بایگانی بخش آموزش پژوهش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 49 | تعداد کل بازدید های مطالب: 141,198 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: Scientific Writing-6th - 1395/7/24 -
:: Scientific Writing-7th - 1395/7/24 -
:: Scientific Writing-8th - 1395/7/24 -
:: Scientific Writing-9th - 1395/7/24 -
:: tutorial films DVDs - 1395/7/24 -
:: کارگاه سه روزه نگارش پروپوزال استاندارد در پژوهش‌های بالینی- دوره ۴ و ۵ - 1395/6/20 -
:: کارگاه سه روزه نگارش پروپوزال استاندارد در پژوهش‌های بالینی - 1395/6/20 -
:: تعامل با داوران مقالات علمی: دوره دوم - 1395/6/20 -
:: تعامل با داوران مقالات علمی: دوره سوم - 1395/6/20 -
:: تعامل با داوران مقالات علمی: دوره اول - 1395/6/20 -
:: کارگاه نگارش پروپوزال‌ استاندارد در پژوهش‌های بالینی-دوره ششم - 1395/6/20 -
:: کارگاه نگارش پروپوزال‌ استاندارد در پژوهش‌های بالینی- دوره هفتم - 1395/6/20 -
:: کارگاه نگارش پروپوزال‌ استاندارد در پژوهش‌های فناوری پزشکی- دوره اول - 1395/6/20 -
:: نگارش و چاپ کتب علمی - 1395/6/20 -
:: کارگاه نگارش پروپوزال‌ استاندارد در پژوهش‌های بالینی- دوره هشتم - 1395/6/20 -
:: کارگاه‌های پژوهشی یوسرن - 1395/6/20 -
:: communicate with the peer-reviewers 2019 - 1395/6/20 -
:: کارگاه‌های آموزشی (مرور سیستماتیک) - 1395/4/20 -
:: کارگاه مرور مقالات علمی مجلات علوم پزشکی - 1395/3/20 -
:: کارگاه طراحی و تحلیل Complex survey - 1395/3/20 -
:: کارگاه مقدماتی تحلیل شبکه‌های اجتماعی Introduction to Social Network Analysis Workshop - 1395/3/20 -
:: کارگاه نگارش پروپوزال‌ استاندارد در پژوهش‌های بالینی- دوره سوم - 1395/3/20 -
:: کارگاه سه روزه نگارش پروپوزال استاندارد در پژوهش‌های بالینی-دوره دوم - 1395/3/20 -
:: سخنرانی Health Service Research در آمریکا: پژوهش برای بهبود سلامت جامعه - 1395/3/20 -
صفحه 2 از 2    
2
بعدی
آخرین