مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- Iran-Swiss Collaboration
Call for Bridging Grants

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/6 | 

فراخوان گرنت Bridging: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا


گرنتBridging  به محققان کمک می‌کند تا با دریافت این گرنت بتوانند تحقیقات مشترکی را با کشور سوئیس آغاز کنند و جهت ادامه آن با ارایه درخواست کمک هزینه برای انجام یک پرو‌ژه کامل‌تر از نهادهای بزرگ مالی بین‌المللی، برای مثال از طریق بنیاد ملی علم سوئیس )Swiss National Science Foundation(، حمایت‌های مالی اتحادیه‌ی اروپا و یا هر حمایت مالی ملی یا منطقه‌ای اقدام کنند. درخواست گرنتBridging  همچنین می‌تواند جهت حمایت از دوره‌های آموزشی و توسعه کوریکولوم‌های مشترک در حوزه علوم پزشکی را نیز شامل شود.

مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) با همکاری و حمایت 
دفتر همکاری‌های علمی ایران و سوئیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به ارایه مشترک این فراخوان برای حمایت از طرح‌‌های تحقیقاتی مشترک در حیطه سلامت با شرایط زیر شده است.

موضوع مطالعات

فراخوان مشترک مؤسسه نیماد با اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران (Leading House South Asia and Iran) در سوئیس برای ارایه طرح در کلیه رشته‌های علمی و زمینه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (البته با شرایطی که در ادامه) فعال است.

 
اعتبار گرنت

مبلغ گرنت در این فراخوان، حداکثر ۲۵۰۰۰  فرانک سوئیس برای هر پروژه است که حداکثر ۱۲۵۰۰ فرانک آن از نهاد سوئیسی و معادل حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال آن از طریق مؤسسه نیماد تأمین اعتبار خواهد شد.


شرایط متقاضیان (تمامی شرایط باید رعایت شود):
 • متقاضیان باید سابقه انجام حداقل یک طرح تحقیقاتی کامل (یا تقریبا کامل) را با نهادهای تحقیقاتی در سوئیس داشته باشند و یا یک پروژه پایلوت مشترک تدریس یا تدوین برنامه درسی را با یک انستیتوی همکار در سوئیس با موفقیت گذرانده باشند.
 • متقاضیان اصلی (sPI) این گرنت می‌باید یک نفر از ایران و یک نفر از سوئیس با شرایط زیر باشند:
 • متقاضی اصلی ایرانی می‌بایست هیأت علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی (واجد پروفایل در سامانه isid.research.ac.ir) باشد. افرادی که متقاضی اصلی طرح مصوب مؤسسه بوده و طرحشان هم‌اکنون در حال اجرا است نیز می‌توانند برای این گرنت اقدام کنند.
 • متقاضی اصلی سوئیسی می‌بایست مقیم دائم سوئیس باشد و در یکی از دانشگاه‌های فدرال یا کانتون سوئیس، دانشگاه‌های علوم کاربردی یا تربیت معلم سوئیس (university of applied sciences or university of teachers’ education) اشتغال داشته باشد.
 • متقاضی اصلی ایرانی با شرایط مندرج در بند فوق می‌بایست درخواست خود را از طریق سامانه مؤسسه نیماد ارسال کند. 
 • متقاضی اصلی سوئیسی نیز باید درخواست گرنت خود را همزمان از طریق حساب شخصی ایمیل خود در دانشگاه سوئیس، دانشگاه‌های علوم کاربردی یا تربیت معلم (به عنوان مثال firstname.secondnameexampleswissuniversity.ch) ارسال کنند. درخواست‌های ارسال شده از سایر آدرس‌های الکترونیکی مورد قبول واقع نمی‌شوند و به ارسال کنندگان هم اطلاع داده نخواهد شد.

جزئیات درخواست حمایت مالی

اعتبار درخواستی
متقاضی اصلی ایرانی از مؤسسه نیماد باید به واحد ریال (حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال) و طبق فرم بودجه ارایه شده در سامانه مؤسسه به صورت ریز و با جزئیات ارایه شود. بدیهی است بودجه می‌بایست منطقی و متناسب با طرح ارایه شده باشد.

همچنین متقاضی اصلی ایرانی موظف است هزینه‌هایی که به صورت in-kind انجام می‌شود (به عنوان مثال: همکاری در طرح در ساعات کار موظفی محقق در دانشگاه/مرکز تحقیقات، استفاده از تجهیزات اداری یا آزمایشگاهی موجود، بازدیدهای میدانی و غیره) را در فرم بودجه طرح تحقیقاتی خود به صورت شفاف اعلام کند و از اعتبار درخواستی از مؤسسه حذف کند.

متقاضی اصلی سوئیسی موظف است علاوه بر هزینه‌های in-kind، جزییات بودجه درخواستی خود از نهاد سوئیسی را ارایه کند.
اعتبار ارایه شده به محقق اصلی سوئیسی قابل پرداخت به محقق ایرانی نمی‌باشد و متقاضی اصلی ایرانی می‌بایست بودجه لازم برای انجام بخشی از کار که در ایران انجام می‌شود را در اعتبار درخواستی از مؤسسه نیماد لحاظ کند.
 
ارزیابی و انتخاب

ارزیابی و انتخاب طرح‌های برتر توسط اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران (Leading House South Asia and Iran) و نیز مؤسسه نیماد به طور همزمان انجام می‌شود. نوع تحقیقات (کاربردی و یا پایه)، دانشگاه‌های مختلف سوئیس و دانشگاه‌های/دانشکده‌های مختلف علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران، مناطق زبانی، گروه‌های سنی و جنسیتی به طور یکسان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

هیأتی مستقل از متخصصان از دانشگاه‌های مختلف سوئیس و ایران، مناطق زبانی، گروه‌های سنی و جنسیتی متفاوت به بررسی و ارزیابی طرح‌های پیشنهادی خواهند پرداخت و درنهایت دو هیأت ایرانی و سوئیسی با تصمیم مشترک و نهایی برگزیدگان گرنت را تعیین خواهند کرد.

از آنجایی که گرنت مذکور به طور همزمان برای کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا نیز ارایه می‌شود پیش‌بینی می‌شود تقاضاهای فراوانی به اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران ارسال شود که متعاقبا ارزیابی و فضای بسیار رقابتی را برای محققان ایرانی در پی خواهد داشت.
 
معیارهای انتخاب طرح‌های برتر

طرح‌های دریافتی طبق معیارهای زیر مورد بررسی و انتخاب قرار می‌گیرند:
 • شایستگی علمی (scientific merit) یا تأثیر پیامدهای قابل انتظار
 • پتانسیل همکاری‌های طولانی مدت و فعالیت‌های متعاقب آن
 • امکان‌پذیری فعالیت‌های پیش‌بینی شده
 • تجربه و مکمل بودن انستیتوهای همکار و متقاضیان اصلی از دو کشور
 • تطبیق بودجه توسط متقاضی و انستیتوهای همکار دو متقاضی اصلی
 لازم به ذکر است این لیست به ترتیب اولویت نیست.

اعطای گرنت

متقاضی اصلی ایرانی: بعد از دریافت خبر برگزیده شدن طرح موظف به امضای قراردادی است که توسط مؤسسه نیماد تهیه شده است. مبلغ گرنت در دو مرحله ۴۰٪ پس از امضای قرارداد و مابقی طی دو مرحله پس از ارایه گزارش پیشرفت کار و ارایه صورت‌های مالی اعطا خواهد شد. در هنگام ارایه پروژه، بودجه‌بندی دقیق مورد نیاز است. هر نوع اعتباری که توسط گیرنده گرنت مورد استفاده قرار نگرفته باشد به مؤسسه نیماد برگردانده می‌شود.

متقاضی اصلی سوئیسی: بعد از دریافت خبر برگزیده شدن طرح موظف به امضای توافق‌نامه‌ای است که توسط اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران تهیه شده است. مبلغ گرنت در دو مرحله ۸۰٪ پس از امضای قرارداد و ۲۰٪ پس از تصویب گزارش نهایی و ارایه صورت‌های مالی اعطا خواهد شد. در هنگام ارایه پروژه، بودجه‌بندی دقیق مورد نیاز است. هر نوع اعتباری که توسط گیرنده گرنت مورد استفاده قرار نگرفته باشد به اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران برگردانده می‌شود.
 
