مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- کمیته بیماری‌های غیرواگیر
NCD Approved Projects

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 

طرح‌های مصوب کمیته بیماری‌های غیر واگیر
(به روزشده در تاریخ ۱ تیر‌ماه ۱۳۹۹)

 

طرح‌های مصوب فراخوان اول

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
تعیین داده‌های مرجع حداکثر توده عضلانی در افراد جوان ایرانی و تعیین معیارهای تشخیصی بیماری سارکوپنی بر اساس پیامدها و ارائه مدل پیشنهادی به منظور غربالگری بیماری سارکوپنی در جمعیت سالمند افشین استوار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۲۸۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۱۳۹۶/۶/۱۶ ۱۰۰
(ارایه تعهدات)
ارزیابی تاثیر آلودگی محیطی در دوران بارداری بر  تغییرات اپی ژنتیک در مادر و نوزاد و همراهی آن با پیامد های بارداری ژیلا مقبولی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۵۸۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۱۳۹۶/۴/۱۸ ۱۰۰
(ارایه تعهدات)
بررسی تاثیر نانوذرات کربنی طبیعی و مصنوعی  بر ترشح  برخی از فاکتورهای انعقادی و التهابی از اجسام Weible-Palade   سلول‌های اندوتلیال جدا شده از مویرگ‌های میوکاردیوم قلب انسان در  vitro تینا شاهانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۵۹۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۰۰
(ارایه تعهدات)
بررسی تاثیر یک مداخله جامع بازتوانی قلبی خانه محور بر ارتقاء سلامت بیماران عروق کرونر قلب علیرضا انصاری مقدم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۸۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۷۰
ارتباط بین مصرف اپیوم و خطر بروز سرطان‌های سرو گردن، کولورکتال، ریه، و مثانه  یک مطالعه مورد شاهدی چند مرکزی در ایران کاظم زنده دل دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۶۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۸۰
بررسی هزینه اثربخشی روش‌های مختلف غربالگری و مدیریت  دیابت بارداری فهیمه رمضانی تهرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۱۲.۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۰۰
(ارایه تعهدات)
رویکرد به سمت کاهش صدمات حوادث جاده‌ای و ارتقای سطح سلامت عمومی از طریق تلماتیک داده بزرگ: یک کارآزمایی میدانی نازیلا رضائی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۳۸۵۵ ۱۳۹۵/۲/۱ ۱۳۹۷/۲/۱ ۱۰۰
بررسی اثر مکمل پروبیوتیک حاوی لاکتو باسیل و بیفیدوباکتر (با تاکید بر سوشهای Lactobacillus acidophilus LA۱۴، Lactobacillus acidophilus NCFM ، Lactobacillus gasseri و Bifidiobacterium lactis BI۰۷ بر روی اگزالات ادرار ۲۴ ساعته و supersaturation کلسیم اگزالات) در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی کلسیمی عود کننده دچار هایپر اگزالوری ساناز توسلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۰۰
هزینه‌های مستقیم ناشی از شکستگی در ایران: تحلیل هزینه بیماری بر اساس جمعیت
آرش حسین نژاد

دانشگاه علوم پزشکی  تهران
۲۹۷۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۱۰۰


 

