| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 • بازسازی ضایعات استخوانی مندیبل توسط پیوند استخوان وسکولار از پیش طراحی شده(در حال اجرا)
 • سلول درمانی سقط مکرر ایمونولوژیک در مدل موشی مستعد سقط جنین با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی و بررسی مکانیزم‌های ایمونولوژیک کاهش سقط(در حال اجرا)
 • شناسایی ژن (های) عامل بیماریCongenital hereditary endothelial dystrophy (CHED) (در حال اجرا)
 • بررسی اثر تزریق اگزوزوم های تخلیص شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در مدل موشی بیماری التهابی روده(در حال اجرا)
 • تولید سلول‌های CART-19 و بررسی ایمنی- اثربخشی آن در مدل موش SCID(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 • شناسایی ncRNAهای جدید مرتبط با تمایز سلول قلبی و بررسی عملکرد آنها در طی روند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی انسان به کاردیومیوسیت‌ها  (در حال اجرا)
 • اندام کورتی بر روی تراشه: مدل سازی گوش داخلی با استفاده از سلول‌های پرتوان القایی بر روی میکروفلوییدیک به عنوان ابزاری برای روش های جدید کشف دارو  و مدل کردن بیماری‌های مربوطه و پزشکی شخص محور  (در حال اجرا)
 • شناسایی ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده سرطان کولورکتال توسط NGS و تعیین هویت اپی ژنتیکی و عملکرد آنها با استفاده از تکنولوژیCRISPR  (در حال اجرا)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی زمینه‌های تقلید شده از شکل سلولی برای بازسازی آسیب غضروفی در مدل خرگوشی  (در حال اجرا)
 • کاربردهای پزشکی Liver-on-a-chip، یک مطالعه آزمایشی   (در حال اجرا)
 • ارزیابی شبکه چند لایه میانکنش ملکول‌ها در آسیب کلیه ناشی از دیابت به منظور شناسایی اهداف دارویی مناسب با رویکردهای بیولوژی سیستم‌ها و آزمایشگاهی  (در حال اجرا)
 • طراحی و ساخت رتروویروس نوترکیب حاوی سازه ترکیبی سایتوزین دآمیناز/ TRAIL و microRNA های آپپتوز کننده به منظور مقابله با گلیبوبلاستوما و غلبه بر سلول‌های مقاوم به دارو و بررسی میزان کارایی انتقال سازه به واسطه سلول بنیادی مزانشیمی و یا ویروس آنکولیتیک نوترکیب در invitro وInvivo  (در حال اجرا)
 • بررسی بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی تغییرات توالی، پردازش‌های تناوبی و بیان ژن غیر کدکننده ANRIL در بیماران ایرانی مبتلا به pre-mature CAD به منظور شناسایی بیومارکرهای مولکولی ویژه بیماری  (در حال اجرا)
 • بررسی بیان و عملکرد microRNAو lncRNA های درگیر در تمایز سلول های) T-helper17 در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 • آنالیز عملکردی و تعیین کاربری کلینیکی یک microRNA نوین، miR-her2-1، در سرطان پستان و تخمدان (در حال اجرا)
 • استفاده همزمان از داربست های متخلخل زیست تخریب پذیر ساخته شده با فناوری چاپ سه بعدی و سلول های بنیادی مزانشمی جدا شده از بافت چربی برای درمان استئونکروز(در حال اجرا)
 • دگرتمایزی سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای پیش ساز بافت عصبی و مطالعه خصوصیات و عملکرد در مدلهای حیوانی بیماری ام.اس(در حال اجرا)
 • بررسی بیان RNAهای بلند غیرکدکننده TUG1، FAM83H-AS1 و PlncRNA-1 در نمونه های بافتی و رده های سلولی سرطان معده و بررسی اثرات مداخله در بیان با استفاده از تکنیک RNAi(در حال اجرا)
 • کاربرد اگزوزوم‏ های سلول‏ های بنیادی، غنی شده برای حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی، بعنوان یک روش درمانی جدید در بازسازی قلب پس از سکته قلبی(در حال اجرا)
 • مطالعه پیش بالینی ایمونوژنیک و مصونیت بخشی فیوژن پروتئین ROR1-تتانوس توکسین به عنوان کاندید واکسن ضد توموری در مدل موشی سرطان پستان(در حال اجرا)
