مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- Iran-Swiss Collaboration
Iran-Swiss Collaboration

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/9 | 

فراخوان گرنت ‌Bridging: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا مهلت ارسال درخواست: ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۵ دی ۱۳۹۸)

فراخوان گرنت سرمایه اولیه: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا مهلت ارسال درخواست: ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸ (۹ مرداد ۱۳۹۷)

فراخوان بورسیه تحصیلی سوئیس (Scholarship) برای دانشجویان و محققان ایرانی  مهلت ارسال درخواست: ۱
۵ نوامبر ۲۰۱۸ (۲۴ آبان ۱۳۹۷)  

فراخوان حمایت مالی بنیاد ملی علوم سوئیس (SNSF) از طرح‌های پژوهشی مهلت ارسال درخواست: ۱ اکتبر  ۲۰۱۸ (۹ مهر  ۱۳۹۷)
 
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.48.150.fa
برگشت به اصل مطلب