فهرست اعضاء کمیته کشف و ارزیابی داروها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۰ | 
رئیس کمیته: دکتر احمدرضا دهپور
دبیر کمیته:دکتر مسعود امانلو
اعضا: (به ترتیب الفبا):
دکتر ابوالقاسم جویبان
دکتر حسین حسین زاده
دکتر بردیا فرزام فر

دکتر فرزاد کبارفرد
دکتر محمد علی فرامرزی
دکتر مهرداد فیضی
دکتر فراز مجاب
دکتر علیرضا وطن آرا
دکتر شکوفه نیکفر


AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 2633 بار   |   دفعات چاپ: 586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح‌های مصوب کمیته کشف و ارزیابی داروها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۱ | 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 • توسعه و تولید نیمه صنعتی سه پروتئین نوترکیب بیوژنریک به عنوان دارو (در حال اجرا)
 • بررسی اثرات ضدسرطانی و آنتی‌اکسیدانتی ترکیبات میکروآلگ‌های جدا شده از خلیج فارس ایران (در حال اجرا)
 • شناسایی و استخراج ترکیبات جاذب اشعه ماوری بنفش از سیانوباکتری‌های چشمه‌های آب گرم (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 • سنتز مشتقات پپتیدی نوین محتوی پایه RGD و پل دی سولفیدی و بررسی خواص ضدسرطانی (در حال اجرا)
 • ایمنوتراپی تومور با توسعه آنتی‌بادی‌های منوکلونال علیه پروتئین‌های فاکتور1 PD- و لیگاند آن (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 • کشف و طراحی بر پایه غربالگری مجازی، سنتز و توسعه پیش بالینی دارویی با عملکرد چند گانه موثر در درمان بیماری آلزایمر (در حال اجرا)
 • سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات 1و2و4- تریازولو -1و2و4-تری آزین به عنوان مهارکننده های بالقوه c-Met tyrosine kinase (در حال اجرا)
 • ارزیابی اثر داروی کلاریترومایسین بر اصلاح اثرات ضد سرطان داروی دوکسوروبیسین و مطالعه مکانیسم اثر آن (در حال اجرا)
 • یافتن داروهای جدید ضد سرطان با استفاده از روش های مولکولی وسلولی  (در حال اجرا)
 • ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری و ضد التهابی جینجرون، جینجرول، شوگول، پارادول و 1-دهیدرو-10-جینجردیون در مدل حیوانی انسفالومیلیت خود ایمنی تجربی (EAE) (در حال اجرا)
 • ارائه روش دقیق و آسان برای تشخیص تقلبات در محصولات گوشتی به تفکیک نوع گوشت بکار رفته (در حال اجرا)
 • طراحی، سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی2H -کرومنو[2,3-d] پیریمیدین ها به عنوان مهار کننده های جدید هیستون داستیلاز انسانی (در حال اجرا)
 • طراحی، ساخت و بررسی فعالیت ترکیبات مهارکننده برای آنزیمهای اینتگراز و ترانسکریپتاز معکوس ویروس HTLV-1 (در حال اجرا)
 • تولید فاکتور رشد مشتق شده از پلاکت (در حال اجرا)
 • ارتقائ روشهای شناسایی و اعتبارسنجی گیاهان دارویی منتخب مورد استفاده در فراورده های دارویی (در حال اجرا)

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 • طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی مهار کننده های جدید تیروزین کیناز EGFR به عنوان ترکیبات ضد سرطان(در حال اجرا)
 • کشف مولکول‌های پپتیدی جدید بر اساس دومین های عملکردی پروتئین های مهار کننده توموری FHIT, Runx3, p16INK4(در حال اجرا)
 • بررسی اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کریسپاتوس و ورزش بر مسیرهای التهابی، آپوپتوز ، اتوفاژی و حافظه فضایی در مدل موشی بیماری MS MS(در حال اجرا)
 • بررسی اثر گیاه سیاه دانه و جینسینگ به تنهایی و در ترکیب باهم، بر روی پارامترهای سیستم ایمنی(در حال اجرا)
 • بررسی مکانیسم‌های اپی‌ژنتیک دخیل در دیابت ناشی از بیسفنول آ و توسعه یک سیستم انتقال میکرو آر ان آ بر پایه اگزوزوم‌های استخراج‌شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمال، بعنوان یک رویکرد ژن‌درمانی برای دیابت: مطالعات درون‌تنی و برون‌تنی(در حال اجرا)
 • تهیه و ارزیابی پلی مرهای ایمن (مورد تایید سازمان غذا داروی امریکا) به منظور ساخت ایمپلنت برای دارو رسانی به تومور مغزی(در حال اجرا)
 • مطالعه اثرات عامل مقلد هیپوکسی (دفروکسامین ) برای احیا مکانیسم های رگزایی تضعیف شده در سلول های پیش ساز اندوتلیال در موشهای دیابتی القا شده با اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮسین(در حال اجرا)دفعات مشاهده: 2068 بار   |   دفعات چاپ: 474 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر

کمیته کشف و ارزیابی داروها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | 

دفعات مشاهده: 3848 بار   |   دفعات چاپ: 417 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر