بایگانی بخش کمیته تجاری سازی

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,164 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: آیین نامه مالکیت فکری نیماد - ۱۳۹۷/۲/۳۰ -
:: کمیته تجاری‌سازی - ۱۳۹۷/۲/۲۲ -
:: مقدمه آیین نامه مالکیت فکری - ۱۳۹۷/۲/۲۱ -