ارسال طرح

 
 • متقاضی اصلی ایرانی: درخواست گرنت توسط محقق ایرانی می‌بایست از طریق سامانه طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه نیماد (گزینه پژوهشگران) انجام شود. فرمت پروپوزال (شامل فرم بودجه) در سامانه مؤسسه، بخش گرنت Bridging قابل دستیابی است.
 • متقاضی اصلی سوئیسی در طرح ارسالی به مؤسسه نیماد می‌بایست به عنوان Co-PI تعریف شود و همکاری خود را ظرف یک هفته پس از مهلت فراخوان از طریق سامانه تایید کند (بعد از ارسال طرح، لینک تایید به ای‌میل وی ارسال خواهد شد). عدم تایید ایشان موجب رد سریع طرح (fast reject) خواهد شد.
 • بودجه کل درخواستی از مؤسسه نیمادمی‌تواندحداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال باشد که لازم است جزئیات آن در فرم بودجه که در ادامه فرم پروپوزال آمده است اعلام شود. بدیهی است بودجه طرح می‌بایست منطبق بر روش کار و دستاوردهای طرح باشد. اعلام بودجه درخواستی متقاضی اصلی سوئیسی از نهاد سوئیسی در طرح ارسالی به مؤسسه نیماد نیز الزامی است که در ادامه فرم پروپوزال قابل ارایه است. 
 • متقاضی اصلی سوئیسی نیز باید طرح را قبل از اتمام مهلت فراخوان طبق دستورالعمل به نهاد سوئیسی ارسال کند. عدم ارسال همزمان طرح توسط  متقاضی اصلی ایرانی و سوئیسی نیز موجب رد سریع طرح (fast reject) خواهد شد.
متقاضی اصلی سوئیسی: درخواست گرنت توسط محقق سوئیسی می‌بایست طبق دستورالعمل مندرج در این لینک انجام شود. 
 
جدول زمانی

اعلام فراخوان: ۱ نوامبر سال ۲۰۱۹ (۱۰ آبان ۱۳۹۸)
مهلت ارسال درخواست: ۱۵ ژانویه سال ۲۰۲۰ (۲۵ دی ۱۳۹۸)
ارزیابی و تصمیم گیری جهت اعطای گرنت: پایان مارس ۲۰۲۰ ( ۱۲ فروردین ۱۳۹۹)
اعلام نتایج: دو هفته بعد از تصمیم‌گیری نهایی
شروع پروژه: سال ۲۰۲۰
طول مدت اجرای پروژه: حداکثر ۶ ماه
 
تماس و پشتیبانی

 
متقاضی اصلی ایرانی: مؤسسه نیماد فقط و فقط پاسخگوی سؤالات از جانب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی (واجد پروفایل در سامانه isid.research.ac.ir) و به صورت مکاتبه الکترونیک (nimadresearch.ac.ir و یا NimadIrangmail.com) است. ای‌میل‌هایی که بدون نام و امضای الکترونیک (حاوی وابستگی دانشگاهی فرد، نشانی، تلفن تماس) نباشد در اولویت پاسخگویی نخواهند بود. با توجه به محدودیت نیروی انسانی، پاسخگویی تلفنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.
چنانچه عضو هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیستید و مایل به دریافت اطلاعات بیشتر هستید با نشانی‌های زیر تماس بگیرید:
متقاضی اصلی سوئیسی: اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران (Leading House South Asia and Iran) فقط پاسخگوی سؤالات از جانب دانشگاه‌های سوئیس، دانشگاه‌های علوم کاربردی و تربیت معلم است. این اتاق فقط متقاضیان سوئیسی را از نتایج گرنت مطلع می‌کند.  اتاق همکاری‌های علمی جنوب آسیا و ایران (Leading House South Asia and Iran) هیچ کمکی (به عنوان مثال: مقدمات سفر، تدارکات، و غیره) راپس از تصمیم‌گیری در مورد بودجه متقبل نمی‌ شود.
 
ارایه گزارش

متقاضی اصلی ایرانی: وی موظف به مدیریت اجرای گرنت با توجه به کمک مالی ارایه شده توسط مؤسسه نیماد را دارد و موظف است که گزارش علمی پیشرفت کار و گزارش نهایی را به همراه صورت هزینه مالی طبق جدول زمانی ارایه شده در قرارداد ارسال کند.

متقاضی اصلی سوئیسی: وی موظف به مدیریت اجرای گرنت با توجه به کمک مالی ارایه شده را دارد و موظف است که گزارش علمی نهایی و همچنین صورت هزینه مالی را حداکثر تا یک ماه پس از پایان پروژه ارسال کند.

 
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.48.193.fa
برگشت به اصل مطلب