مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- کمیته کشف و ارزیابی داروها
Pharma Call

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/13 | 
کمیته کشف و ارزیابی داروها
 

مبنای اولویت‌بندی مطالعات

موضوع مطالعات بر اساس اولویت:
۱- کاربری جدید از داروهای شناخته شده 

۲- استانداردهای مرجع (Reference Standard) داروها و مواد وابسته  

۳- ساخت پلت‌های دارویی (Pharmaceutical Pallets)

۴- تولید داروهای اولویت‌دار با فناوری میکروانکپسولاسیون، آهسته‌رهش یا extended release؛ Orally Disintegrating Strips و یا Oral Thin Films

۵- تولید دارو و مواد مرتبط با استفاده از تکنولوژی تخمیر یا fermentation (شامل: آمینو اسیدها، نوکلئوتیدها (GMP,XMP,IMP)، ویتامین‌ها، پروبیوتیک‌ها،پری بیوتیک‌ها، آنزیم‌های صنعتی، آنزیم‌های دارویی، مهارکننده‌های آنزیمی، ایمونو ساپرسنت‌ها، عوامل آنتی تومور، اسیدهای آلی غذایی (مانند اسید سیتریک، اسید استیک، لاکتیک اسید)، استارترهای صنایع غذایی، بیوپلیمرها)

۶- تولید مواد جانبی (excipient) مورد نیاز صنایع دارویی، غذایی و آرایشی- بهداشتی (فهرست مواد جانبی پرمصرف اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو)

۷- اولویت‌های حوزه طب سنتی و فراورده‌‌های گیاهی
۱-۷-ایجاد پلتفورم‌های جدید کشف ترکیبات طبیعی نظیر تولید مدل‌های سلولی بیماری‌ها
۲-۷-ایجاد پلتفورم‌های جدید کشف ترکیبات طبیعی نظیر تولید مدل‌های حیوانی تراریخت
۳-۷-طراحی مدل‌های حیوانی جدید برای ارزیابی‌های دقیق‌تر مطالعات پیش‌بالینی ترکیبات طبیعی
۴-۷- طراحی کارآزمایی‌های بالینی استاندارد (GCP-RCT) برای تعیین اثربخشی ترکیبات طبیعی (در صورتی که نتایج مطالعات حیوانی و پیش‌بالینی ارایه شود)

 
۸-  توسعه رده‌‌های سلولی (cell lines) برای تولید داروهای اولویت‌دار از قبیل انسولین، آنتی‌بادی‌ها، آنزیم‌‌ها و ... 

۹-  فارماکوژنتیکس و دارودرمانی شخصی شده

۱۰- افزایش اثربخشی و کیفیت داروهای تولید داخل

۱۱- بررسی مقاومت‌های دارویی با تاکید بر مقاومت‌های میکروبی

۱۲- شناسایی و تدوین استانداردهای پیشگیری، کنترل و درمانهای دارویی داروهای دامپزشکی، سموم و عوارض ناشی از ورود آنها به چرخه غذایی انسان 
 

حوزه مطالعات

تحقیقات علوم پایه، بالینی و جامعه‌نگر در علوم دارویی با هدف کشف، تولید و ارزیابی.

 

نوع مطالعات

در این حوزه اکثر مطالعات با رویکرد عملی و تجربی با هدف کشف و تولید، ارزیابی و کارایی داروها صورت خواهد گرفت.

 

  جهت‌گیری‌های اصلی
  • چنانچه محل انجام طرح در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد دانشگاه‌ها، پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری سلامت باشد در اولویت قرار خواهد گرفت.
  • مطالعاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در راستای تکمیل زنجیره علم و به خصوص محصول جدید دارویی باشد.
  • مطالعاتی که بتواند دو یا چند قسمت از موضوع مطالعات (مندرج در ابتدای این صفحه) را شامل شوند می‌توانند از اولویت بالاتری برخوردار گردند.
  • هر نوع مطالعه‌ای که توسط کمیته به عنوان Cutting Edge of Science در نظر گرفته می‌شود؛ از اولویت برخوردار است. بدیهی است همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی برجسته در این زمینه از طریق تنظیم تفاهم نامه در کسب نظر موافق کمیته تأثیر جدی خواهد داشت.
  • هر نوع مطالعه‌ای که بتواند با استفاده از امکانات و منابع طبیعی و اکولوژیک کشور ایران انجام شود و مزیت نسبی بیشتری برای کشور فراهم آورد از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود.
 
راهنمای متقاضیان ارسال طرح‌‌های تحقیقاتی 
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.15.18.fa
برگشت به اصل مطلب