بایگانی بخش اخبار و رویدادها

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 39 | تعداد کل بازدید های مطالب: 52,807 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: a - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: series game prize 2019 - ۱۳۹۸/۶/۱۲ -
:: Board meeting - ۱۳۹۸/۴/۳۰ -
:: News and Events - ۱۳۹۸/۴/۱ -
:: Agreement of Joint Cooperation - ۱۳۹۸/۴/۱ -
:: Dr Akhondzade speach - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -
:: Dr Malekzadeh Speach - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -
:: pictures - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -
:: Serious Game Prize 1397 - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: ابقای دکتر ملک زاده در ریاست موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: Seed Money Grant-Approved projects - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: حذف خوداستنادی از شاخص اچ ایندکس محققان برتر - ۱۳۹۷/۸/۲ -
:: گزارش کارگاه بیماری‌های غدد و متابولیسم - ۱۳۹۷/۲/۲۰ -
:: گزارش تصویری کارگاه عفونی - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: گزارش تصویری - ۱۳۹۷/۲/۲ -
:: Prof. Malekzadeh Speech_H2020 - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: جزئیات نحوه مشارکت در بزرگترین برنامه تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا - ۱۳۹۷/۲/۱ -
:: سخنرانی وزیر محترم بهداشت در همایش بررسی شیوه‌های دستیابی به مرجعیت علمی - ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1