مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- آموزش پژوهش
آموزش و پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ | 

فهرست عناوین کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های عمومی

 

فهرست عناوین سخنرانی/ سمینارهای عمومی


 

منابع آموزشی برای پژوهشگران سلامت

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.12.14.fa
برگشت به اصل مطلب