مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- کمیته بیماری‌های واگیر و اختلالات ایمنی
فراخوان کمیته بیماری‌های واگیر و اختلالات ایمنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱ | 

مبنای اولویت‌بندی مطالعات

 1. موضوع مطالعات
  • برآورد بار بیماری‌های دستگاه تنفسی و ارایه راه‌های پیشگیری، تشخیصی و درمانی مناسب
  • ایجاد سیستم فعال شبکه‌ای برای ارایه الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیک‌ها با فاصله‌های مشخص به جامعه پزشکی و ارایه راه‌های مقابله با آن
  • بررسی کارایی (efficacy)، اثربخشی (effictiveness) و ایمنی (safety) واکسن‌ها و تولید واکسن
  • برآورد شیوع بیماری‌های نقص ایمنی اولیه و HIV و رسم شجره‌نامه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در سطح کشور
  • Active Surveillance برای برآورد بار بیماری‌های عفونی بازپدید و نوپدید در اولویت سیستم سلامت کشور
  • برآورد شیوع عفونت‌های بیمارستانی و بررسی علل آن در ایران و ارایه راه‌حل‌های عملی و مناسب کاهش شیوع آنها
  • طراحی و تولید پپتیدهای مناسب برای استفاده در درمان بیماری‌های عفونی
  • طراحی و تولید کیت‌های تشخیص بیماری‌های عفونی رایج در ایران
  • طراحی و تولید عوامل ضدمیکربی (غیر از آنتی‌بیوتیک‌ها) با استفاده از فناوری‌های جدید
  • ارایه راه حل‌های پیشگیری از بیماری‌های بومی مثل لیشمانیوز احشایی
  • بیماری‌های عفونی  مرتبط با غذا و دارو
  • تدوین برنامه antibiotic stewardship در سطح ملی
  • برآورد بار بیماری‌های آمیزشی و ارایه راه‌های پیشگیری، تشخیصی و درمانی مناسب
  • بررسی میکروبیوم بومی ایران (Virome, Bacteriome, Fungome) و ارایه راه‌حل‌های پیشگیری و درمان بیماری‌ها بر این اساس
  • پیشگیری از بروز و عوارض بیماری های نقص ایمنی اولیه و تشخیص به موقع آنها
 2. نوع مطالعات
  • کارآزمایی‌های تصادفی تجربی (Experimental Randomized Trial)
  • کارآزمایی‌های تصادفی بالینی (Randomized Clinical Trial)
  • مشاهدهای (Cohort)
  • مقطعی (Cross-sectional)
  • مورد- شاهدی (Case-control)
  • توصیفی
 3. سطح پوشش مطالعه
  • ملی
  • استان
  • شهر
  • مناطقی از یک شهر
  • مراکز بهداشتی- درمانی

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.19.22.fa
برگشت به اصل مطلب