| تاریخ ارسال: 1398/7/30 | 

راهنمای متقاضیان گرنت پژوهشگر فرهیخته  

 
این برنامه به منظور تشویق پژوهشگران برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت در کشور که براساس بانک اطلاعاتی 
Scopus دارای H-Index برابر با ۱۵ و بالاتر (با حذف استنادات نویسندگان(همکاران)) هستند، اجرا می‌شود. شرایط این گرنت برای فراخوان آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

 • پژوهشگر می‌بایست عضو هیأت علمی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و طبق فهرست سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی وزارت متبوع دارای H-Index برابر با ۱۵ و یا بالاتر (با حذف استنادات نویسندگان که مجموعه استنادات خود محقق و همکارانش به مقالات وی است) بر اساس بانک اطلاعاتی Scopus باشد.
 • اعتبار گرنت حداکثر مبلغ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) به صورت خالص (دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال، به صورت ناخالص) است.
 • در هر فراخوان، فقط یک گرنت به هر فرد واجد شرایط اعطا می‌شود. 
 • مدت زمان انجام طرح حداقل یک سال و حداکثر دو سال از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
 • با توجه به لزوم کسب مجوز کمیته اخلاق برای طرح، زمان شروع فعالیت‌های طرح می‌بایست اسفندماه ۱۳۹۸ درنظر گرفته شود.
 • مدت زمان اجرای طرح از لحظۀ امضای قرارداد محاسبه می‌شود و گزارش نهایی تنها زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حداقل ۶۰ درصد از مدت اجرای قرارداد گذشته باشد
 • در خصوص مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز تنها مرورهای سیستماتیک کاکرین، مشروط به انتشار پروتکل آن در Cochrane Database of Systematic Reviews در سال 2019 پذیرفته و مورد بررسی قرار می گیرند.
 • به طور کلی طرح‌های مرتبط با پژوهش در آموزش علوم پزشکی با توجه به همپوشانی اهداف با مؤسسه ملی تحقیقات در آموزش پزشکی (نصر) در این مؤسسه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
 • گرنت مذکور جهت اجرای یک طرح یا پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشجو که پایان‌نامه وی نباشد، تخصیص خواهد یافت*.دانشجو باید مشغول به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی باشد(دانشجوی دانشگاه های غیر علوم پزشکی و دانشجویان دوره Postdoc واجد شرایط نیستند). چنانچه دانشجو در طول پروژه انصراف دهد یا همکاری نکند، مجری طرح موظف است دانشجوی دیگری را جایگزین نماید و مشخصات وی را در همان زمان در اختیار نیماد قرار دهد.
 • مقاله حاصل از گرنت، بایستی در یکی از مجلات با ضریب تاثیر (Impact Factor) برابر و یا بیشتر از ۱ منتشر شود.
 • زمان انتشار مقاله، بایستی حداکثر ۳ سال پس از اعلام تصویب طرح باشد.
 • نام دانشجو به عنوان یکی از نویسندگان مقاله درج شود؛ در غیر اینصورت تخلف محسوب گردیده و به کمیته اخلاق ارجاع داده می‌شود.
 • در پایان طرح، از دانشجو در مورد فراگیری پژوهشی ایشان در طول انجام طرح، نظرسنجی خواهد شد.
 • پس از تصویب طرح و عقد قرارداد، ۴۰ درصد به صورت پیش پرداخت و ۶۰ درصد مابقی در یک یا دو نوبت (یک نوبت می‌تواند پس از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت کار و نوبت بعدی پس از ارسال گزارش نهایی باشد یا صرفا در یک نوبت و بعد از ارسال گزارش نهایی) به پژوهشگر فرهیخته پرداخت خواهد شد.
 • گزارش نهایی طرح می تواند با فرمتی مشابه پایان نامه ارائه شود یا فقط Draft مقاله را ارسال نمایید.(ارسال Draft مقاله هنگام ارسال گزارش نهایی الزامی است)
 • بدیهی است طرح ارایه شده نباید قبلا اجرا شده و یا مصوبه کمیته اخلاق برای اجرا گرفته باشد.
 • متقاضی اصلی (PI) موظف است در گزارش نهایی و نیز مقاله منتج از طرح نام و شماره گرنت مندرج در قرارداد را ذکر نماید.
 • عنوان طرح مذکور پس از تصویب و خلاصه آن پس از ارایه گزارش نهایی در وب‌سایت مؤسسه نیماد ارایه خواهد شد.
 • هر متقاضی در آن واحد می‌تواند حداکثر دو گرنت پژوهشگر فرهیخته در حال اجرا داشته باشد. 
 • اگر متقاضی دو طرح در حال اجرا داشته باشد و جهت استفاده از گرنت جدید قصد ارسال گزارش نهایی یکی از طرح های خود را داشته باشد می بایست حتما 20 روز قبل از اتمام فراخوان گزارش نهایی را ارسال نمایید تا ناظر فرصت کافی برای بررسی طرح را داشته باشد. 
 • مشخصات طرح می‌بایست به زبان انگلیسی (خلاصه فارسی نیز لازم است) تکمیل شود.
 • هر فرد حداکثر در 6 طرح در جریان (همه انواع گرنت‌ها) می‌تواند همکاری کند (به عنوان همکار یا متقاضی اصلی). لذا قبل از ارسال طرح از وضعیت همکاری همکارانتان در سایر طرح‌های مؤسسه اطمینان حاصل کنید.
ضرورت تأیید همکاری توسط همکاران طرح:
پس از ثبت طرح در سامانه، پیامک و نامه الکترونیک به منظور راهنمایی جهت ورود به پروفایل طرح در سامانه برای همکاران ارسال خواهد شد و تمامی همکاران طرح موظف به تأیید آن‌لاین همکاری خود هستند. ایمیل می بایست حتما به نام همکار طرح باشد و عدم مغایرت ایمیل با نام همکاران طرح منجر به ارجاع آن به کمیته اخلاق می گردد.
 • چنانچه همکار طرح هستید و پیامکی مبنی بر درخواست تأیید همکاری دریافت نکرده‌اید دلیلش می‌تواند عدم ثبت و یا اشتباه در ثبت شماره همراه شما توسط متقاضی اصلی باشد.
 •  چنانچه همکار طرح هستید و نامه الکترونیکی مبنی بر درخواست تأیید همکاری دریافت نکرده‌اید دلیلش می‌تواند عدم درج صحیح آدرس الکترونیک شما در سامانه باشد و یا این که نامه الکترونیک ارسالی در پوشه Bulk یا Spam یا Junk ذخیره شده باشد.
 • چنانچه همکار طرح هستید و نامه الکترونیکی مبنی بر درخواست تأیید همکاری دریافت نکرده‌اید می‌توانید با ارسال نامه الکترونیک با شرایط زیر اقدام کنید:
عنوان نامه الکترونیک: تایید همکاری در طرح شماره .... با عنوان «سه کلمه اول عنوان درج شود....»
مخاطب نامه الکترونیکدبیرخانه طرح های تحقیقاتی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران
متن نامه الکترونیک: بدین وسیله خواهشمند است همکاری اینجانب در طرح شماره .... با عنوان «عنوان کامل درج شود» به صورت دستی تأیید شود.
امضای نامه الکترونیک: نام و نام خانوادگی، سمت، محل کار، آدرس، شماره تلفن، آدرس ای میل  
آدرس گیرنده: nimadIrangmail.com(رونوشت ای میل به متقاضی اصلی طرح)
ای میل ارسالی می‌بایست از آدرسی منطبق بر آدرس درج شده در سامانه ارسال شود تا احراز هویت فرد امکان‌پذیر باشد.
 • مهلت ارسال طرح پژوهشی برای این گرنت را در بخش فراخوان‌ها ببینید.
 • توجه داشته باشید فرم ارسال طرح به روزرسانی شده است و فرم‌های قدیمی مورد قبول واقع نخواهد شد. فرم را فقط و فقط از طریق ورود به سامانه و ثبت‌نام در بخش گرنت پژوهشگر فرهیخته دریافت کنید.

ارسال طرح جهت گرنت پژوهشگران فرهیخته  (از گزینه پژوهشگران وارد شوید)
عناوین طرح‌های مصوب گرنت پژوهشگر فرهیخته

* مشخصات دانشجو می‌بایست به عنوان همکار طرح تکمیل شود و این همکاری باید توسط وی مورد تأیید قرار گیرد. بدین‌منظور پیامک و نامه الکترونیک از طریق سامانه طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه به وی ارسال خواهد شد.    
کلیدواژه ها: دانشجو | پژوهشگر فرهیخته | طرح تحقیقاتی | گرنت |

دفعات مشاهده: 24081 بار   |   دفعات چاپ: 966 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر