| تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 • بازسازی ضایعات استخوانی مندیبل توسط پیوند استخوان وسکولار از پیش طراحی شده(آرش خجسته)
 • سلول درمانی سقط مکرر ایمونولوژیک در مدل موشی مستعد سقط جنین با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی و بررسی مکانیزم‌های ایمونولوژیک کاهش سقط(سید محمد موذنی)
 • شناسایی ژن (های) عامل بیماریCongenital hereditary endothelial dystrophy (CHED) (الهه الهی)
 • بررسی اثر تزریق اگزوزوم های تخلیص شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در مدل موشی بیماری التهابی روده(سید محمود هاشمی)
 • تولید سلول‌های CART-19 و بررسی ایمنی- اثربخشی آن در مدل موش SCID(ناصر احمد بیگی)

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 • شناسایی ncRNAهای جدید مرتبط با تمایز سلول قلبی و بررسی عملکرد آنها در طی روند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی انسان به کاردیومیوسیت‌ها  (بهرام محمد سلطانی)
 • اندام کورتی بر روی تراشه: مدل سازی گوش داخلی با استفاده از سلول‌های پرتوان القایی بر روی میکروفلوییدیک به عنوان ابزاری برای روش های جدید کشف دارو  و مدل کردن بیماری‌های مربوطه و پزشکی شخص محور  (محمد آجودانیان)
 • شناسایی ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده سرطان کولورکتال توسط NGS و تعیین هویت اپی ژنتیکی و عملکرد آنها با استفاده از تکنولوژیCRISPR  (حسام دهقانی)
 • طراحی، ساخت و ارزیابی زمینه‌های تقلید شده از شکل سلولی برای بازسازی آسیب غضروفی در مدل خرگوشی  (شا هین بنکدار)
 • کاربردهای پزشکی Liver-on-a-chip، یک مطالعه آزمایشی   (عباس پیریایی)
 • ارزیابی شبکه چند لایه میانکنش ملکول‌ها در آسیب کلیه ناشی از دیابت به منظور شناسایی اهداف دارویی مناسب با رویکردهای بیولوژی سیستم‌ها و آزمایشگاهی  (یوسف قیصری)
 • طراحی و ساخت رتروویروس نوترکیب حاوی سازه ترکیبی سایتوزین دآمیناز/ TRAIL و microRNA های آپپتوز کننده به منظور مقابله با گلیبوبلاستوما و غلبه بر سلول‌های مقاوم به دارو و بررسی میزان کارایی انتقال سازه به واسطه سلول بنیادی مزانشیمی و یا ویروس آنکولیتیک نوترکیب در invitro وInvivo  (احسان عارفیان)
 • بررسی بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی تغییرات توالی، پردازش‌های تناوبی و بیان ژن غیر کدکننده ANRIL در بیماران ایرانی مبتلا به pre-mature CAD به منظور شناسایی بیومارکرهای مولکولی ویژه بیماری  (مهشید ملکوتیان)
 • بررسی بیان و عملکرد microRNAو lncRNA های درگیر در تمایز سلول های) T-helper17 کامران قائدی)

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 • آنالیز عملکردی و تعیین کاربری کلینیکی یک microRNA نوین، miR-her2-1، در سرطان پستان و تخمدان (نسیم قربانمهر)
 • استفاده همزمان از داربست های متخلخل زیست تخریب پذیر ساخته شده با فناوری چاپ سه بعدی و سلول های بنیادی مزانشمی جدا شده از بافت چربی برای درمان استئونکروز(احسان سید جعفری اولیائی نژاد)
 • دگرتمایزی سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای پیش ساز بافت عصبی و مطالعه خصوصیات و عملکرد در مدلهای حیوانی بیماری ام.اس(محمد جوان)
 • بررسی بیان RNAهای بلند غیرکدکننده TUG1، FAM83H-AS1 و PlncRNA-1 در نمونه های بافتی و رده های سلولی سرطان معده و بررسی اثرات مداخله در بیان با استفاده از تکنیک RNAi(پروانه نیک پور)
 • کاربرد اگزوزوم‏ های سلول‏ های بنیادی، غنی شده برای حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی، بعنوان یک روش درمانی جدید در بازسازی قلب پس از سکته قلبی(احمد رضا بهرامی)
 • مطالعه پیش بالینی ایمونوژنیک و مصونیت بخشی فیوژن پروتئین ROR1-تتانوس توکسین به عنوان کاندید واکسن ضد توموری در مدل موشی سرطان پستان(فاضل شکری)
 • درمان ترکیبی توموربا بکارگیری سلولهای بنیادی هدفمند شده واجد اونکولایتیک ویروس ها و واکسنهای تومور(حوریه سلیمان جاهی)
 • تعدیل ایمنی زایی ریه دسلولار شده بوسیله دستکاری ماتریکس خارج سلولی: مطالعه حیوانی(علی صمدی کوچکسرایی)
 • استراتژی برای شناسایی نقایص مولکولی زمینه ساز ناتوانی ذهنی در 100 خانواده ایرانی که در بررسی به روش توالی یابی کل اگزوم جهش بیماری زا در آن ها شناسایی نشده است(کیمیا کهریزی)
 • شناسایی مسیرهای ملکولی دخیل در بیماری عقب ماندگی ذهنی (ID) با استفاده از تکنیک توالی یابی ترانسکریپتوم(کلثوم اینانلو راحتلو)
 • شناسایی microRNA های جدید در ژن Msi1(محمدحسین نصر )
 • محافظت ایمنی از آلوگرفت (زنوگرفت) جزایر پانکراسی با میکروکپسولهای کانژوگه به JAG-1 تولید شده با سیستم میکروفلوییدیک برای درمان دیابت(انسیه حاجی زاده صفار)
 • شناسایی micro RNA های مرتبط با human Fragile X Syndrome با بهره گیری از Next Generation sequencing(مریم ستوده انواری)
 • ارزیابی اثر اگزوزم‌های مشتق از سلول سرطانی با محتوی miRNA تغییر یافته بر پلاریزاسیون ماکروفاژ در کشت سلولی و مدل موشی سرطان پستان(سمیرا محمدی یگانه)
 • فراهم آوردن شواهد سیستمی عملکردی برای جهشهای ژنی جدید شناخته شده همراه با کم توانی ذهنی(محمد حدادی)

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 • شناسایی بیومارکرهای پروگنوستیک و پردیکتیو در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک(امیر آوان)
 • بررسی سیستماتیک برای شناسایی میکروRNA های دخیل در تنظیم بنیادینگی و متاستازدر سرطان معده(مرضیه ابراهیمی)
 • راه اندازی روش IN SITU PCR در شناسایی جهش‌های کدون 12 ژن KRAS در نمونه های آدنوکارسینوم کولورکتال(علی زارع میرزائی)
 • مطالعه کارآمدی سلول های بنیادی مزانشیمی دستکاری ژنتیکی شده،حامل ژن کلوتو، در تعدیل پاتوژنز انسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) در موش(عبدالامیر علامه)
 • بررسی نقش اختلالات اتوفاژی در تاوپاتی در نورون ها حاصل از سلول های بنیادی پرتوان القایی مستخرج از بیماران مبتلا به آلزایمر(کوروش شاه پسند)
 • تولید موش knockout در ژن بتا گلوبین به عنوان مدل بیماری تالاسمی انسانی با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9 (جعفر کیانی)
 • غربالگری 70 ژن کاندید برای گلوکوم زاویه بسته در جمعیت بیماران مبتلا با روش توالی یابی نسل جدید (فاطمه سوری)
 • روش جدید ایمونوتراپی با سلول های دندریتیک دستکاری شده ی خودی در درمان سرطان کلورکتال (داور امانی)
 • مغز بر روی ریزتراشه: کشت سلولهای عصبی مشتق شده از سلول‏‌های بنیادی پرتوان القایی انسان بر روی ابزارهای میکروفلوییدیک به عنوان پلتفرم تست سمیت داروها، مدل‏سازی بیماری‏ها و کشف دارو (کاظم شریفی)

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم

 • شناسایی ژنهای جدید دخیل در بیماری اسپاستیک پاراپلاژی وراثتی (HSP) در بیماران ایرانی (آفاق علوی)
 • تولید موشهای ناک آوت برای ژنهای P53، DYRK1B، ANRIL و C1ORF132 با استفاده از سیستم مهندسی ژنتیک کریسپر کس ۹ (فردین فتحی)
 • بررسی ایمنی و اثربخشی پیوند آسلولار درمال ماتریس به تنهایی و آسلولار درمال ماتریس همراه با سلولهای استرومال مشتق از چربی غیر خودی در درمان سوختگی حاد درجه سه: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسو کور فاز I و II (محمد جواد فاطمی)
 • تولید حجم بالای پلاکت همگانی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی با استفاده از چیپ میکروفلوئیدیک شبیه‌سازی کننده‌ی ریز گردش خونی ریه  (مهین نیکو گفتار)
 • آنالیز پروفایل ترنسکریپتوم و اپی ترنسکریپتوم در مدل هایپرتروفی سلول های قلبی تمایزیافته از سلول های بنیادی پرتوان XX و XY به منظور درمان های برپایه RNA- گرنت پژوهشگر جوان  (سارا پهلوان)


   
دفعات مشاهده: 4380 بار   |   دفعات چاپ: 655 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر