مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- محققان ایرانی غیرمقیم
Iranian Researchers Abroad

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/15 | 

مقدمه

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) به عنوان یک مؤسسه دولتی حمایت کننده از طرح‌های پژوهشی فرادانشگاهی و ملی در نظر دارد نسبت به جلب مشارکت محققان ایرانی غیرمقیم در طرح‌های تحقیقاتی داخل کشور اقدام نماید. صفحه‌ای که در پیش رو دارید مشخصات افراد علاقه‌مند را اطلاع‌رسانی می‌کند  تا جلب حمایت آنها توسط محققان داخل کشور تسهیل شود. چنانچه شما نیز علاقه‌مند به معرفی هستید فرم مربوط را تکمیل نموده و برای ما ارسال کنید. همکاران ما پس از بررسی و تأیید مشخصات شما نسبت به درج آن در این صفحه اقدام خواهند کرد.

لازم به ذکر است مؤسسه صرفا نسبت به اطلاع‌رسانی مشخصات محققان ایرانی غیرمقیم اقدام می‌کند و دعوت از آنها برای مشارکت در طرح‌های پژوهشی در داخل کشور منوط به تمایل محققان شاغل در داخل است. هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و میزان مشارکت بر عهده طرفین بوده و در این زمینه مؤسسه مسؤولیتی را قبول نخواهد کرد. بدیهی است مشارکت در طرح‌های مورد حمایت مؤسسه مستلزم رعایت دستورالعمل‌های مصوب مؤسسه (مندرج در راهنمای متقاضیان) است.

آیین‌نامه انتخاب و انتصاب اعضای هیأت علمی وابسته مصوب مرداد ۱۳۹۴ معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرایط همکاری‌های مختلف را برای اساتید ایرانی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و علوم وابسته خارج کشور تسهیل می‌کند. 

 

محققان ایرانی غیرمقیم و علاقه‌مند به همکاری در پژوهش‌های  علوم پزشکی  ایران

Clinical Epidemiology 

Behzad Hajarizadeh, Assistant professor, UNSW Sydney (University of New South Wales), Sydney, Australia (short biography)
 

Epidemiology 

Omid Beiki, Researcher, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (short biography)
Ali Mirzazadeh, Assistant professor, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA (short biography)

 

Gastroentrology 

Iradj Sobhani, Professor in Gastroentrology and Liver with GI Oncology qualification, Head of APHP Hospital Henri Mondor Deaprtartment of Liver and GI, CRETEIL, France (short biography)
 

Genetics and Molecular Epidemiology 

Mohsen  Ghanbari, Assistant professor, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands (short biography)


Health Research Methodology 

Reza Yousefi Nooraie, Post-doctoral fellow, Institute of Health Policy, Management and Evaluation (IHPME), University of Toronto, Canada (short biography)
 

Health Policy 

Saeid Shahraz, Assistant Prof. Medicine, Tufts Medical Center, Boston- MA, USA (short biography)
 

Immunopharmacology 

Saeed Kolahian, Academic Member, Institute of Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, University Hospital Tuebingen, Germany (short biography)
 

Nephrology 

Nosratola D. Vaziri, Professor of Medicine, Physiology and Biophysics, Division of Nephrology & Hypertension, University of California Irvine, CA, USA (short biography)
 

Oncology- Pathology

Mohammad Hojjat-Farsangi, Assistant ProfessorDepartment of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden (short biography)
 

Orthopedic surgery

Mohammad Azizbaig Mohajer, Medical Doctor, Orthopaedic consultant and Training officer, Orthopedic surgery, General and orthopaedic Hospital STOLZALPE, Austria (short biography)
 

Psychiatry 

Arash Javanbakht, Director of Str (STARC)ess, Trauma, and Anxiety Research Clinic, Wayne State University/University of Michigan, USA (short biography)

نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.23.80.fa
برگشت به اصل مطلب