بایگانی بخش اخبار و رویدادها

:: COVID-۱۹-Priorities - 1399/1/10 -
:: NIMAD Statement - 1398/11/8 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: a - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: series game prize 2019 - 1398/6/12 -
:: Board meeting - 1398/4/30 -
:: News and Events - 1398/4/1 -
:: Agreement of Joint Cooperation - 1398/4/1 -
:: Dr Akhondzade speach - 1397/12/11 -
:: Dr Malekzadeh Speach - 1397/12/11 -
:: pictures - 1397/12/11 -
:: Serious Game Prize 1397 - 1397/8/7 -
:: ابقای دکتر ملک زاده در ریاست موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - 1397/8/7 -
:: Seed Money Grant-Approved projects - 1397/8/7 -
:: Bridging Grants Accepted - 1397/8/7 -
:: حذف خوداستنادی از شاخص اچ ایندکس محققان برتر - 1397/8/2 -
:: گزارش کارگاه بیماری‌های غدد و متابولیسم - 1397/2/20 -
:: گزارش تصویری کارگاه عفونی - 1397/2/10 -
:: گزارش تصویری - 1397/2/2 -
:: Prof. Malekzadeh Speech_H2020 - 1397/2/1 -
:: جزئیات نحوه مشارکت در بزرگترین برنامه تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا - 1397/2/1 -
:: سخنرانی وزیر محترم بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - 1396/12/19 -
:: آرشیو عکس - 1396/12/19 -
:: سخنرانی قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - 1396/12/19 -
:: افتتاح موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - 1395/10/14 -
:: برگزاری دومین جلسه هیأت امنای مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - 1395/10/14 -
:: حمایت از طرح های فرادانشگاهی و ملی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - 1395/10/14 -
:: سخنرانی بازاندیشی راهبری سازمانی (لیدرشیپ) - 1395/10/14 -
:: تاکید وزیر محترم بهداشت بر حفظ پایداری موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران در طول تغییر دولت‌ها - 1395/10/14 -
:: اعطای گرنت 25 میلیونی - 1395/10/14 -
:: خیرش ایران برای ورود به مسیر غول‌های تحقیقاتی پزشکی جهان - 1395/10/14 -
:: افزایش بودجه علوم شناختی در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی - 1395/10/14 -
:: افزایش 100 درصدی خودکشی در خاورمیانه - 1395/10/14 -
:: افتتاح موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - 1395/10/14 -
:: سخنرانی معاون تحقیقات وزارت بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - 1395/10/14 -
:: فهرست اخبار و رویدادهای قدیمی - 1395/1/2 -