مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- کمیته کشف و ارزیابی داروها
فراخوان کمیته کشف و ارزیابی داروها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱ | 

مبنای اولویت‌بندی مطالعات

در کمیته کشف و ارزیابی داروها مبنای اولویت‌بندی تحقیقات براساس امتیاز نهایی مکتسبه از طرح‌های دریافتی براساس موضوعات مورد نظر (بند 1) و رتبه‌بندی آنها خواهد بود.

 1. موضوع مطالعات:
  • بومی‌سازی تولید داروهای جدید و استراتژیک با ارزش افزوده بالا شامل بایوسیمیلارها، تینیب‌ها، فراورده‌های خونی، مونوکلونال آنتی‌بادی‌ها، داروهای نوترکیب و انواع شیمیایی با توجه به بیماری‌های در حال گسترش در کشور و جهان
  • ارزیابی داروهای جدید در مراحل پیش‌بالینی و فازهای ۴ گانه بالینی
  • کاربری جدید از داروهای شناخته شده
  • توسعه تکنولوژی ساخت دستگاه‌های صنعت داروسازی و فناوری‌های نوین دارویی با استفاده از ظرفیت‌های داخل و خارج کشور
  • شناسایی و تدوین استانداردهای پیشگیری، کنترل و درمان دارویی همانند مکمل‌ها و آنتی اکسیدان‌ها برای عوارض ناشی از سموم تجمعی در چرخه غذا و محیط و زندگی شامل سوء استفاده دارویی و سمیت‌های حاد و مزمن.
  • افزایش اثربخشی و کیفیت داروهای تولید داخل
  • مطالعات علمی اقتصادی و نرم‌افزاری با رویکرد ارتقای جایگاه صنایع داروسازی ایران در دنیا، کاهش هزینه‌های دارویی، مصرف منطقی داروها، استانداردهای ورود به فهرست دارویی کشور و نظام بودجه‌ریزی و ساختار تأمین داروی کشور
  • بهینه نمودن ساختار علمی و مقررات تضمین کیفیت، استخراج، تولید و ارزیابی فراورده‌های دارویی بخصوص از ترکیبات غیرصناعی همانند گیاهان دارویی
  • داروهای دامپزشکی و عوارض ناشی از ورود به چرخه غذایی انسان
  • مسائل زیست محیطی صنایع داروسازی
  • تولید مواد جانبی مورد نیاز صنایع دارویی غذایی و آرایشی- بهداشتی مانند رنگ‌ها، اسانس‌های با درجه دارویی

 2. حوزه مطالعات

  حوزه مطالعات، به ترتیب اهمیت و امتیاز حاصل از هر دوره از فراخوان‌ها به شرح ذیل می‌باشند: تحقیقات علوم پایه، بالینی و جامعه نگر در علوم دارویی با هدف کشف و تولید و ارزیابی.


 3. نوع مطالعات

  در این حوزه اکثر مطالعات با رویکرد عملی و تجربی با هدف کشف و تولید، ارزیابی و کارایی داروها صورت خواهد گرفت.


 4. سطح پوشش مطالعه

  سطح مطالعه با عنایت به رویکرد حوزه در اکثر موارد به صورت ملی خواهد بود.


 5. جهت گیری‌های اصلی

  در این کمیته ارجحیت خاصی بر موضوع مطالعات وجود ندارد و همه موضوعات در نوع خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. همچنین مطالعاتی که همسو با سیاست‌های کلان مؤسسه باشند دارای اولویت خواهد بود.

  • مطالعاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در راستای تکمیل زنجیره علم و به خصوص محصول جدید دارویی باشد.
  • مطالعاتی که بتواند دو یا چند قسمت از موضوع مطالعات (بند 1) را شامل شوند می‌توانند از اولویت بالاتری برخوردار گردند.
  • هر نوع مطالعه‌ای که توسط کمیته به عنوان Cutting Edge of Science در نظر گرفته می‌شود؛ از اولویت برخوردار است. بدیهی است همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی برجسته در این زمینه از طریق تنظیم تفاهم نامه در کسب نظر موافق کمیته تأثیر جدی خواهد داشت.
  • هر نوع مطالعه‌ای که بتواند با استفاده از امکانات و منابع طبیعی و اکولوژیک کشور ایران انجام شود و مزیت نسبی بیشتری برای کشور فراهم آورد از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود.
  • مطالعاتی که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در روند کشف و تولید داروها به عنوان پروژه‌ای ملی برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در حیطه پژوهش‌های دارویی ارایه ‌شوند؛ دارای اولویت بیشتری خواهند بود.
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.15.18.fa
برگشت به اصل مطلب