مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- رئیس مرکز
رئیس مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/15 | 

دکتر رضا ملک‌زاده

دکترای طب عمومی، متخصص داخلی، فوق‌تخصص گوارش و کبد

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران

پست الکترونیک: malek@tums.ac.ir

فهرست مقالات علمی

در Google Scholar

در PubMed

در Research gate

در Scopus‌

مسؤولیت‌های عمده اجرایی تاکنون

  • رئیس دانشگاه شیراز: سال 1366-1362
  • معاون آموزشی وزارت بهداشت: سال 1369-1368
  • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سال 1372-1369
  • دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران: سال 1386-1376
  • رئیس بیمارستان شریعتی تهران: سال 1390-1385
  • رئیس پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد: سال 1375 تاکنون
  • معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: سال 1392 تاکنون

     
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.36.67.fa
برگشت به اصل مطلب