مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- آموزش پژوهش
فهرست عناوین کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱ | 

فهرست عناوین کارگاه‌های آموزشی

 

فهرست عناوین سخنرانی/ سمینارهای عمومی


 

منابع آموزشی برای پژوهشگران سلامت

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.12.14.fa
برگشت به اصل مطلب