 • درمان ترکیبی توموربا بکارگیری سلولهای بنیادی هدفمند شده واجد اونکولایتیک ویروس ها و واکسنهای تومور(در حال اجرا)
 • تعدیل ایمنی زایی ریه دسلولار شده بوسیله دستکاری ماتریکس خارج سلولی: مطالعه حیوانی(در حال اجرا)
 • استراتژی برای شناسایی نقایص مولکولی زمینه ساز ناتوانی ذهنی در 100 خانواده ایرانی که در بررسی به روش توالی یابی کل اگزوم جهش بیماری زا در آن ها شناسایی نشده است(در حال اجرا)
 • شناسایی مسیرهای ملکولی دخیل در بیماری عقب ماندگی ذهنی (ID) با استفاده از تکنیک توالی یابی ترانسکریپتوم(در حال اجرا)
 • شناسایی microRNA های جدید در ژن Msi1(در حال اجرا)
 • محافظت ایمنی از آلوگرفت (زنوگرفت) جزایر پانکراسی با میکروکپسولهای کانژوگه به JAG-1 تولید شده با سیستم میکروفلوییدیک برای درمان دیابت(در حال اجرا)
 • شناسایی micro RNA های مرتبط با human Fragile X Syndrome با بهره گیری از Next Generation sequencing(در حال اجرا)
 • ارزیابی اثر اگزوزم‌های مشتق از سلول سرطانی با محتوی miRNA تغییر یافته بر پلاریزاسیون ماکروفاژ در کشت سلولی و مدل موشی سرطان پستان(در حال اجرا)
 • فراهم آوردن شواهد سیستمی عملکردی برای جهشهای ژنی جدید شناخته شده همراه با کم توانی ذهنی(در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 • شناسایی بیومارکرهای پروگنوستیک و پردیکتیو در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک(در حال اجرا)
 • بررسی سیستماتیک برای شناسایی میکروRNA های دخیل در تنظیم بنیادینگی و متاستازدر سرطان معده(در حال اجرا)
 • راه اندازی روش IN SITU PCR در شناسایی جهش‌های کدون 12 ژن KRAS در نمونه های آدنوکارسینوم کولورکتال(در حال اجرا)
 • مطالعه کارآمدی سلول های بنیادی مزانشیمی دستکاری ژنتیکی شده،حامل ژن کلوتو، در تعدیل پاتوژنز انسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) در موش(در حال اجرا)
 • بررسی نقش اختلالات اتوفاژی در تاوپاتی در نورون ها حاصل از سلول های بنیادی پرتوان القایی مستخرج از بیماران مبتلا به آلزایمر(در حال اجرا)
 • تولید موش knockout در ژن بتا گلوبین به عنوان مدل بیماری تالاسمی انسانی با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9 (در حال اجرا)
 • غربالگری 70 ژن کاندید برای گلوکوم زاویه بسته در جمعیت بیماران مبتلا با روش توالی یابی نسل جدید (در حال اجرا)
 • روش جدید ایمونوتراپی با سلول های دندریتیک دستکاری شده ی خودی در درمان سرطان کلورکتال (در حال اجرا)
 • مغز بر روی ریزتراشه: کشت سلولهای عصبی مشتق شده از سلول‏‌های بنیادی پرتوان القایی انسان بر روی ابزارهای میکروفلوییدیک به عنوان پلتفرم تست سمیت داروها، مدل‏سازی بیماری‏ها و کشف دارو (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم

 • شناسایی ژنهای جدید دخیل در بیماری اسپاستیک پاراپلاژی وراثتی (HSP) در بیماران ایرانی (در حال اجرا)
 • تولید موشهای ناک آوت برای ژنهای P53، DYRK1B، ANRIL و C1ORF132 با استفاده از سیستم مهندسی ژنتیک کریسپر کس ۹ (در حال اجرا)
 • بررسی ایمنی و اثربخشی پیوند آسلولار درمال ماتریس به تنهایی و آسلولار درمال ماتریس همراه با سلولهای استرومال مشتق از چربی غیر خودی در درمان سوختگی حاد درجه سه: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسو کور فاز I و II (در حال اجرا)
 • تولید حجم بالای پلاکت همگانی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی با استفاده از چیپ میکروفلوئیدیک شبیه‌سازی کننده‌ی ریز گردش خونی ریه  (در حال اجرا)
 • آنالیز پروفایل ترنسکریپتوم و اپی ترنسکریپتوم در مدل هایپرتروفی سلول های قلبی تمایزیافته از سلول های بنیادی پرتوان XX و XY به منظور درمان های برپایه RNA- گرنت پژوهشگر جوان  (در حال اجرا)


   
دفعات مشاهده: 3694 بار   |   دفعات چاپ: 530 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر