Instruction for Applicants

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | 

راهنمای متقاضیان گرنت‌های تحقیقاتی

گرنت اصلی

گرنت محقق جوان

گرنت با اعتبار محدود (Small Grant)

گرنت مقاله برتر (Top Paper)

گرنت پژوهشگر فرهیخته 

گرنت بین‌المللی


مهلت ارسال طرح پژوهشی برای هر یک از گرنت‌های فوق را در بخش فراخوان‌ها ببینید.

 

دفعات مشاهده: 15924 بار   |   دفعات چاپ: 242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Young Researcher

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | 

راهنمای متقاضیان گرنت‌ محقق جوان


 گرنت محقق جوان برای اولین بار در فراخوان سوم (مهرماه ۱۳۹۵) مؤسسه راه‌اندازی شده است. این گرنت به منظور تشویق محققان جوان فعال در انجام طرح‌های مستقل و توسعه حیطه فعالیت تخصصی آنها می‌باشد. برای اطلاع از زمان‌بندی ارایه این گرنت به فهرست فراخوان‌ها مراجعه کنید.

  • متقاضی اصلی  (Principle Investigator) این گرنت می‌بایست واجد هر سه شرط زیر باشد:
                            ۱- عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها/ مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و پروفایل وی در سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی  قابل دسترس باشد.
                           ۲- سن کمتر از ۴۰ سال 
                          ۳- شاخص هیرش (h-index) معادل ۵ یا بالاتر در نمایه نامه Scopus (طبق سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی)
  • هزینه درخواستی از مؤسسه برای حمایت از طرح‌های مشمول این گرنت می‌بایست حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال باشد. تنها در صورت ارایه نامه رسمی مبنی بر تأمین بخشی از هزینه کل از نهادهای دیگر، هزینه کل می‌تواند بیش از سقف مجاز هزینه درخواستی باشد.
  • حداکثر ۵۰ گرنت در هر فراخوان (در مجموع کمیته‌ها) تخصیص داده می‌شود.

دفعات مشاهده: 6900 بار   |   دفعات چاپ: 181 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Elite Grants

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۱ | 

دفعات مشاهده: 10881 بار   |   دفعات چاپ: 224 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر