مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی-  کمیته فناوری و نوآوری‌های علوم پزشکی
فراخوان کمیته فناوری و نوآوری‌های علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱ | 

مبنای اولویت‌بندی مطالعات

 1. موضوع مطالعات
  • توسعه و تولید سیستمهای میکروفلوییدی
  • توسعه وتولید تجهیزات لیزرتراپی
  • پژوهشهای کاربردی در تولید موشهای ترانسژنیک
  • توسعه و تولید سامانه های تشخیصی و درمانی در حوزه سلامت
  • تولید و توسعه سیمولاتورهای آموزشی
  • تولید و توسعه تجهیزات پژشکی رباتیک
  • توسعه و تولید پروتزهای عصبی و توان افزایی بافتی
  • توسعه و تولید فراورده های کنترل آلاینده های محیطی و تثبیت خاک
  • توسعه تکنولوژیهای حفظ ذخائر ژنتیکی انسانی و سایر موجودات با ارزش بومی
  • توسعه و تولید محصول برای مراقبتهای بهداشتی شخصی (personalized healthcare)
  • تولید مواد اولیه دارویی (API) و فراورده‌های نهایی (Finished Products) زیست فناوری و مهندسی ژنتیک شامل فراورده‌های پپتیدی، پروتئینی، داروها و واکسن‌های نوترکیب، آنتی‌بادی‌های منوکلونال، فراورده‌های خونی، کیت‌های تشخیصی، فراورده‌های تخمیری، فراورده‌های دارویی نوکلوئیک اسیدی نظیر آپتامرها، پروبیوتیک، آنزیم‌های دارویی و صنعتی.
  • طراحی و تولید بیوسنسورها و نانوبیوسنسورها
  • توسعه نانوپزشکی (Nanomedicine) در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های صعب العلاج و مزمن.
  • تحقیق، توسعه و تولید داروها و فراورده‌های مبتنی بر نانوفناوری
  • توسعه سامانه‌های نوین ژن، پروتئین و واکسن‌رسانی بر پایه نانوفناوری
  • پژوهش‌های کاربردی در زمینه تولید ابزارها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی
  • مطالعه و مدل‌سازی ماکرومولکول‌ها و ساختارهای سلولی
  • مهندسی بافت در مدل‌سازی ساختار سلول و بازسازی و بهبود بافت‌های آسیب دیده

 2. جهت گیری‌های اصلی
  • مطالعاتی که به منظور تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری‌های خاص و صعب العلاج که دارای هزینه‌های درمانی بالا و تبعات اجتماعی هستند، در اولویت قرار دارند.
  • مطالعاتی که در جهت سیاست‌های کلان، برنامه‌ها و مداخلات عمدهی نظام سلامت به طور مستقیم، در خصوص بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و علل اصلی مرگ و میر در کشور در ارتباط هستند؛ دارای اولویت خواهد بود.
  • هر نوع مطالعه‌ی علوم پایه که به طور مستقیم منجر به تولید محصولی نوآورانه - شامل روش‌های درمانی و تشخیصی و پیشگیرانه نوآورانه- می‌شود؛ در اولویت است.
  • همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی مطرح از اولویت بیشتری برخوردار است.
  • هر نوع مطالعه‌ای که بتواند با استفاده از امکانات طبیعی و اکولوژیک کشور ایران، مزیت نسبی بیشتری برای کشور فراهم نماید؛ از اولویت بیشتری برخوردار است.
  • مطالعاتی که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب به عنوان پروژه‌ای ملی برای سرمایه‌گذاری طولانی مدت در حیطه پژوهش‌های پزشکی ارایه می‌شود؛ دارای اولویت بیش‌تری خواهد بود.
  • مطالعاتی که منجر به انتقال فناوری‌های نوین علوم پزشکی و تجاری‌سازی آنها در داخل کشور شوند، اولویت خواهند داشت.

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.16.19.fa
برگشت به اصل مطلب