طرح‌های مصوب فراخوان دوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
طراحی و ساخت سامانه تشخیص و حذف حدواسط‌های سمی آمیلوئیدی با هدف پایش و جلوگیری از عوارض دیابت مهران حبیبی رضائی دانشگاه تهران ۱۱۰۰ ۱۳۹۵/۹/۱۵ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۸۰
بررسی پیامد طولانی مدت بیماران مبتلا به بیماری زودرس عروق کرونر در سه گروه درمانی آنژیوپلاستی،جراحی پیوند عروق کرونر و درمان دارویی بر مبنای نوع درمان و کنترل بودن ریسک فاکتورها؛  مطالعه ی کوهورت اترواسکلروز زودرس مرکز قلب تهران سعید صادقیان دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۳۵۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۴ ۱۳۹۹/۲/۴ ۱۰۰
بررسی میزان اثر بخشی پچ‌های کلاژنی مهندسی شده دارای پروتئین FSTL۱ اپیکاردیومی در ترمیم بافت میوکاردیوم قلب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (به علت بیماری‌های ایسکمیک قلب) مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۱۳۱۹۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۳۹۹/۲/۱۹ ۱۰
تعیین الگوی میکروبیوتای روده بزرگسالان ایرانی چاق و غیرچاق و بررسی تغییرات آن پس از مداخله احمدرضا سروش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲۵۰ ۱۳۹۵/۹/۱۴ ۱۳۹۸/۹/۱۴ ۱۰۰
برنامه پایش ملی کیفیت مراقبت‌های پزشکی در ایران (IQCAMP) سعید شهراز Tufts Medical Center ۲۰۹۷۱ ۱۳۹۵/۹/۳ ۱۳۹۸/۶/۳ ۸۵
 


طرح‌های مصوب فراخوان سوم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
بررسی شیوع و ارزیابی بیماری مزمن کلیوی پیرو ادغام با طرح Irapen, نقده، آذربایجان غربی علی‌ تقی‌زاده افشاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۶۲۵۰ ۱۳۹۶/۶/۸ ۱۳۹۸/۲/۸ ۹۵
بررسی تاثیر نظام انگیزشی مبتنی بر نتایج بر سطوح جمعیتی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر: مطالعه کارازمایی عرصه مازیار مرادی لاکه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷۶۲۳.۲ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۳۹۹/۵/۱ ۶۰
بررسی میزان بروز سکته‌های مغزی براساس رویکرد مراقبت سکته‌های مغزی سازمان بهداشت جهانی در شهرستان ساوه-۱۳۹۶ جلیل کوهپایه زاده دانشگاه علوم پزشکی ساوه ۳۰۰ ۱۳۹۶/۵/۷ ۱۳۹۷/۱۱/۷ ۱۰۰
بررسی مولکولی چاقی ھای منوژنیک در ایران مهسا محمد آملی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۰۰.۸ ۱۳۹۶/۵/۸ ۱۳۹۸/۵/۸ ۴۰
بررسی اثر بخشی، عوارض و مکانیسم تعدادی از مواد مؤثر طبیعی در درمان چاقی (در چهار فاز مرور نظام مند- فاز In vitro- فاز In vivo- کارآزمایی بالینی) شیرین حسنی رنجبر دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۷ ۱۳۹۹/۱۱/۷ ۷۵
پیش‌بینی مرگ ناگهانی در افراد جوان بوسیله هوش مصنوعی بر اساس یافته‌های نوار قلب محمد وحید جرئت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۶۲۰ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۱ ۶۰
اتوفاژی و آسم: چگونه اتوفاژی بازسازی راه هوایی را از طریق اثر بر سلول‌های مزانشیمی راه هوای تنظیم می‌کند محمد هاشمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۳۰۰۰ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۱ ۰
ارزیابی مقایسه‌ای اثربخشی محصولات لبنی کم چرب غنی شده با نانو کپسول‌های ویتامین D بر شاخص‌های بیوشیمیایی، عملکرد کبدی-کلیوی و قلب و عروق در افراد بزرگسال؛ یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور مجید غیور مبرهن دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۷۵۰ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۳۹۹/۵/۱ ۹۰
ارتباط NOS۲-c.۱۸۲۳C>T و NOS۳-c.۸۹۴T>G با شدت بیماری آسم همراه با سندرم متابولیک: مطالعه موردی-شاهدی یونس آفتابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۲۰ ۱۳۹۶/۵/۷ ۱۳۹۹/۹/۷ ۶۵
ایجاد تغییرات اپی ژنتیکی هدفمند در سلول های زایگوت دیابتیک با هدف مهار توارث دیابت نوع دو در موش حسین قنبریان نوشهر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰۵۰ ۱۳۹۶/۶/۱ ۱۳۹۸/۶/۱ ۱
(توقف طرح)
تاثیر ارزیابی بیومکانیکی در پیش‌بینی احتمال ابتلا به زخم پای دیابتی محمدرضا مهاجری تهرانی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۵۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۸/۵/۲۱ ۶۰
طراحی مدل سیاستگذاری برای پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور کاظم رحیمی دانشگاه اکسفورد انگلستان ۱۲۰۰ ۱۳۹۶/۶/۷ ۱۳۹۸/۶/۷ ۵۰
شناسایی، بیان و تولید نترین نوترکیب لارو لوسیلیاسریکاتا بعنوان ترمیم کننده بافت عصبی در بهبود زخم حمزه علی پور دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۹۶ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ۷۵
بررسی اثر مکمل یاری ترکیبات اصلی قهوه (کافئین و اسید کلروژنیک) بر روی برخی از فاکتورهای متابولیکی، التهابی، میزان استئاتوز و فیبروز کبدی در بیماران مبتلا به کبدچرب غیرالکلی دارای دیابت نوع ۲ آزیتا حکمت دوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۲۵ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۸/۱/۲۱ ۹۰
بررسی تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی ژن‌های آزاد موجود در سرم بیماران مبتلابه کارسینوم پاپیلاری تیروئید سید محمد توانگر دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۰ ۱۳۹۶/۶/۵ ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۰۰
گرنت پژوهشگر جوان
تاثیر دیابت تیپ یک و دو بر فعالیت ایزوآنزیم‌های مهم سیتوکروم کبدی در مدل کبد ایزوله شده موش صحرایی یلدا حسین زاده اردکانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ۹۰
اثر پری- کاندیشنینگ با آلفا-لیپوئیک اسید و پست-کاندیشنینگ با ایسکمی بر محافظت قلبی، عملکرد میتوکندری و روند اتوفاژی در آسیب رپرفیوژن قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو رضا بدل زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۰۰ ۱۳۹۶/۵/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۰۰
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان چهارم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
استخراج و بیوبانکینگ DNA جمعیت ایرانی به منظور انجام مطالعات ژنومیکس محمد جواد حاجی‌پور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۹۶۳۰.۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۳۵
امکان‌سنجی غربالگری کانسر کولورکتال با تست ایمونوشیمیایی مدفوع برای ایرانیان در معرض خطر متوسط علیرضا دلاوری دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۱۳۱۹.۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ۱۰۰
اثرات زنجبیل بر تحت گروه‌های مختلف لنفوسیتی در نوجوانانی که دچارچاقی بوده و یا دارای اضافه وزن هستند رویا کلیشادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۶۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ۶۰  
توقف طرح
بررسی میزان سطح سرمی ویتامین D و A در دانش آموزان ۶-۱۸ ساله ایرانی در سال ۱۳۹۴: مطالعه کاسپین ۵ مصطفی قربانی دانشگاه علوم پزشکی البرز ۲۳۶۵ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۶۵
بررسی اثربخشی و ایمنی داروی ریواروکسابان در بیماران با تنگی متوسط تا شدید دریچه میترال همراه با فیبریلاسیون دهلیزی پرهام صادقی پور دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۷۵ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۴۰۰/۲/۲۰ ۴۰
پیوند میتوکندری به مدل حیوانی ضایعه کلیوی و مطالعه اثرات درمانی آن مهریار حبیبی رودکنار دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۲۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰۰
بررسی پذیرش درمان دارویی و هزینه-اثربخشی استفاده از پلی‌پیل به عنوان پیشگیری ثانویه از بیماری‌های قلبی عروقی در مقایسه با مراقبت‌های معمول در بیماران با سابقه سندرم‌های حاد کرونری در اصفهان، ایران، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی معصومه صادقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۹۴۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱ ۱۰
بیماری‌های ساختاری قلب در افراد سنین مدرسه بر اساس ارزیابی اکوکاردیوگرافیک سعید حسینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۶۷۳.۷۲ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۳۹۸/۴/۱۴ ۸۰
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان پنجم


عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
کارازمایی بالینی، فاز I و II، تصادفی کنترل شده جهت ارزیابی رادیوگرافیک و هیستولوژیک، ماده پیوند استخوان جدید در محل تشکیل شونده، در افزایش عرضی استخوان (در نواحی دچار مشکل شده) امیرجلال عباسی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۸۰۰.۵ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۵
مطالعه استعداد به بیماری‌های زودرس عروق کرونر قلب و نحوه پیشگیری از آن در حاملین موتاسیون در ژن Dyrk۱b در کوهورت معز اباد مهدی دیانت پور دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۱۲ ۱۴۰۲/۸/۱۲ ۰
ارزیابی قابلیت اجرای سیستم Fracture Liaison Service و میزان تاثیر آن بر پیشگیری از شکستگی ثانویه در افراد مبتلا به استئوپوروز نفیسه عبدالهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۶۵۹۰ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴۰۲/۷/۳۰ ۲۰
هزینه-اثربخشی مداخلات پیشگیرانه قلبی عروقی در سطوح پیشگیری اولیه براساس محاسبه خطر ابتلای افراد به بیماری داود خلیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۷۵۶ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ۷۰
برآورد تقاضای القایی ارائه دهندگان خدمات سلامت برای خدمات سرپایی منتخب در نظام سلامت ایران؛ یک مطالعه پانلی ملی سیروس علی نیا دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۸۵۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۴۰۰/۳/۲۰ ۳۰
ارزیابی غلظت سرطانزاهای محیطی (فلزات سنگین، PAHها و آفت کش‌ها) در خون و ادرار بالغین ایرانی برای تعیین استانداردهای بومی (ضرایب بومی) با بررسی آب آشامیدنی، هوای استنشاقی و مواد غذایی مصرف شده توسط شرکت کنندگان این مطالعه در سال ۲۰۱۸ علیرضا مصداقی نیا دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۱۵۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۶/۳۰ ۷۵
ارائه مدلی برای ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی بر اساس فاکتورهای رفتاری، روانی اجتماعی و سنتی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد: یک مطالعه کوهورت چند مرکزی حمیدرضا روح افزا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰۹۸ ۱۳۹۷/۸/۱۲ ۱۴۰۲/۲/۱۲ ۲۵
اختلال در ریتم ساعت شبانه روزی بدن، بیماری‌های متابولیک و نئوپلاسم های کولون حسین پوستچی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۴۸۷.۹ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۴۰۰/۷/۲۵ ۰
بررسی مشکلات بینایی در افراد سالمند تهران مهدی خبازخوب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۸۴۵۷ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴۰۰/۱/۳۰ ۹۰
بررسی ارتباط امتیاز کیفیت غذایی با عوامل خطر بیماری قلبی عروقی در زنان تهرانی لیلا آزادبخت دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۴۳۳ ۱۳۹۷/۸/۱ ۱۳۹۹/۲/۱ ۹۸
بررسی اثر تجویز ترهالوز بر میزان التهاب عروق در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر امیرحسین صاحبکار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۸۹۰ ۱۳۹۷/۹/۳۰ ۱۳۹۹/۵/۳۰ ۵۰
مطالعه ملی پایش مرگ‌های قابل پیشگیری مصدومین در مراکز ترومای کشور به منظور ارتقای کیفیت درمان مشیانه حدادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۳۷۴۱.۶ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۴۰۰/۹/۲۰ ۱۵
بررسی تأثیر رژیم غذایی محدود از کربوهیدرات های قابل تخمیر بر روی ترکیب میکروبیوم روده و برخی شاخص های التهابی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده بزرگ احمد اسماعیل زاده دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۷۶۱.۰۴ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ۶۰
بررسی تاثیر سطح اجتماعی - اقتصادی بیماران مبتلا به درگیری زودرس عروق کرونر بر روی عوارض عمده قلبی آنها سید حسام الدین عباسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۹۶۲ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ۶۰
گرنت پژوهشگر جوان
اثر نسفاتین ۱ بر مدل سمیت قلبی القا شده توسط داروی دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر یاسر عزیزی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۰۰ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۳۹۹/۱/۳۰ ۷۰
شناسایی کاندیدهای بیومارکری تشخیصی پلاسمایی لوپوس نفریتیس با استفاده از روش shotgun proteomics شیوا کلانتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۰ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ۱۴۰۰/۱/۳۰ ۰
 

طرح‌های مصوب فراخوان ششم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
مقایسه نتایج کراس لینک تسریع شده با استاندارد در بیماران داون کراتوکونوسی: کارآزمایی بالینی تصادفی سهیلا عسگری مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور ۱۶۱۳.۵۶ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۹۵
سنجش سرمایه اجتماعی و تبیین ارتباط آن با عوامل خطر زیستی و رفتاری بیماری های غیرواگیر در سطوح ملی و فرو ملی در ایران حامد زندیان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۴۷۳.۴ ۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۴۰۰/۲/۲۵ ۱۵
برآورد ارزش زندگی با استفاده از روش مدل‏سازی انتخاب: مطالعه مبتنی بر جمعیت ایران امیرحسین تکیان دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۴۷۰ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۴۰۰/۴/۱۱ ۲۸
بررسی تاثیر مواجهه با آلاینده های هوای شهری بر روی نشانگرهای زیستی در مسیرهای بیولوژیکی ناشی از پاسخ های التهابی مرتبط با بیماری های تنفسی محمد شاکر خطیبی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۷۳.۶ ۱۳۹۸/۴/۱۸ ۱۴۰۰/۴/۱۸ ۸۰
پیگیری :STEPs مطالعه کوهورت ایران شیرین جلالی نیا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۴۶۹۳.۱ ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۵۰
رویکرد بیمار محور در بررسی اتیوپاتوژنز اختلالات عملکردی پیمان ادیبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۹۵۳.۸۵ ۱۳۹۸/۴/۱۹ ۱۴۰۱/۴/۱۹ ۲۰
ارزیابی کیفیت مراقبت در افراد دارای شکستگی مهره با یا بدون ضربه ی نخاعی در ایران وفا رحیمی موقر دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۶۰۰.۰۵ ۱۳۹۸/۲/۳ ۱۴۰۱/۲/۳ ۳۰
رویکرد به سمت کاهش صدمات حوادث جاده‌ای و ارتقای سطح سلامت عمومی از طریق سیستم مونیتورینگ و هشدار خواب آلودگی راننده ایوب جعفری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۶۹۸۴ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ۶۵
تاثیر میکروبیوم روده بر بیماری التهابی روده همایون واحدی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۷۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ۱۴۰۳/۹/۲۷ ۰
کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور مقایسه اثربخشی تزریق داخل ویتره داروی رانیبیزوماب ساخت کشور با رانیبیزوماب وارداتی در بیماران مبتلا به ادم ماکولای دیابتی مهدی مدرس‌زاده دانشگاه علوم پزشکی ایران منتظر عقد قرارداد
پیمایش چندمرکزی استئوپروز ایرانیان (IMOS) افشین استوار دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۴۰۰۱ ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۱۳۹۹/۹/۱۳ ۳۵
بررسی اثر ترکیب اتروواستاتین و ازیتامیب در محافظت کلیه و بیماری های کلیوی در مقایسه با آتروواستاتین حمید نصری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتظر عقد قرارداد
گرنت با اعتبار محدود
بررسی وضعیت دریافت نمک و فشارخون بالا در کودکان محمدحسن امامیان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۴۹۹.۳ ۱۳۹۸/۲/۴ ۱۳۹۸/۸/۴ ۱۰۰
بررسی اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد در استان کرمانشاه فائزه تاتاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۳ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ۵۰
مقایسه سطح سرمی برخی آدیپوکین‌ها و میوکین‌ها، فلور میکروبی روده، پلی مورفیسم برخی ژن‌ها، فعالیت فیزیکی و ترکیب بدن، در افراد چاق با دریافت پایین کالری و افراد غیر چاق با دریافت بالای کالری جلال حجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۵۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲ ۱۰
یک ترکیب با چندین توانائی برای درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و کبد چرب غیر الکلی حسن ملکی‌نژاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۵۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۱۰
بررسی اثر آندورفین‌ها بر پاتوژنز فیبروز کلیوی ناشی از انسداد حالب سجاد سالاری دانشگاه عوم پزشکی ایلام ۴۹۹.۹۶ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۱۴۰۰/۶/۱۶ ۶۰
گرنت مقاله برتر
بررسی اثر تغییرات در وضعیت گلوکز ناشتای پلاسما در بروز بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر: نتایج بیش از یک دهه پیگیری در مطالعه قند و لیپید تهران فرزاد حدائق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۴ ۱۳۹۹/۲/۲۴ ۴۰
بررسی غلظت جرمی و خصوصیات شیمیایی (فلزات، یون‌های محلول در آب، و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای) ذرات شبه ریز (PM۰.۲۵) هوای ازاد در تهران و شناسایی منابع انتشار آنها محمدصادق حسنوند دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۷۴.۷ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۳۹۹/۳/۱۸ ۱۰
امتیاز خطر ژن‌های مرتبط با ویتامین D و ۲۵ هیدروکسی ویتامین D سرمی و عوامل خطر کاردیو متابولیکی در میان کودکان پروین میرمیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۶۰ ۱۳۹۸/۲/۱۴ ۱۳۹۹/۸/۱۴ ۴۰
گرنت پژوهشگر جوان
تاثیر درمانی ملاتونین بر بیان ژنهای تلومر و پدیده استرس اکسیداتیو در بافت ریوی و قلبی رتهای مواجهه یافته با سدیم ارسنیت مریم بعیری دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۹/۲/۱۱ ۱۰
بیان فاکتور هسته ای کاپا بی (NF-kB) و گیرنده فعال کننده ی تکثیر پروکسی زوم گاما (PPARγ ) در اسپرم مردان چاق با دیابت نوع۲؛ دیدگاه های مرتبط با استرس اکسیداتیو علیرضا علیزاده مقدم ماسوله جهاد دانشگاهی ۳۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۵۰
اپیدمیولوژی فاضلاب، پروفایل آلایندگی، بارگذاری جرمی و تخمین میزان استفاده از داروهای غیرقانونی در فاضلاب و آب‌های سطحی استان‌های غربی (کرمانشاه، همدان، سنندج) ایران انور اسدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۷ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ۷۵
محاسبه بار بیماری‌های غیرواگیر مرتبط با آلودگی صوتی ناشی از صدای ترافیکی در کلان شهر تهران منصور شمسی‌پور دانشگاه علوم پزشکی  تهران ۲۳۸.۱۹ ۱۳۹۸/۲/۱۸ ۱۴۰۰/۲/۱۸ ۲۵
بررسی اثر مکمل یاری ویتامین تیامین بر پیامدهای بارداری، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو و بیان ژن مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت بارداری علیرضا عابد دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۳۰۰ ۱۳۹۸/۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۹۰
بررسی تاثیر کرایتریای تشخیص دیابت‌بارداری بر ریسک بروز پیامدهای منفی مادری و نوزادی: یک مطالعه مرور نظام‌مند و متاآنالیز سمیرا بهبودی گندوانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴۳.۱۹ ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۳۹۹/۵/۲۶ ۵۵
مدل‌سازی آلودگی صوتی شهر یزد با قابلیت محاسبه شاخص تعدیل شده صدای روز و عصر و شب (LDEN) محمد جواد زارع سخویدی دانشگاه علوم پزشکی یزد ۲۱۹.۷۲ منتظر عقدقرارداد
 
 

طرح‌های مصوب فراخوان هفتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
اضافه کردن بسته کمردرد به خدمات پایه سلامت، یک کارآزمایی پیشگیری تصادفی خوشه‌ای محمد حسین پورغریب‌شاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶  ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۶
راه اندازی و ارزیابی مستند سازی الکترونیکی و مدیریت داده های علمی حاصل ازمطالعات پیش بالینی و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاه‌ها مهران مقصودلو موسسه ملی تحقیقات سلامت ۵۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳  ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۲۵
بدام انداختن سلولهای توموری درگردش (CTCs) پانکراسی براساس تمایل اتصال آنها به سطح پوشیده شده با نانوساختارها و با استفاده از سیستم میکروفلوئیدیکی زهرا عزیزی ورزنه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۶۳.۵۳ ۱۳۹۸/۶/۳ ۱۴۰۱/۶/۳ ۲۰
ارزیابی و استاندارد سازی عملکرد ریه بر اساس اسپیرومتری در جمعیت ایرانی بر حسب مقادیر رفرنس عملکرد ریوی ۲۰۱۲ لیلا صاحبی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۲۸.۶  ۱۳۹۸/۹/۱۷  ۱۴۰۱/۳/۱۷ ۵۰
ارزیابی فاکتورهای پیش‌بینی کننده کلینیکی و پاراکلینیکی پارامترهای عملکرد رانندگی در بازماندگان آسب مغزی ناشی از ضربه در ایران غفار شکوهی تبریزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۹۴.۲۵  ۱۳۹۸/۹/۲۶  ۱۴۰۱/۲/۲۶ ۰
بررسی تاثیر مداخلات طراحی شده برطلاق، سلامت، تحکیم و تداوم بنیان خانواده در ایران: کارآزمایی اجتماعی قباد مرادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  -  - انصراف
گرنت با اعتبار محدود
رویکرد درمان ترکیبی با پتانسیل هدف گیری میتوکندری در محافظت قلبی و مکانیسم های حیات سلولی در آسیب رپرفیوژن میوکارد مبتلا به دیابت نوع II لیلا چوداری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۵۰۰  ۱۳۹۸/۸/۱۲  ۱۴۰۰/۵/۱۲ ۲۰
گرنت مقاله برتر
طراحی و معتبر سازی سیستم اولویت‌بندی انتخاب بیمار برای جراحی چاقی علی کبیر دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۰۰  ۱۳۹۸/۹/۲۳  ۱۴۰۱/۹/۲۳ ۸
گرنت پژوهشگر جوان
نیازسنجی، طراحی و کاربرد برنامه کاربردی غربالگری و خودمراقبتی زنان و تاثیر آن بر اعتقادات بهداشتی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: مطالعه‌ای توسعه‌ای –کاربردی در ایران فاطمه حاجی بابایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۰  ۱۳۹۸/۹/۹  ۱۴۰۰/۹/۹ ۱۰
بررسی غلظت ترکیبات پارابن، فلزات سنگین و PAHs ها در نمونه‌های ادرار خانم‌های شاغل در سالن‌های زیبایی به عنوان بیومارکرهای مواجهه شغلی با این ترکیبات حسین ارفعی‌نیا دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۳۰۰  ۱۳۹۸/۷/۲۰  ۱۳۹۹/۹/۲۰ ۱۵
بررسی اثرPolyPill بر شاخص های استرس اکسیداتیو و سطح پلاسمایی آدیپونکتین در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی سلاله امامقلی‌پور دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۹۶  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸  ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰
بررسی اثر مکمل یاری با اولئویل اتانول آمید بر کنترل گلایسمیک افراد مبتلا به دیابت نوع دو هدی درخشانیان دانشگاه علوم پزشکی البرز ۲۹۱ ۱۳۹۸/۳/۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۲۰
ارزیابی کارایی بیومارکر پیشنهادی جهت استفاده در تعیین ریسک ابتلا به بیماری Pre-eclampsia مریم عبیری دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۰۰  ۱۳۹۸/۹/۲۷  ۱۴۰۰/۳/۲۷ ۰
  
 


طرح‌های مصوب فراخوان هشتم

 
عنوان طرح متقاضی اصلی (PI) وابستگی دانشگاهی متقاضی اصلی بودجه (میلیون ریال) تاریخ شروع تاریخ پایان درصد پیشرفت
گرنت اصلی
ارزیابی تغییرات میکروبیوتا روده در مبتلایان به دمانس و بیماری آلزایمر در کوهورتی از افراد سالمند فرشاد شریفی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰
بررسی تاثیر جراحی باریاتریک برروی نتایج بارداری مریم کاشانیان دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۰۰ ۱۳۹۹/۲/۱۰ ۱۴۰۳/۲/۱۰ ۰
طراحی برنامه جامع مداخلات اجتماع محور محیط کار سالم به منظور پیشگیری از بیماری غیرواگیر و آسیب های شغلی در اصناف و کارگاه‌های کوچک شهر تهران علی اصغر فرشاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۶۱.۴ مصوب: نهایی‌سازی
پروژه پیگیری رخدادها و آشفتگی‌های زمینه‌ای در قربانیان صدمات مغزی کاشان (پرواز قاصدک) اسماعیل فخاریان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۷۸۲ منتظر عقد قرارداد
ارزیابی اثر بازخورد آنی (سیستم هشدار آنی و پیامک روزانه)، سیستم پاداش و محرومیت از پاداش برای کنترل سرعت در رانندگان وسایل نقلیه عمومی جهت کاهش حوادث ترافیکی در ایران، یک کارآزمایی میدانی تصادفی شده نگار رضایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۰۸.۴ منتظر عقد قرارداد
کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده بررسی اثربخشی داروی پلی پیل در مقایسه با پلاسبو در پیشگیری اولیه از حوادث قلبی-عروقی در افراد با خطر بالا فرزاد مسعودکبیر دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲۹۰۵.۳۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۳
طراحی،‌ اجرا و ارزیابی مدل مراقبت بعد از بیمارستان در بیماران با شکستگی هیپ با تمرکز بر فرتوتی و ناتوانی مجتبی صحت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۲۷۱.۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰
جداسازی باکتری‌های اسید لاکتیک پروبیوتیک از شیر شتر و مطالعه ویژگی‌های تکنولوژیکی و آنتی اکسیدانی آن نگین نوری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ۳۹۳.۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۶۰
گرنت با اعتبار محدود
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ترک قلیان در زنان شهر بندرعباس مبتنی بر رویکرد نقشه‌نگاری مداخله تیمور آقاملایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۳۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰
گرنت مقاله برتر
پایش میزان هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقوی موجود در غبار خیابانی مسجد سلیمان و ارزیابی ریسک سرطان‌زایی ناشی از آن مهدی احمدی مقدم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۳۸۷.۸۰۰ منتظر عقد قرارداد
ارزیابی هزینه-اثربخشی آزمایشات غربالگری سلامت جنین در زنان باردار جهت طراحی پروتکل مداخله‌ای سید تقی حیدری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۵۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۱۵
اثرات رژیم غذایی ضدالتهابی به تنهایی و توام با طب سوزنی بر سلامت روان، ترکیبات گلیکوزیله نهایی پیشرفته (AGEs)، اندازه‌گیری‌های تن‌سنجی و وضعیت متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ افسرده نازلی نمازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۹۷.۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰
بررسی میزان مواجهه افراد با هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) با استفاده از نشانگرهای زیستی در هوای داخل قهوه‌خانه‌های شهر اردبیل مهدی فضل زاده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۲۰
گرنت پژوهشگر جوان
ارزیابی ریسک بهداشتی و اکولوژیکی فلزات سنگین موجود در خاک و سبزیجات کشت شده در محدوده لندفیل شهر تهران سکینه شکوهیان دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۳۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۲۵
ارزیابی ریسک بهداشتی مرتبط با تماس با BTEX در هوای آزاد بندرعباس و منطقه صنعتی غرب آن محسن حیدری دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس ۲۹۹.۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۳۵
مقایسه فریز تک اسپرم در دو محیط مختلف در افراد آزواسپرم: بررسی مورفولوژی اسپرم، پتانسیل فعال سازی تخمک و مورفوکینتیک جنین اعظم آقارحیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۳۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۳۰

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.20.50.fa
برگشت به اصل مطلب