزی لادن گشایشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398/5/30 1401/5/30 0
گرنت با اعتبار محدود
افزایش اثر نانولیپوزوم های پگیله داروی جفیتینیب توسط آپتامر AS1411 در هدف قرار دادن تومور موش‌های سرطانی شده با سلول C26 مسعود سعیدی جم دانشگاه علوم پزشکی همدان 1398/6/20 1400/12/20 0
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی فعالیت ضد سرطانی آنزیم ال - آسپاراژیناز جدید جداسازی شده ازمخمریاروویا بر روی سلول های سرطانی لوکمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) احمد مختارزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتظر عقد قرارداد
بررسی بیان ملکولهای مهاری سیستم ایمنی در بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان مثانه علی آریافر دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتظر عقد قرارداد
 
 
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هشتم

 


   
دفعات مشاهده: 3515 بار   |   دفعات چاپ: 792 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر