| تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱ | 

طرح‌های مصوب کمیته آسیب‌شناسی، ژنتیک و سلول‌های بنیادی
(به روزشده در تاریخ اول مهر ۹۸)

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
تولید سلولهای  CART-19  و بررسی ایمنی-اثربخشی آن در مدل موش SCID ناصر احمدبیگی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1394/12/17 1396/12/17 100
(با ارایه تعهدات)
کاربردهای پزشکی Liver-on-a-chip، یک مطالعه آزمایشی عباس پیریایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395/9/17 1398/9/17 75
بررسی اثر تزریق اگزوزوم های تخلیص شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در مدل موشی بیماری التهابی روده سید محمود هاشمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1394/12/17 1396/12/17  100
شناسایی ژن (های) عامل بیماریCHED) Congenital hereditary endothelial dystrophy) الهه الهی دانشگاه تهران 1394/12/19 1396/10/19 100
سلول درمانی سقط مکرر ایمونولوژیک در مدل موشی مستعد سقط جنین با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی و بررسی مکانیزم‌های ایمونولوژیک کاهش سقط سید محمد موذنی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی 1395/1/17 1398/1/17  70
بازسازی ضایعات استخوانی مندیبل توسط پیوند استخوان وسکولار از پیش طراحی شده آرش خجسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395/1/17 1398/1/17 32


 

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
شناسایی ncRNAهای جدید مرتبط با تمایز سلول قلبی و بررسی عملکرد انها در طی روند تمایز سلول‌های بنیادی جنینی انسان به کاردیومیوسیت‌ها بهرام محمد سلطانی دانشگاه تربیت مدرس 1395/9/6 1398/9/6 90
اندام کورتی بر روی تراشه: مدل‌سازی گوش داخلی با استفاده از سلول‌های پرتوان القایی بر روی میکروفلوییدیک به عنوان ابزاری برای روش‌های جدید کشف دارو ومدل کردن بیماریهای مربوطه و پزشکی شخص محور محمد آجودانیان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395/9/17 1398/9/17 20
شناسایی ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده سرطان کولورکتال توسط NGS و تعیین هویت اپی ژنتیکی و عملکرد آنها با استفاده از تکنولوژی  CRISPR حسام دهقانی دانشگاه فردوسی مشهد 1395/9/15 1398/9/15 25
بررسی بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی تغییرات توالی، پردازشهای تناوبی و بیان ژن غیر کدکننده ANRIL در بیماران ایرانی مبتلا به pre-mature CAD به منظور شناسایی بیومارکرهای مولکولی ویژه بیماری مهشید ملکوتیان مرکز آموزشی، قلب و عروق شهید رجایی 1395/9/15 1398/2/15 100
طراحی و ساخت رتروویروس نوترکیب حاوی سازه ترکیبی سایتوزین دآمیناز/ TRAIL و microRNA های آپپتوز کننده به منظور مقابله با گلیبوبلاستوما و غلبه بر سلول‌های مقاوم به دارو و بررسی میزان کارایی انتقال سازه به واسطه سلول بنیادی مزانشیمی و یا ویروس آنکولیتیک نوترکیب در invitro   و  Invivo احسان عارفیان دانشگاه تهران 1395/9/13 1398/9/13 75
ارزیابی شبکه چند لایه میانکنش ملکول‌ها در آسیب کلیه ناشی از دیابت به منظور شناسایی اهداف دارویی مناسب با رویکردهای بیولوژی سیستم‌ها و آزمایشگاهی یوسف قیصری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1395/9/16 1397/9/16 80
بررسی بیان و عملکرد microRNAو lncRNA های درگیر در تمایز سلول‌های  T-helper17 کامران قائدی پژوهشگاه رویان 1395/10/14 1399/10/14 55
طراحی، ساخت و ارزیابی زمینه‌های تقلید شده از شکل سلولی برای بازسازی آسیب غضروفی در مدل خرگوشی شاهین بنکدار انستیتو پاستور ایران 1395/9/23 1397/9/23 100
 


طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
تعدیل ایمنی زایی ریه دسلولار شده بوسیله دستکاری ماتریکس خارج سلولی: مطالعه حیوانی علی صمدی کوچکسرایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396/5/21 1399/5/21  75
کاربرد اگزوزوم‏ های سلول‌های بنیادی، غنی شده برای حضور عوامل تنظیم کننده ایمنی، بعنوان یک روش درمانی جدید در بازسازی قلب پس از سکته قلبی احمد رضا بهرامی دانشگاه فردوسی مشهد 1396/6/1 1399/6/1 65
استفاده همزمان از داربست‌های متخلخل زیست تخریبپذیر ساخته شده با فناوری چاپ سه‌بعدی و سلول‌های بنیادی مزانشمی جدا شده از بافت چربی برای درمان استئونکروز احسان سیدجعفری اولیائی نژاد دانشگاه تهران 1396/6/1 1399/6/1 40
درمان ترکیبی تومور با بکارگیری سلول‌های بنیادی هدفمند شده واجد اونکولایتیک ویروس‌ها و واکسن‌های تومور حوریه سلیمان جاهی دانشگاه تربیت مدرس 1396/5/21 1401/1/21 30
محافظت ایمنی از آلوگرفت (زنوگرفت) جزایر پانکراسی با میکروکپسولهای کانژوگه به JAG-1 تولید شده با سیستم میکروفلوییدیک برای درمان دیابت انسیه حاجی زاده صفار پژوهشگاه رویان 1396/5/7 1398/4/7 100
ارزیابی اثر اگزوزم‌های مشتق از سلول سرطانی با محتوی miRNA تغییر یافته بر پلاریزاسیون ماکروفاژ در کشت سلولی و مدل موشی سرطان پستان سمیرا محمدی یگانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/5/7 1398/10/7 80
مغز بر روی ریزتراشه: کشت سلول‌های عصبی مشتق شده از سلول‏های بنیادی پرتوان القایی انسان بر روی ابزارهای میکروفلوییدیک به عنوان پلتفرم تست سمیت داروها، مدل‏‌سازی بیماری‏‌ها و کشف دارو کاظم شریفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/9/11 1399/9/11 10
شناساییmiRNAهای دخیل در افتراق مسیر میتوکندریایی آپوپتوز در روند تمایز و مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی در سلول‌های بنیادی جنینی انسانی سامان حسینخانی دانشگاه تربیت مدرس 1396/7/5 1398/2/5 100
شناسایی micro RNA های مرتبط با human Fragile X Syndrome با بهره‌گیری از Next Generation sequencing مریم ستوده انواری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/7 1397/1/7 50
دگرتمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های پیش‌ساز بافت عصبی و مطالعه خصوصیات و عملکرد در مدل‌های حیوانی بیماری ام.اس محمد جوان دانشگاه تربیت مدرس 1396/6/1 1399/6/1 40
فراهم آوردن شواهد سیستمی عملکردی برای جهش‌های ژنی جدید شناخته شده همراه با کم توانی ذهنی محمد حدادی دانشگاه زابل 1396/5/2 1399/9/2 75
مطالعه پیش بالینی ایمونوژنیک و مصونیت بخشی فیوژن پروتئین ROR1-تتانوس توکسین به عنوان کاندید واکسن ضد توموری در مدل موشی سرطان پستان فاضل شکری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1396/5/21 1397/12/21 100
شناساییmicroRNA های جدید در ژن  Msi1 محمد حسین نصر اصفهانی پژوهشگاه رویان 1396/5/7 1399/5/7 70
شناسایی مسیرهای ملکولی دخیل در بیماری عقب ماندگی ذهنی (ID) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی ترانسکریپتوم کلثوم اینانلو راحتلو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1396/5/7 1398/5/7 90
آنالیز عملکردی و تعیین کاربری کلینیکی یک microRNA نوین، miR-her2-1، در سرطان پستان و تخمدان نسیم قربانمهر دانشگاه الزهرا 1396/6/1 1398/6/1  60
استراتژی برای شناسایی نقایص مولکولی زمینه‌ساز ناتوانی ذهنی در 100 خانواده ایرانی که در بررسی به روش توالی‌یابی کل اگزوم جهش بیماری‌زا در آنها شناسایی نشده است. کیمیا کهریزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1396/5/7 1398/5/7 80
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی بیان RNAهای بلند غیرکدکننده TUG1،FAM83H-AS1 و PlncRNA-1 در نمونه‌های بافتی و رده‌های سلولی سرطان معده و بررسی اثرات مداخله در بیان با استفاده از تکنیک  RNAi پروانه نیک‌پور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1396/6/1 1398/12/1 60
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی نقش اختلالات اتوفاژی در تاوپاتی در نورون‌ها حاصل از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی مستخرج از بیماران مبتلا به آلزایمر کوروش شاه پسند پژوهشگاه رویان 1396/10/30 1397/10/30 90
تولید موش knockout در ژن بتا گلوبین به عنوان مدل بیماری تالاسمی انسانی با استفاده از تکنولوژی CRISPR-Cas9 جعفر کیانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396/10/30 1399/10/30 80
بررسی سیستماتیک برای شناسایی میکروRNA های دخیل در تنظیم بنیادینگی و متاستازدر سرطان معده مرضیه ابراهیمی پژوهشگاه رویان 1396/11/1 1399/5/1 30
روش جدید ایمونوتراپی با سلول های دندریتیک دستکاری شده ی خودی در درمان سرطان کلورکتال داور امانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/10/10 1398/3/10 80
غربالگری 70 ژن کاندید برای گلوکوم زاویه بسته در جمعیت بیماران مبتلا با روش توالی یابی نسل جدید فاطمه سوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396/10/20 1399/10/20 40
مطالعه کارآمدی سلول های بنیادی مزانشیمی دستکاری ژنتیکی شده،حامل ژن کلوتو، در تعدیل پاتوژنز انسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) در موش عبدالامیر علامه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1396/10/30 1399/4/30 45
راه اندازی روش IN SITU PCR در شناسایی جهش‌های کدون 12 ژن KRAS در نمونه‌های آدنوکارسینوم کولورکتال علی زارع میرزایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1396/10/30 1397/7/30 انصراف
گرنت پژوهشگر جوان
شناسایی بیومارکرهای پروگنوستیک و پردیکتیو در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک امیر آوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1396/11/10 1398/8/10 60
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم


عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی ایمنی و اثربخشی پیوند آسلولار درمال ماتریس به تنهایی و آسلولار درمال ماتریس همراه با سلولهای استرومال مشتق از چربی غیر خودی در درمان سوختگی حاد درجه سه: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسو کور فاز I و  II محمدجواد فاطمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1397/7/30 1399/11/30 0
تولید موشهای ناک آوت برای ژن‌های P53، DYRK1B، ANRIL  و C1ORF132 با استفاده از سیستم مهندسی ژنتیک کریسپر کس 9 فردین فتحی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1397/7/30 1399/7/30 15
تولید حجم بالای پلاکت همگانی از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی با استفاده از چیپ میکروفلوئیدیک شبیه‌سازی کننده‌ی ریز گردش خونی ریه مهین نیکوگفتار مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون 1397/7/21 1399/7/21 0
شناسایی ژنهای جدید دخیل در بیماری اسپاستیک پاراپلاژی وراثتی (HSP) در بیماران ایرانی آفاق علوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 1397/7/21 1399/7/21 60
گرنت پژوهشگر جوان
آنالیز پروفایل ترنسکریپتوم و اپی ترنسکریپتوم در مدل هایپرتروفی سلول‌های قلبی تمایزیافته از سلول‌های بنیادی پرتوان XX و XY به منظور درمان‌های برپایه  RNA سارا پهلوان پژوهشگاه رویان 1397/7/21 1398/7/21  10
 

طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی اثرات انژیوژنیک اگزوزوم های حاصل از مایع امنیوتیک ترسفکت شده با فاکتور YKL-40، در مدل انفارکتوس میوکاردیال خرگوش رضا رهبرقاضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/2/22 1400/2/22 0
رسم منظره ژنومیک سرطان‌های کاردیا و غیرکاردیای معده در شمال شرقی ایران با استفاده از توالی‌یابی کامل ژنوم (Whole Genome Sequencing) آرش اعتمادی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/5/12 1403/5/12 0
درمان سلولی بوسیله سلول های بنیادی قلبی با استفاده از هیدروژل‌های تزریقی دوبار اتصال عرضی شده به عنوان داربست برای بهبود بقاء و ماندگاری سلول حمید صادقی آبندانسری پژوهشگاه رویان 1398/4/29 1400/4/29 0
بررسی اثر حذف ژن Prkdc با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 بر تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موشی به لایه زایا اکتودرم در محیط آزمایشگاهی اسماعیل بابائی دانشگاه تبریز 1398/4/3 1400/4/3 40
تصحیح ژنی در سلول‌های بنیادی خون ساز جدا شده از بیمار بتاتالاسمی واجد جهش IVSI-5 با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 با اختصاصیت بهبود یافته محمدرضا عباس زادگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1398/2/14 1401/2/14 0
رهایش هدفمند سلول‌های پیش‌ساز قلبی پیله شده حاوی IGF1-HGF  و نانو اسفرهای اکسیژن‌ساز به ضایعات میوکارد با استفاده از پپتید هدفیاب قلب روح اله مهدی نواز اقدم دانشگاه تهران 1398/3/4 1401/3/4 0
مطالعه همراهی ژنتیکی بیماری روماتیسم قلبی براساس ارزیابی خانوادگی نیلوفر سمیعی بیمارستان قلب شهید رجایی 1398/5/12 1399/5/12 0
تشخیص ملکولی در آتاکسی‌های ارثی با شروع زودرس: سرنخ‌های بالینی و استراتژی‌های تشخیصی محمودرضا اشرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/3/11 1400/3/11 5
طراحی پانل کارآمد توالی یابی ژنی targeted برای تشخیص علت ژنتیکی بیماری کلیه پلی کیستیک بهروز برومند موسسه پژوهش بیمارستان پارس 1398/3/22 1399/3/22 30
بازسازی قلب با استفاده از ورقه‌های سلولی چندلایه مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی و بررسی کارایی آن در مدل حیوانی سگ: مطالعه پیش‌بالینی شهرام ربانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گرنت با اعتبار محدود
مطالعه مقایسه‌ای اثرات درمانی اگزوزوم‌های مشتق از منابع مختلف سلول‌های بنیادی و ایمنی در مدل موشی سپسیس امیر آتشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1397/12/25 1399/12/25  0
بررسی کارایی CTLA-4 و PD-L1 در کاهش پاسخ ایمنی آلوژنیک موشی بر ضد سلول‌های تولیدکننده انسولین تمایز یافته از سلول‌های بنیادی مزانشیمی سعید عابدیان کناری دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1398/3/13 1399/9/13 0
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی اثرات درمانی اگزوزوم‌های مستخرج از مایع آمنیوتیک بر بهبود آزواسپرمی در مدل تجربی رت مهدی مهدی پور دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/1/14 1400/1/14 10
اثرات توام ورزش داوطلبانه و بوتیرات سدیم بر آنژیوژنز، پروتئینVEGF-A و بیان ژن رسپتور miR-126، miR-210, VEGFR-2  در قلب رت‌های نر دیابتی نوع 2 حسن داریوش نژاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1398/2/22 1399/8/22  0
بررسی تأثیر تغییرات اپی ژنتیک بر پتانسیل تمایزی استئوژنیک سلول‌های بنیادی دیابتی مشتق از مغز استخوان و لیگامان پریودنتال مهشید حجت دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/2/11 1400/2/11 0
بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی خونساز C-Kit مثبت به سمت رده سلولی کشنده طبیعی  (NK-cell) راحله فرحزادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/2/4 1400/2/4 10
بررسی اثر تجویز سلول‌های بنیادی عصبی تیمار شده با THC به شکل صفحات سلولی بر مدل سکته مغزی در رت طاهره قدیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/4/12 1400/5/12  0
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
درمان HIV-1 با تخریب ژن CCR5 توسط سیستم CRISPR/Cas9  در سلول‌های پیشساز خونی انسانی، یک مطالعه درون‌تنی نگین حسینی روزبهانی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
ارزیابی کارایی تکنولوژی CRISPR-SKIP در بازیابی بیان ژن دیستروفین در مدل موشی دیستروفی حامل حذف اگزون 51 دیستروفین مجید مجرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بررسی کارایی تکنیک جدید ویرایش ژنی جهت اصلاح شایع ترین موتاسیون های ایجاد کننده تالاسمی ماژور در جمعیت ایرانی علی نوروزی دانشگاه هایدلبرگ آلمان
شناسایی in silico برایmicroRNA های اینترونی ژنوم انسان که به نمو اندام‌ها و بافت‌های مختلف کمک می‌کنند جواد ظهیری دانشگاه تربیت مدرس
فرآوری و کشت سلول‌های اندوتلیوم قرنیه و انجام سلول درمانی در چشم‌های نابینای مبتلا به اندوتلیوپاتی پیشرفته سید فرزاد محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
حذف بالقوه سلولهای بنیادی پرتوان انسانی به وسیله کوچکمولکول  Enoxacin شریف مرادی پژوهشگاه رویان 0
گرنت پژوهشگر جوان
بررسی میکروRNA های تنظیمی درگیر در پاسخ به گلوکوکورتیکوئیدها در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک سپیده زنونی واحد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تولید سلول‌های دندرتیک تولروژنیک موشی پایدار و کارامد در القای Treg و ایجاد تولرانس، با افزایش بیان همزمان دو ژن A20  و BTLA  محمد رضا جوان دانشگاه علوم پزشکی زابل
 
 


   
دفعات مشاهده: 4651 بار   |   دفعات چاپ: 708 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر