مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی- گرنت بین‌المللی
International Grants

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/10 | 

فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد و بنیاد پژوهش آلمان (DFG)----> همایش معرفی فرصت‌های جذب حمایت از پژوهش‌های علوم پزشکی در آلمان  (۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۸، تهران)---> به تعویق افتاد
   

فراخوان گرنت ‌Bridging: گرنت مشترک مؤسسه نیماد با اتاق همکاری‌های علمی سوئیس با جنوب آسیا و ایران:
 مهلت ارسال درخواست: ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۵ دی ۱۳۹۸)
  


گرنت مشترک مؤسسه نیماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF) - مهلت فراخوان ۲۶ فروردین ۱۳۹۸


 
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی:
http://nimad.ac.ir/find.php?item=1.50.164.fa
برگشت به اصل مطلب